Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  holizm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W traktacie Witruwiusza znajdują się znamienne wskazania koniecznej wszechstronności i szerokiego wykształcenia architekta. Przydatne architektowi umiejętności i wiadomości ulegają ewolucji. Obecnie na znaczeniu zyskują aspekty ekonomiczne, a techniczne ulegają radykalnej rozbudowie. Architekt sam n[...]
EN Characteristic indications of the necessary versatility and wide educating the architect are in a treaty of Vitruvius. Useful for the architect abilities and messages are undergoing the evolution. At present economic aspects are making a profit and technical aspects are undergoing the radical expans[...]
2
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2003 Nr 36 59-69
PL Przedmiotem rozważań są czynione w obrębie ekofilozofii analizy związane z próbą przezwyciężenia kryzysu ekologicznego. Ze szczególną uwagą potraktowano wpływ antro-pocentrycznej koncepcji człowieka na kształtowanie negatywnie ocenianych postaw ludzi wobec środowiska naturalnego. Omówiono również pr[...]
EN An essey describes philosopher's reflections of the philosphy of analysis on the field ecological problems, first of all the anthropocentric point of view in shaping negative atti-tudes to natural environment. The author suggest the way to change the situation is to pay much morę attention to holist[...]
3
84%
Wiadomości Chemiczne
EN The ancient alchemy is characterized as a general philosophy of Middle Age. Its part was the primitive chemistry. The main feature of alchemy was the holistic view on the nature including human beings. In XVII c. the holistic view was replaced by the reductionism introduced by Descartes. Now-a-days [...]
4
84%
Architectus
2010 Nr 2(28) 197--202
PL Idea holizmu w kategorii filozoficzno-estetycznej i proekologicznej jest kierunkiem realizacji wszelkich zadań i działań na rzecz KULTURY. Architektura i kultura, to dwie damy kroczące w równym rytmie dziejowego korowodu przez szlak życia, góry, doliny, salony i rozstaje społeczeństw w kolejnych okr[...]
EN The phenomenon of culture formation takes place as a result of sociological reaction of 'double feedback': natural environment impinges on Man, Man - in the process of civilization building - processes and creates the environment, while the environment, in turn, as cultural reality, surrounds and fo[...]
5
67%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 112 431--441
PL Prezentowane refleksje zmierzają do objaśnienia istoty coachingu, który nie zawsze jest właściwie rozumiany. Artykuł pokazuje wybrane problemy z opisem procesu coachingowego dokonywanymi w terminach efektywności, wydajności oraz maksymalizacji ludzkiego potencjału. Charakterystyki wartościowe w narr[...]
EN Presented reflections are intended to clarify the essence of coaching, which is not always properly expounded. The article shows some problems of description coaching in terms of effectiveness, performance and human potential maximizing. Characteristics valuable in marketing point of view may imply [...]
6
59%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL "Green Architecture" jest terminem używanym do określenia rozwoju ekonomicznego, energooszczędnego i przyjaznego dla środowiska. Sztuka kształtowania przestrzeni i wznoszenia budynków, kryjąca się pod tym napięciem, to połączenie nauk architektury i ekologii. Artykuł ma za zadanie ogólne przedstawie[...]
EN "Green Architecture" is a term used to define the economic, energy saving and environment friendly development. The art of space-shaping and building hiding behind this idea is a connection of sciences - architecture and ecology. The aim of the report was to show general subject matter and attempt t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last