Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high speed steel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The paper presents properties of HS6-5-2 high speed steel subjected to deep cryogenic treatment (DCT) and subsequent tempering at different temperatures. DCT process of HS6-5-2 steel leads to shifting of maximum hardness peak to the lower temperature and the reduction of the obtained maximum hardnes[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1859--1863
EN The rolls for the hot rolling finishing stands are cast centrifugally as two or three-layer rolls. The working layer is called a shell. The material of the shell is selected according to the position of the respective roll in the final finishing stand of the rolling mill. Typically, a combination of[...]
3
72%
Obróbka Plastyczna Metali
2019 T. 30, nr 2 95--106
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury spiekania w zakresie 900–1000°C na mikrostrukturę i wybrane właściwości kompozytów na osnowie stali szybkotnącej M3/2 z 50% dodatkiem wagowym żelaza wytworzonych metodą spiekania iskrowo-plazmowego. Proszek stali szybkotnącej gatunku M3/[...]
EN The paper presents the results of investigations on the influence of sintering temperature in the range of 900–1000°C on the microstructure and selected properties of composites on an M3/2 high speed steel matrix with a 50 wt% addition of iron produced by spark plasma sintering. M3/2 high speed stee[...]
4
58%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2017 R. 62, nr 1 31--35
PL W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie wytwarzania i badania własności infiltrowanych kompozytów stal szybkotnąca-żelazo-miedź. Materiał badawczy stanowiły kształtki ze stali szybkotnącej gatunku M3/2 i stali szybkotnącej z dodatkiem 50% proszku żelaza o gatunku NC 100.24. Porowate kształt[...]
EN The aim of the present study was to produce high speed steel-iron-copper composites, which should have acceptable density wear resistance and good sliding properities. The following compositions (wt. %) were investigated: 100% M3/2 and 50% M3/2 + 50% Fe. Thepowders were coldpressed in a rigid cylind[...]
5
58%
Mechanik
2019 R. 92, nr 3 174--178
PL Przedstawiono zagadnienie nanoszenia powłok przeciwzużyciowych na ostrza narzędzi skrawających z węglików spiekanych i ze stali szybkotnących, ze szczególnym uwzględnieniem nowych możliwości w tym zakresie. Na podstawie wybranych wyników prowadzonych w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzan[...]
EN The state of the art of deposition of wear resistant coatings on cemented carbide and high speed steel cutting tools is presented with special regard to new possibilities in this field. On the ground of some results of research carried out at the Institute of Advanced Manufacturing Technology on the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last