Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  human hair
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Celem wykonanych badań była ocena kolorymetryczna barwy włosów ludzkich pochodzących od kobiet i mężczyzn. Prace te wykonano na 165 próbkach włosów czarnych, szatynowych, blond i rudych bez jakiejkolwiek obróbki barwnej (np. farbowania), które pobrano z okolicy potylicznej w okresie jesienno-zimowym[...]
EN The objective of the performed investigations was to assess colorimetrically the colour of human hair derived from females and males. Experiments were carried out on 165 samples of black, brown, blond and red hair without any colour treatment (e.g. hair-dyeing) which were collected from the occiput [...]
2
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 5 420-426
3
63%
Polimery
2009 T. 54, nr 5 386-388
PL Opracowano sposób otrzymywania mikromateriału białek współwystępujących z keratyną z naturalnego surowca włosów, wełny i szczeciny. Sposób otrzymywania polega na połączeniu chemicznej aktywacji i enzymatycznego trawienia naturalnych substratów. Otrzymane preparaty białek współwystępujących z keratyn[...]
EN Procedure of preparation of keratin associated protein micromaterials from hair, wool and bristle like natural sources has been developed. Procedure involves a combination of chemical activation and enzymatic digestion of natural substrates. Keratin associated proteins could be applied as microscaff[...]
4
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Oznaczanie rtęci w produktach żywnościowych oraz włosach prowadzono z zastosowaniem specyficznego dla rtęci spektrofotometru absorpcji atomowej (AMA 254) po mineralizacji próbki i wzbogaceniu par rtęci na złożu z metalicznym złotem. Analizowane próbki nie wymagały żadnego wstępnego przygotowania. Do[...]
EN Determination of mercury in the food products and human hair was carried out using the mercury specific atomic absorption analyser (AMA 254) after thermal mineralisation of samples and preconcentration of mercury vapours on the gold layer. The samples not need any pretreatment step. Very small sampl[...]
5
63%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
2010 R. 15, NR 2 149--154
PL Przedstawiono wyniki badań, publikowanych w polsko- i angielskojęzycznych czasopismach, dotyczących ^korzystania ludzkich włosów jako pasywnych indykatorów ekspozycji organizmu na zanieczyszczenia. Zaprezentowano łże wyniki badań własnych, których celem była ocena zanieczyszczenia włosów pochodzenia[...]
EN A review of Polish- and English-language papers concerning human hair utilization as an indicator of organism Sposure to pollution was presented. In this study the results of assessment of human hair contamination with heavy metals as described. Hair samples collected from students at the Opole Univ[...]
6
63%
Proceedings of ECOpole
PL Metale ciężkie stanowią poważne zagrożenie jako zanieczyszczenia środowiska. Niektóre z nich są niezbędne dla wielu organizmów w niskim stężeniu, ale pozostałe mogą być toksyczne również w małych stężeniach. Metale ciężkie ulegają translokacji poprzez łańcuch pokarmowy do żywych organizmów. Zanieczy[...]
EN The heavy metals mean serious risk in environmental pollution. Some of them are essential for many organisms in a low concentration, but the others should be toxic at low concentrations, too. The heavy metals are contacted through the food chain with living organisms. Industrial, transport and munic[...]
7
44%
Wiadomości Chemiczne
2006 [Z] 60, 3-4 279-300
EN The analysis of human hairs is useful in monitoring the level of certain tracę elements and drugs in the body. The specific problems of sampling and sample preparation are presented. Also, the application and relevance of hair analysis is illustrated and discussed on the basic of examples from clini[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last