Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 75
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybrid drive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Maritime Research
2010 nr 1 69-74
EN Possibilities of combustion engine – electric machine assembly run irregularity improvement have been presented in the following paper. Such system is the basic one in numerous hybrid car available on the market but the concept of using an electrical machine for reduction of rotational speed changea[...]
2
80%
Journal of KONES
EN Analysis of possible hybrid drive for tracked vehicle solutions and also concept vehicle project is presented in the paper. Study ofpresent tracked vehicle state-of-art shows that in case majority of currently designed and developed military tracked vehicles projects modifications hybrid propulsion [...]
3
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 1(94) 145-148
EN In the paper the concepts of conversion a van vehicle type DZT Pasagon for bimodal hybryd car was described. The car will have the possibility to drive in three modes: "diesel", electric mode, and charging onboard battery. A special synchronous permanent magnets motor attended to the hybrid vehicle [...]
4
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 2(95) 111-115
EN The paper discusses the design and operation of a parallel hybrid drive designed for the use In unmanned aerial vehicles. An analysis of accumulator batteries selection designed for the drive was made. There were presented the tests results of the different types of accumulators carried out by the a[...]
5
80%
Studia z Automatyki i Informatyki
2010 T. 35 17-32
PL W artykule przedstawiono kompleksowe podejście do problemu pomiaru prędkości obrotowej z wykorzystaniem enkodera inkrementalnego w wymagającej wysokiej dynamiki aplikacji. Założenia teoretyczne, dokonana analiza matematyczna pozwala na uzasadnienie wybranego kierunku rozwoju algorytmu wykonawczego. [...]
EN In the article, a complex approach for high dynamics speed measurement algorithm with use of incremental encoder was described. Theoretical base and mathematics analysis were taken account when direction of algorithm evolution was selecting. Sources of problems and its practical elimination methods [...]
6
80%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 1 227--234
EN The article discusses the role of the modern approach to the design of autonomous utility vehicles. The study has been exemplified by a currently designed multi-purpose hybrid engineer vehicle. The article covers the application of modern hybrid drive and the suspension allowing for the regulation o[...]
7
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
PL Stosowanie pojazdów o napędzie hybrydowym ma na celu obniżenie zużycia paliwa i emisji spalin poprzez sterowanie rozpływem energii pomiędzy jego poszczególnymi elementami. Działanie układu sterowania hybrydowym można zweryfikować podczas badań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Każdy rodzaj pr[...]
EN Hybrid drive vehicles are used to reduce fuel consumption and emission of exhaust gases by control of distribution of energy between drive components. Operation of hybrid drive control system can be verified during tests in conditions close to the real ones. Each type of transport operation has diff[...]
8
80%
Advances in Science and Technology Research Journal
2016 Vol. 10, nr 32 240--247
EN Electric or hybrid vehicles are becoming increasingly common on roads. While electric vehicles are still more or less intended for city traffic, hybrid vehicles allow normal use due to wider driving range. The use of internal combustion engines in hybrid drives is still an inspiration to find the wa[...]
9
80%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 4 149--156
EN The powertrain of an urban vehicle was subjected to detailed simulations. This study was conducted with the aim of getting to know the operating principle, verification of assumptions adopted during its design and determination of most effective control procedures to be applied with regard to its po[...]
10
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 1(101) 19--23
PL W podziemiach kopalń, w warunkach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, do odstawy urobku oraz transportu materiałów i przewozu ludzi stosuje się obecnie m.in. lokomotywy spągowe napędzane silnikami spalinowymi lub silnikami elektrycznymi zasilanym z baterii akumulatorów. Pojazdy, któryc[...]
EN At present floor-mounted locomotives driven by diesel engines or battery supplied electric motors are, among others, used in mines undergrounds, in areas threatened by methane and/or coal dust explosion hazard, for run-of-mine transportation and transportation of materials and people. Vehicles suppl[...]
11
80%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2016 nr 3 (41) 91--102
EN The project was realized as a study preceding the implementation of an innovative hybrid combustion/ electric drive system for an unmanned land platform with a weight of 800 kg. Based on a dynamic model of a hybrid drive system for an unmanned land platform, the target parameters of the drive were s[...]
12
80%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2005 nr 1 (21) 27--42
PL Napędy hybrydowe prawdopodobnie zdominują pojazdy bojowe przyszłego pola walki. Ich zalety są istotne z punktu widzenia taktyki tych pojazdów, w aspekcie ich wykorzystania w misjach bojowych i walki z terroryzmem. Są bardzo mobilne, a z racji ich wymiarów i niskiej masy są podatne na transport powie[...]
