Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  holistic education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 53-59
PL Ze względu na specyfikę zawodu absolwentów procesu kształcenia na kierunku Budownictwo jest szczególnie odpwiedzialnym zadaniem. W związku z tym, powinien on być nauczaniem i wychowaniem jednocześnie. Autorka dokonuje analizy aspektów nauczania holistycznego, wychowania do odpowiedzialności za dzieł[...]
EN Educating in the Civil Engineering with regard to the specificity of the profession of the graduates is a very responsible task. Namely, the process of educating ought to consist of teachting and bringing up simultaneously. The author of this paper concentrates on the chosen aspects of holistic educ[...]
2
67%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 112 72--83
PL W artykule stawiam tezę, że w strategiach oświatowych zbyt słaby akcent kładzie się na zagadnienia związane z kształtowaniem świadomości ekologicznej, zorientowanej na holistyczną percepcję człowieka i przyrody. Przedstawiono tu antagonistyczne wizje i wybrane perspektywy postrzegania środowiska prz[...]
EN In this article, I propose a thesis that in educational strategies too weak emphasis is placed on the issues of shaping environmental awareness, oriented on holistic perception of human beings and nature. I presented antagonistic visions and selected perceptions of the natural environment and the mo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last