Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  human reliability analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2008 No. 3 (6) 295-314
PL Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie analizy niezawodności człowieka (HRA) w kontekście scenariuszy awaryjnych. Podkreślono potrzebę kontekstowej analizy zachowania człowieka ze starannym traktowaniem błędów i uszkodzeń zależnych w rozważanym scenariuszu awaryjnym. Analizę bezpieczeństwa funkcj[...]
EN This article addresses the issue of human reliability analysis (HRA) in the context of accident scenarios. The need for contextual analysis of human operator behavior with careful treating of errors and dependent failures within given accident scenario is emphasized. The functional safety analysis i[...]
2
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2007 Vol. 2 379--389
EN This paper analyzes the behaviour of a fuzzy expert system for evaluating the dependence among successive operator actions, through a sensitivity analysis on the fuzzy input partitioning and assessment. Preliminary results are presented with respect to a case study concerning two successive tasks of[...]
3
88%
Logistyka
2014 nr 6 7285--7292
PL Ciągła potrzeba zwiększania poziomu bezpieczeństwa wymaga prowadzenia i stałego ulepszania analiz ryzyka, niezawodności i bezpieczeństwa w każdej dziedzinie działalności człowieka. Dużo uwagi poświęca się analizom związanym z transportem, szczególnie lotniczym. W artykule przedstawiono zagadnienie a[...]
EN Continuous need to increase the level of safety requires conduct and continuous improvement of risk, reliability and safety analysis, in every area of human activity. A lot of attention is paid to the analysis associated with transport, particularly in aviation. The article presents the problem of H[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 180--184, CD
PL Bezpieczeństwo jest jednym z głównych warunków funkcjonowania transportu. Najwięcej uwagi poświęca się technicznym aspektom bezpieczeństwa. Jednak wypadki w transporcie mają więcej źródeł, którymi przede wszystkim są: czynniki ludzkie, czynniki organizacyjne, czynniki techniczne oraz czynniki środow[...]
EN Safety is one of the main conditions for the functioning of the transport. The most attention is paid to the technical aspects of transport safety. However, accidents in transport are caused by many different factors and these primarily are: human factors, organizational factors, technical factors a[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 51 147--150
PL Artykuł przedstawia niektóre kwestie analizy warstwowego systemu zabezpieczeń instalacji podwyższonego ryzyka z uwzględnieniem analizy niezawodności człowieka HRA (human reliability analysis). Działania człowieka operatora w odniesieniu do systemu operatorskiego HSI (human system interface), w tym s[...]
EN The paper addresses some issues of the layer of protection analysis concerning an industrial hazardous plant taking into account results of the human reliability analysis (HRA). The functional safety analysis includes determining required safety integrity level (SIL) of safety functions proposed for[...]
6
63%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN In this article some issues concerning the safety management in computerized complex hazardous plant are presented in the context of human factors. It has been shown that the risk of losses can be significantly reduced using appropriate technical solutions in the form of a layer protection system, w[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last