Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hotel services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2004 nr 51 131-140
PL W warunkach silnej konkurencji o sukcesie przedsiębiorstwa decydować może zadowolenie klienta, które prowadzić będzie do stworzenia i utrzymania długotrwałych relacji z firmą. Doskonalenie oferty przedsiębiorstwa powinno być ukierunkowane na satysfakcje klienta, dostosowanie sie do zmieniających się[...]
EN The article attempts to present the relation between quality and satisfaction and explains how many and which aspects have the biggest influence on creating long-term relation with hotel guest. Quality of services appears to be the category hard to define, what is more, understood intuitively. Perce[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2004 nr 51 111-116
PL W artykule zaprezentowano elementy polityki jakości Polish Prestige Hotels. Celem opracowania było wykazanie skuteczności wszechstronnego, zorganizowanego podejścia do zapewnienia wysokiej jakości usług hotelarskich.
EN This article presents elements of quality management in the Polish Prestige Hotels. It's purpose is to present how effective is the comprehensive and organized approach in the process of essuring high quality of hotel services.
3
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2004 nr 51 79-82
PL W niniejszym artykule poddano analizie jakość usług hotelarskich z punktu widzenia konsumenta. Przedmiotem badań były informacje uzyskane z ankiety hotelowej, udostępnionej gościom w jednym z hoteli w Bydgoszczy.
EN In above article, the author has described an introduction process, in handing out the enquiries, in one of the hotels in Bydgoszcz. Those enquiries were supposed to help in evaluating the quality and the standard of the hotel's services. As they contained a lot of useful information, they were very[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1705--1710
PL Najnowsze trendy kształtowania usług hotelowych świadczą o istotnym zwiększeniu zakresu działań związanych z szeroko pojętą jakością. W związku z tym branża hotelarska konsekwentnie podnosi poziom komfortu, wykorzystując między innymi nowoczesne kanały komunikacji z konsumentami, W ostatnich latach [...]
EN The expanding range of activities connected with broadly defined quality are reflected in latest trends of hotel services development. Thus, hotel industry consistently upgrades comfort level by using new channels of communication with its clients. In recent years, people's awareness of the need for[...]
5
75%
Problemy Jakości
2016 R. 48, nr 2 20--25
PL W artykule podjęto wybrane zagadnienia odnoszące się do tematyki satysfakcji klienta. Artykuł podzielono na dwie części: teoretyczną i poznawczą. W ramach części teoretycznej dokonano charakterystyki: istoty satysfakcji, modeli satysfakcji, standardów jakości dotyczących satysfakcji klienta w usługa[...]
EN In the article selected aspects concerning satisfaction were discussed. The article was divided into two parts: theoretical and practical. In the framework of the theoretical part described: meaning of satisfaction, satisfaction models and quality standards relating to customers satisfaction from ho[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last