Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hemp hurds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 7 356--358
PL Jednym z założeń budownictwa ekologicznego jest wykorzystanie odpadów naturalnych. We Francji opracowano technologię budowy domów z paździerzy konopnych i spoiwa wapiennego. Mieszanka tych materiałów służy jako wypełnienie drewnianej konstrukcji szkieletowej. Przedstawiono technologię budowy ścian z[...]
EN One of the objectives of the ecological building is the use of natural waste materials. In France, a new technology of building a houses with hemp hurds and lime binder was developed. A mixture of these materials is used mostly for filling a timber frame construction. This paper presents the methods[...]
2
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL Od kilku lat badane są kompozyty na bazie włókien naturalnych jako wypełniacze organiczne, ponieważ tradycyjne materiały budowlane, takie jak beton, są coraz częściej zastępowane zaawansowanymi materiałami kompozytowymi (cement wzmacniany włóknami). Obecną tendencją w branży budowlanej jest dążenie [...]
EN Composites based on natural fibres as organic filler are studied for several years because traditional building materials such as concrete are increasingly being replaced by advanced composite materials (fibre reinforced cement). The current trend in the construction industry is the effort to achiev[...]
3
80%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL Trendy rozwoju w dziedzinie materiałów budowlanych skłaniają się w stronę biokompozytów z zastosowaniem materiałów odnawialnych. Kompozyty wzmacniane włóknami naturalnymi są atrakcyjne z powodu ich zalet uwzględniających ekologiczne i ekonomiczne aspekty. Biokompozyty przeznaczone do zastosowań w bu[...]
EN The development in the field of building materials tending to biocomposites made from natural resources is increasing worldwide. Natural fibre-reinforced composites are attractive due to their environmental and economic advantages. Natural fibres such as kenaf, jute, hemp and sisal are combined with[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last