Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1256
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  history
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
PL Historia oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
2
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2007 nr 423 7-10
3
80%
Zeszyty Naukowe AON
2009 nr 2(75) 51-72
EN The fact that electronics has dominated the life of contemporary men does not have to be proven. It has become so common that sometimes we even forget about its existence. It seems that what we have nowadays has been obvious. We have also got used to the fact that we are an information society and k[...]
4
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 30 186-196
PL Maria Sarnik-Konieczna, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, w niniejszym artykule przedstawiła wspomnienia i refleksje na trzydziestolecie SKZ. Przypomniane zostały pierwsze doświadczenia Zarządu Głównego SKZ z początku lat osiemdziesiątych XX w., podstawowe kierunki działalno[...]
EN Maria Sarnik - Konieczna, Secretary General of the Association of Monument Conservators, in her article presents reminiscences and reflections on the thirty years of AMC. She has recalled the first experiences of the Board of Directors of the AMC from the beginning of the 1980s, basic trends in the [...]
5
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 30 178-180
PL Niniejsza wypowiedź powstała w ramach cyklu artykułów wspomnieniowych w roku Jubileuszu 30-lecia założenia Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Jej Autor, dr Tadeusz Rutkowski jest jednym z założycieli SKZ, był członkiem pierwszego Zarządu Głównego i Sekretarzem Generalnym działając w okresie stan[...]
EN This text was created for a series of reminiscing articles in order to celebrate the 30th Anniversary of founding the Association of Monument Conservators. Its Author, dr Tadeusz Rutkowski, is one of the founders of AMC, was a trustee of the first Board of Directors, and a Secretary General acting [...]
6
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 30 197-200
PL Powyższy tekst ukazuje skład dotychczasowych prezesow SKZ, obecne władze ZG SKZ, przypomina nazwiska obecnych honorowych członków SKZ oraz inne zestawienia, w tym konferencje, które odbyły się w ostatnim 10-leciu.
EN The above text presents the make-up of the former chairmen of the AMC, current authorities in charge of the AMC, recalls the names of the hororary members of the AMC and other lists, including conferences which took place during the last decade.
7
80%
Reports on Geodesy
2008 z. 2/85 151-166
8
80%
Przegląd Geodezyjny
9
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Katedra Wawelska obdarzona jest przez naród wieloma znaczeniami oraz ogromnym emocjonalnym ładunkiem uczuć. To szczególne miejsce, do którego odbywają się pielgrzymki, święte i niepowtarzalne, symbol Polski i narodowej tożsamości. Stanowi kronikę dziejów narodowych, była świadkiem koronacji królów i[...]
EN Wawel Cathedral is by the Polish nation favoured with many meanings and tremendous emotional charge of feelings. This is a special place to which pilgrimages are made, holy and unique, the symbol of Poland and Polish national identity. It constitutes the chronicle of national history, was a witness [...]
10
80%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 4 96-98
PL Artykuł przedstawia krótką historię gipsu w Polsce począwszy od pierwszych śladów zastosowania w pozostałościach romańskiego kościoła św. Mikołaja w Wiślicy z końca IX wieku aż do roku 1994, kiedy to w Elektrowni "Bełchatów" powstaje pierwsza w kraju instalacja odsiarczania spalin metodą mokrą wapie[...]
11
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 3 56-61
12
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
13
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
14
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 11 66-67
15
80%
Przegląd Geodezyjny
PL Artykuł odpowiada na pytanie, w jaki sposób procesy graniczne w XVIII wieku wpływały na zmianę ustalonego uprzednio kształtu granic wsi. Badania przeprowadzono na podstawie wielkoskalowych map sądów podkomorskich i trybunalskich przechowywanych w AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych) w Warszawie, pocho[...]
EN The article discusses how border trials in the 18th century influenced changes in shapes of exiting borders. The present research was based on large scale maps from the second half of the 18th c. used by Chamberlain's Courts and Crown Tribunals kept at the Central Archives of Historical Records (AGA[...]
16
80%
Geology, Geophysics and Environment
2013 Vol. 39, no. 2 113--123
EN The site currently occupied by the Archaeological Museum in Kraków abounds with finds dating back to the early medieval period. It is located on the edge of the alluvial cone of the Prądnik, a tributary to the Vistula River. In the 9th-13th century, the area was contained within the fortified suburb[...]
17
80%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 1 57--65
PL Artykuł przedstawia wałbrzyskie górnictwo węglowe w przełomowym okresie dla historii Europy – w momencie wybuchu II wojny światowej – we wrześniu 1939 r. Dane zawarte w tekście obejmują okres przed wybuchem wojny i bezpośrednio po nim, przedział czasowy od 1 kwietnia 1939 do 31 marca 1940 r. Dzięki [...]
EN This paper presents the coal mining industry in Walbrzych in the ground-breaking period of the European history, at the break out of World War II in September 1939. Data presented in this paper refers to the period before and after the break out of the war – the period between 1st April 1939 and 31s[...]
18
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
19
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 6 56-59
20
80%
Przegląd Geodezyjny
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last