Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hot water consumption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono rezultaty obliczeń teoretycznych i pomiarów rzeczywistego zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym. Dane te uzupełniono o wartość ciepła dostarczonego z instalacji solarnej. Badania prowadzone są od kilku lat, co pozwala na obserwację sezonowości i trendów zużycia. Założenia p[...]
EN The article presents the results of theoretical calculations and measurements of actual domestic hot water consumptionin the school building. The data have been complemented by the heat value obtained from a solar system. The research has been conducted for several years allowing the observation of [...]
2
100%
Instal
2000 Nr 10 7--11
PL Zmniejszenie zużycia ciepłej wody w budownictwie mieszkaniowym do wielkości stanowiącej 40-60% zapotrzebowania obliczonego według normy [5] ma wpływ na zmianę wartości strumienia nośnika ciepła w dwu- funkcyjnych węzłach cieplnych. Na podstawie wielkości i rozkładu rzeczy-wistego zużycia ciepłej wod[...]
3
75%
Informacja Instal
1999 Nr 12 (190) 38--41
PL Przedsięwzięcia termomodernizacyjne obiektów budowlanych obejmują swoim zakresem działania zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Obniżenie zapotrzebowania ciepła można uzyskać poprzez racjonalne użytkowanie c.w.u. polegające na zmniejszeniu zużyc[...]
4
75%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2014 nr 1(13) 49--54
PL Poprawa izolacyjności cieplnej budynków skutkuje znacznym zmniejszeniem zapotrzebowania na energię do ich ogrzewania. Wydatek energetyczny budynków obejmuje jednak również zużycie energii na przygotowanie ciepłej wody. Optymalizacja w zakresie jej przygotowania może prowadzić do znacznych oszczędnoś[...]
EN For the right design of the system for hot water preparation it is necessary to know domestic hot water consumption. This paper determines consumption of domestic hot water in an apartment building per occupant during the day. There is a significant difference between hot water consumption during th[...]
5
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przyszłe wymagania dotyczące budynków nowej generacji muszą wypełnić postanowienia Dyrektywy Europejskiej, zgodnie z którą do 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowe budynki powinny mieć niemal zerowe zużycie energii. W związku z tym należy również wprowadzać zmiany w projektowaniu instalacji cieplnych.[...]
EN Current and future requirements for new generation buildings are aimed at fulfilling the provisions of the European Directives, according to which by December 31, 2020 all new buildings should be buildings with almost zero energy consumption. Therefore, it is also necessary to introduce changes in t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last