Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archivolta
2012 nr 3 28--35
PL Wzrost gospodarczy Korei Południowej zostanie w 2024 r. zamanifestowany spektakularną dzielnicą biznesową w Seulu. Yongsan International Business District (Yongsan IBD), pretendująca do roli centrum biznesowego całego regionu, jest kolejną azjatycką superinwestycją, o jakich pomarzyć mogą kraje "sta[...]
EN Asymptote Architecture (ASY) studio has revealed their Velo Towers project. Placed in Yongsan International Business District (South Korea), masterplanned by Daniel Libeskind, the project peaks to form new boundaries for residential architecture. Its dynamic arrangement of stacked and rotated volume[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
3
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2017 nr 20(3) 297--309
EN The article presents the use of BIM design method in geotechnical issues. BIM was used in the modeling of high building “Mogilska Tower” in Cracow. The object, as one of the few in Cracow, will have three underground storeys. High building with underground levels requires checking the impact of the [...]
4
84%
Materiały Budowlane
2014 nr 2 62--63
5
84%
Materiały Budowlane
2008 nr 6 88-89
6
84%
Materiały Budowlane
2008 nr 6 80-84
7
84%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 97 109-117
PL Przedmiotem pracy jest zastosowanie przyjętego modelu do analizy posadowienia wysokich budynków na sztywnej płycie z palami. Rozkład naprężeń w gruncie określono za pomocą wzorów Boussiensqa uzupełnionych o współczynnik koncentracji naprężeń Frohlicha. W celu uzyskania rozwiązania numerycznego podzi[...]
EN The paper presents the application of the model adopted to analyse foundations of high buildings on stiff piled raft. The distribution of Boussiensq tensions in soil was measured by means of formulae supplemented with concentration coefficient of Frohlich tensions. To obtain a numeric solution the a[...]
8
84%
Materiały Budowlane
2008 nr 5 29-33
9
84%
Instal
2015 nr 12 62--68
PL Współczesne budynki użyteczności publicznej, mieszkalne oraz obiekty handlowe i przemysłowe powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej. Obecnie na rynku jest szereg rozwiązań, które mogą być zastosowane w systemach ochrony przeciwpożarowej. Projektant staje przed[...]
EN Modern public, living and trade buildings as well as industrial ones should be equipped with necessary fire protection devices. Now days market offers a plenty of ready solutions that can be used for that purpose. Designer task it propose most economical solution that fulfills law regulations. The q[...]
10
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono historię architektury Moskwy w latach 1904-1950. Podkreślono urbanistyczną rolę wieżowców i ich ideowo-polityczną wymowę, typową dla tamtych czasów. Opisano historię konkursu na wzniesienie "Pałacu Rad" (projekt B. Joffana). Pokazano, że architekci w latach 1947-1955 wzorowa[...]
EN The article is devoted to the history of architecture in Moscow. It takes the period from 1904 to 1950s. The idea of skyscrapers which were called "tucherez" appeared in 1904 and it has transformed into 8 stalinist buildings. The skyscrapers of 1950s were planned to force Moscow plan structure and s[...]
11
84%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 3 148--151
PL Opisano sposób zaprojektowania i wykonania ścian wypełniających ze zbrojeniem poziomym i pionowym. Ściany wzniesiono z elementów silikatowych w jednym z budynków wysokościowych Warszawy. Omówiono problemy z uzyskaniem odpowiedniej nośności ścian wypełniających.
EN The design and construction of masonry filling walls with horizontal and vertical reinforcement were described. The walls were erected from silicate units in one of the highest buildings of Warsaw. The problems with obtaining the appropriate load-bearing of filling walls has been discussed.
12
84%
Builder
2019 R.23, nr 2 62--65
PL Celem artykułu jest przedstawienie oraz porównanie najważniejszych systemów certyfikacji środowiskowej: BREEM i LEED. W artykule wymieniono przykładowe cechy wyżej wspomnianych systemów oraz ich użyteczność w kontekście projektowym i inwestycyjnym. Zostały również przytoczone przykłady budynków cert[...]