EN Hybrid drives probably will dominate combat vehicles of future battle filed. Their advantages are essential form vehicle tactic point of view, in aspect using them in combat mission and fight against terrorism. They are very mobile and their dimensions and light weight are very good for air and sea[...]
13
70%
Problemy Maszyn Roboczych
1999 Z. 14 129-137
PL W pracy przedstawiono ocenę sprawności akumulacji energii w akumulatorach hydropneumatycznych zastosowanych w prototypowym napędzie hydrostatycznym zamontowanym w autobusie miejskim. Sprawność ta zależy od wielkości strumienia rozładowującego, czasu doładowania i postoju, odniesionych do stałej czas[...]
EN In composition one introduced the estimation of energy accumulation efficiency in hydraulic batteries used in prototype hydrostatical drive installed in city bus. Efficiency this depends from sizes of unloading stream, loading and halt time, achieved to time constant of thermal processes in battery.[...]
14
70%
Journal of KONES
EN One of the alternative powertrain systems of cars, commercial vehicles and mobile machines are hybrid drives with pneumatic motors for compressed air. This paper presents a mathematical model and the results of simulation calculations of piston pneumatic motor. Mathematical model was based on the fu[...]
15
61%
Inżynieria Rolnicza
PL Wielkość sprzedaży pojazdów z napędem hybrydowym pozostaje na niskim poziomie. Koszt zakupu takich pojazdów często przekracza o ponad 50% cenę pojazdu z konwencjonalnym układem napędowym. Potencjalne oszczędności związane ze zwiększoną sprawnością układu napędowego nie zrekompensują szybko wyższego [...]
EN The size of the sales of the hybrid drive vehicles is low. The purchase cost of such vehicles often exceeds the price of a vehicle with the conventional driving system of over 50%. Possible savings connected with the increased efficiency of the driving system will not compensate the higher cost of p[...]
16
61%
Napędy i Sterowanie
PL Działanie akumulatorów hydropneumatycznych oparte jest na wykorzystaniu ściśliwości gazu do akumulowania energii. Czynnikiem roboczym jest najczęściej azot, jako gaz obojętny. W sensie termodynamicznym można rozpatrywać akumulator jako jednorodny, zamknięty układ z odpowiednimi parametrami stanu.
17
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 7 440-442
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań zaprojektowanego w CLAiO pryzmatycznego akumulatora Ni-MH o napięciu 1,2 V i pojemności nominalnej 18 Ah, przeznaczonego do rozładowań wysokimi prądami. Przeprowadzone badania elektryczne pozwoliły zaobserwować różnice w osiąganych wartościach pojemności wyładowan[...]
EN In the paper results of tests performed on a prismatic 1.2 V, 18 Ah Ni-MH type battery constructed in CLAiO and destined for high-drain applications are presented. The tests revealed differences in discharge capacities and working voltages in relation to the applied charge/discharge regimes. The tes[...]
18
61%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2012 nr 1 (29) 61--68
PL W artykule przedstawiono koncepcję hybrydowego układu napędowego pojazdu gąsienicowego o masie 15-18 ton, który posłuży do opracowania lekkiej uniwersalnej platformy gąsienicowej. Konieczność zapewnienia wysokiej prędkości maksymalnej oraz dużej dynamiki przy ograniczonej masie doprowadziła do wybor[...]
EN The paper presents hybrid drive study for tracked vehicle designed as lightweight multipurpose platform of maximum mass 15-18 tones. High top speed and dynamics requirements related with mass reduction need led authors to choose parallel hybrid drive with Diesel engine and electric motors. Concept a[...]
19
61%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC1 164--169
PL W referacie skrótowo opisano cechy dostępnych na rynku systemów STOP-START, coraz częściej stosowanych w samochodach osobowych. W rozwiązaniach tych, dotychczas wyłącznie typu elektrycznego, podstawowym zespołem jest elektryczny rozrusznik-generator współpracujący z akumulatorem elektrochemicznym. P[...]
EN The paper describes features of commercially available STOP-START systems, more and more often used in passenger cars. In these solutions, solely of an electric type, electric starter-generator operating together with electrochemical battery is the main unit. The paper presents an alternative concep[...]
20
61%
Inżynieria Maszyn
PL Zaprezentowano nowatorskie rozwiązanie przeniesienia napędu z koła napędowego na gąsienicę elastomerową. Ten innowacyjny napęd hybrydowy, nie posiadający swego odpowiednika na świecie, został opatentowany w najbardziej zaawansowanych technologicznie krajach.
EN The paper presents new solution for transmitting power drive from driving pulley to elastomer belt. This innovative hybrid drive, unequalled in the world, has been patented in technologically advanced countries.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last