Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  human body
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management and Production Engineering Review
EN The paper describes original 3-dimensional structured light scanner used for medical application. Scanner kinematics is similar to the gantry mechanism of computed tomography apparatus. The unique feature of the presented scanner is a glass table for capturing image of a human body part. The scanner[...]
2
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2008 Vol. 46 nr 4 845-867
PL W pracy przedstawiono zstosowanie metod bezkontaktowych do badania drgań ciała ludzkiego. Najczęściej stosowanymi metodami bezkontaktowymi do tego typu badań są metody oparte na wykorzystaniu laserów i szybkich kamer wideo. W niniejszej pracy zostały zaprezentowane wybrane pomiary eksperymentalne ci[...]
EN In the paper, the application of non-contact methods used in experimental measurements of human body vibration is discussed. The most applicable and commonly used non-contact methods of measurements are the methods based on lasers and high speed video cameras. In the paper, chosen experimental meas[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 31 47-50
EN This paper presents 2 - dimensional model of man which was used for numerical analysis of human body behaviour during falls down and its consequences for human cervical and lumbar spine. The researches contain creation of model which enables human body motion analysis in a situation corresponding to[...]
4
80%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Using a sagittal model of human body developed in part I, the present paper deals with computational algorithms related to the inverse simulation problem – the determination of driving muscle forces in lower limbs using the measured motion characteristics as input data. The control problem is associ[...]
5
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 4 1107--1114
EN The experiments performed on a especially built test stand, concerning the influence of human body position on the feet-to-head vibration transmission are presented. The investigations have been performed for chosen amplitudes and frequencies of source acceleration excitations coming from a vertical[...]
6
80%
Engineering of Biomaterials
EN Every day human body is endangered by various injuries and diseases. The consequence may be constant disability or the risk of limited ability and even death. The fractions and resections of bones threaten not only elderly people suffering from ostheoporosis, but more and more frequently young peopl[...]
7
80%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 2 218--225
EN Air temperature is one of major factors in a subjective assessment of human thermal comfort and discomfort. The work draws on a series of measurements of the average daily air temperatures, relative air humidity and wind speed for 2000-2016 recorded at the Siedlce Meteorological Station. The station[...]
8
70%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN This paper presents the concept of active variable thermoinsulation clothing for users working in low temperatures. Those garments contain heating inserts regulated by a microprocessor temperature controller. This paper also presents the results of tests carried out on the newly designed garments.
9
70%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The paper is devoted to such morphological quantities of the human body as (1) geometric, i.e., linear, planar, and spatial;(2) inertial, especially - mass, density, radius of center of mass, moment of inertia and its radius. Description of quantities was given, material used (live subjects, cadaver[...]
10
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Opisano historię badań właściwości elektrycznych ciała człowieka oraz przedstawiono badania poznawcze wartości impedancji ciała człowieka i skutków spowodowanych przepływem prądu elektrycznego.
EN The paper describes a history of research on electric characteristics of human body and presents research on value of human body impedance and results of electric current flow.
11
61%
Elektro Info
2006 nr 9 75-77
PL W artykule scharakteryzowano wpływ dyskomfortu cieplnego w środowisku pracy na elektrofizjologię organizmu człowieka.
12
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
2006 nr 4 7-9
PL Przedstawiono skutki działania prądu stałego na ludzi oraz wpływ czynników środowiskowych na rezystancją ciała człowieka.
EN The paper presents action of direct current on the human body and influence of emdronmental factors on resistance of human body.
13
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
2016 R. 84, nr 1 35--38
PL Przedstawiono zjawisko indukowania się prądu elektrycznego w ciele człowieka, wywołane polem magnetycznym Ziemi oraz opis matematyczny.
EN The paper presents an effect of electric current induced in human body by Earth magnetic field and provides its mathematical description.
14
61%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: Head constitutes 6% of our body weight and significantly influences human body motor system mechanics. From physiological point of view, it should be located at extension of body middle line. Its location being modified results in many consequences in motor system. Our research was aimed at[...]
15
61%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2015 Nr 6 (123) 33--36
PL Po odkryciu zjawiska indukcji elektromagnetycznej przez Faradaya w 1831 r. stało się jasne, że w przewodnikach poruszających się w polu magnetycznym indukowana jest siła elektromotoryczna. Jeżeli obwód jest zamknięty, to przepływa w nim również prąd. Ponieważ Ziemia ma swoje naturalne pole magnetycz[...]
EN After the discovery of the effect of electromagnetic induction made by Faraday in 1831, it became dear that electromotive force was induced in conductors moving in the magnetic field. If the circuit is closed, current also flows in it. Since the Earth has its natural magnetic field, in mowing the hu[...]
16
61%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2015 Nr 6 (123) 37--41
PL Opisano historię poznania właściwości elektrycznych ciała człowieka. Przedstawiono badania wartości impedancji ciała człowieka oraz skutków powodowanych prądem rażeniowym.
EN The article discusses the history of recognition the electrical property of human body. The article discusses the studies of value of impedance of human body and of effects from defeat current.
17
61%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 6 (108) 123--131
PL Prezentowana praca przedstawia zagadnienia modelowania oraz numerycznej symulacji wirtualnych manekinów, jak i odzieży w przestrzeni trójwymiarowej. Zaprezentowane prace skupiają się na aspekcie modelowania odzieży związanego z morfologią użytkownika. Celem pracy było zaprojektowanie wirtualnego man[...]
EN This work presents the modelling and numerical simulation of mannequins as well as clothes in a 3D virtual environment. The paper explains garment modelling, with the objective of defining the development of a 3D body model that is useful and based on the demand of the garment industry. For this pur[...]
18
61%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2008 Vol. 14, nr 4 300--301
PL Kiedy priorytetem staje się bezpieczeństwo i zdrowie człowieka nieustannie opracowywane są nowe technologie, mające polepszyć jakość życia. Jednym z naturalnych czynników, od którego zależy zdrowia każdego z nas, jest ziemskie pole magnetyczne (ZPM). Jak obliczyli amerykańscy naukowcy K. McDonald or[...]
19
61%
Archives of Transport
PL W pracy przedstawiono ocenę zagrożenia wynikającego z oddziaływania drgań na organizm ludzki różnych środków transportu. Dokonano przeglądu biomechanicznych modeli człowieka oraz przeprowadzono badania modelu matematycznego dynamiki układu biomechanicznego w pozycji siedzącej, które pozwoliły na por[...]
EN The aim of this paper is to present an evaluation of the threat caused by the vibration- influence on the human body in different means of transport. A survey of biomechanical models of the human body was carried out, as well as investigations of the mathematical model of the dynamics of the biomech[...]
20
61%
Management Systems in Production Engineering
2011 nr 1 (1) 14-19
PL Scharakteryzowano ogólnie znaczenie działania infradźwięków na organizm ludzki. Wskazano podstawowe źródła infradźwięków. Przedstawiono zestawienie wybranych badań klinicznych wpływu drgań o częstotliwości poniżej 20 Hz na organizm ludzki w ostatnich latach.
EN The effect of infrasound on human body is characterized in general. The basic sources of infrasound are indicated. A summary of recent research papers on clinical effects of vibration frequency below 20 Hz on human body is presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last