13
67%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 10 521--525
PL Przedstawiono wyniki własnych analiz statycznych budynku. Szczegółowo rozważono wpływ pracy outriggerów na przemieszczenia poziome konstrukcji. Omówiono także problem projektowania nadproży ze zbrojeniem diagonalnym według amerykańskiej normy ACI 318-99.
EN The results of static calculations of high building – Shanghai World Financial Center (SWFC) was presented. The influence of the outrigger trusses performance on structure horizontal displacements was analysed in detail. Design of diagonally reinforced coupling beams was also discussed, according to[...]
14
67%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 7 390-394
PL Opisano zachowanie się budynku wysokiego o nietypowej skręconej formie. Wstępne oszacowanie obciążenia wiatrem wykonano zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02011:1977. Przeprowadzono analizę dynamiczną konstrukcji, a następnie analizę statyczno-wytrzymałościową wybranych elementów konstrukcji nośnej wys[...]
EN There is described the behavior of the high building having a not typical twisted form. The preliminary estimation of wind load has been provided according to regulations of the Polish national code PN-77/B-02011. Due to not typical shape of the building block a dynamic analysis has been carried out[...]
15
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 6 52--53
PL W artykule przedstawiono sposób wzmocnienia żelbetowych budynków wysokich uszkodzonych w wyniku wstrząsu górniczego o dużej energii. Omówiono zakres uszkodzeń oraz przedstawiono analizę zagrożenia stateczności konstrukcji. Przedstawiono sposób wzmocnienia konstrukcji budynku oraz zamieszczono szkice[...]
EN This article shows strengthenig of a tall buildings damaged by high energy mining impact. The extent of the damages and analysis of the structure stability risk were discussed. The ways to strengthen the structure, as well as sketches of necessary structural reinforcements were presented.
16
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 27--28
PL W ocenie stanu technicznego obiektów wysokich, takich jak kominy, wieże czy hale przemysłowe, częstym problemem jest dotarcie do miejsc trudno dostępnych. Jedną z możliwości rozwiązania tego utrudnienia jest wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów) do oględzin i oceny stanu technicz[...]
EN In assessing the technical condition of high buildings such as chimneys, towers or industrial halls, it is often a problem to reach inaccessible places. One solution to this problem is the use of unmanned aerial vehicles (drones) to inspect and assess the technical condition of these areas. The arti[...]
17
67%
Przegląd Budowlany
18
67%
Builder
2019 R.23, nr 3 79--81
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie płynących z idei certyfikacji zalet, zarówno dla inwestora oraz wykonawcy, jak i dla późniejszych użytkowników. Pozytywne cechy zostały ukazane na przykładzie najinteligentniejszego i najbardziej ekologicznego budynku na świecie, czyli wieżowca The Edge[...]
19
67%
Przegląd Budowlany
2019 R. 90, nr 10 123--126
PL W artykule poruszono temat błędów popełnianych w trakcie wykonywania systemu wentylacji grawitacyjnej, a czasem także w trakcie projektowania, zastępując pionowe przewody wentylacyjne odcinkami położonymi poziomo. Na etapie eksploatacji wentylacja bywa popsuta przez blokowanie napływu świeżego powie[...]
20
59%
Przegląd Budowlany
PL Realizowane w dzisiejszych czasach budynki wysokie coraz częściej zaskakują nie tylko rozwiązaniami architektonicznymi, ale także nowatorstwem konstrukcyjnym i nowymi technologiami realizacji. Ambicje inwestorów sprawiają, że obiekty te sięgają coraz wyżej, a przy tym ich realizacja przebiega znaczn[...]
EN The high buildings being built today are often surprising not only because of their architectural solutions, but also due to the innovations and new technologies used in construction. Investors' ambitions mean that these buildings are reaching ever increasing heights, and their construction proceeds[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last