Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 90
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  helicopter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 2 229--236
EN The work presents the results of experimental wind tunnel tests of using self-supplying air jet vortex generators to delay dynamic stall on helicopter blade due to attain high angles of attack. The dynamic stall which may appear on retreating helicopter blade is considered as the most severe type of[...]
2
100%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 2 123-130
EN This paper presents the results of the tests on the exhaust emissions from a turboprop engine used for the propulsion of PZL SW-4 Puszczyk helicopter. The tests were conducted in pre-flight conditions. The paper presents the test results and their analysis that enabled the determining of the values [...]
3
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The paper presents the research on using infrared screens protecting an engine in an engine gondola in PZL W-3 helicopter to limit infrared emission to the surrounding. The methods of numerical modelling and computing simulation (hover and horizontal flight forward) were applied to the analysis. The[...]
4
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The paper provides a discussion of the influence of turbulence in the areaa of high urban buildings or in vicinity of fire on safety of helicopter flights. The analysis was conducted using Ansys Fluent software. All the threats considering helicopter flight, landing and hovering in such an environme[...]
5
100%
Journal of Polish CIMAC
2009 Vol. 4, no 2 177-181
EN Reliability needs of the military focus primarily on operational readiness, longevity, supportability, robustness. That means product performance on demand, long useful life, repair ability and satisfactory performance over environmental extremes. Availability requirements of modern systems and equi[...]
6
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN The paper describes the phenomenon of the occurrence of aerodynamic interference between a helicopter and an object in its near vicinity. Such situations occur during rescue missions as well as during police and military operations when the helicopter flies near such objects as buildings and ships. [...]
7
100%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 9 38-43
8
100%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 2 287--291
EN Six resonances of the helicopter body standing on the airport apron and at least two resonances of the free helicopters the frequencies of which are within the range of basic loadings by the helicopter rotor is called (8+) model. It was proposed to identify (8+) model with the use of resonance tests[...]
9
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 2 (211) 130-145
PL W pracy przedstawiono jeden ze sposobów analizy numerycznej oraz badań eksperymentalnych zjawiska interferencji aerodynamicznej między śmigłowcem a obiektem znajdującym się w jego bezpośredniej bliskości. Przeprowadzono badania eksperymentalne na modelu oraz obiekcie rzeczywistym śmigłowca W3-A SOKO[...]
EN The paper describes one method of a numerical analysis and the experimental research on the phenomenon of aerodynamic interference between a helicopter and an object located in its immediate vicinity. Based on a model and a real helicopter W3-A SOKOL, the experiment concerned the special case when a[...]
10
100%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 1 313--320
EN The paper presents a simulation method of analysis of the couplings between rotor blades motion and helicopter fuselage standing on ship deck at the phase of take-off or landing when whirling rotor generates thrust less than weight of the helicopter. The oscillating motion of the ship deck due to wa[...]
11
100%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 2 239--246
EN Results of calculation of the helicopter main rotor loads and deformations of rotor blades are presented. The simulations concern level flight states and cases of boundary flight envelope such as wind gust, dive recovery and pull-up manoeuvre. The calculations were performed for data of the three-bl[...]
12
100%
Archives of Transport
PL Przedstawiono dyskretny model dynamiki ruchu sterowanego wirnika śmigłowca. Model wykorzystano do badania drgań własnych i zagadnień dynamiki niestacjonarnie obciążonego wirnika nośnego w locie. Zamieszczono weryfikację modeli w oparciu o wyniki eksperymentu. Zaproponowano wykorzystanie modelu w pro[...]
EN The paper presents a discrete model of controlled main rotor's dynarnics. The model has been used to investigate natural vibrations and dynarnics problems of nonstationary loaded main rotor during flight. Verification of models with the use of experimental results has been presented. It has been pro[...]
13
88%
Journal of KONES
EN The article presents the phases of helicopter's flight during the failure of the power - driven system. On the basis of Federal Regulations part 27, which demands the throw from the height of 19 inches, some computer simulations of dynamical construction work were performed. Accordingly to the F.R.2[...]
14
88%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The paper presents the results of a numerical aerodynamic analysis whose purpose was to determine the influence of the rate of descent on the vortex ring state (VRS). This phenomenon occurs for an appropriate combination of induced velocity and the velocity of the incoming airstream from the bottom.[...]
15
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 227-232
PL Autorzy prezentują model łopaty wirnika nośnego smigłowca bojowego z symulacją uszkodzenia w postaci przestrzeliny. Zakłada się,że przestrzelina jest skutkiem ostrzału prowadzonego z powierzchni ziemi. Przeprowadzona symulacja pozwala ocenić wpływ powstałych uszkodzeń na prace łopaty śmigłowca.
EN The paper contains presentation of FEM model of battle helicopter rotor blade exposed to ground fire. The model was used for simulations of damages caused by short through. Presented examples of calculations results concern both of undamaged and damaged blades loaded by centrifugal forces.
16
88%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2013 nr 33 203–219
EN The study discloses outputs from examinations devoted to charges of oxidizers and their impact on behaviour of missile engine operation with particular attention to measures that are undertaken to counteract stall of a helicopter engine. Homogenous solid propellant for missile engines exhibits a neg[...]
17
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2010 Nr 1 87-98
PL W 2008 roku Ministerstwo Zdrowia zakupiło dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 23 nowoczesne śmigłowce EC 135 p2+, które zastąpią w służbie wysłużone śmigłowce Mi-2, które w lotnictwie sanitarnym były eksploatowane od początku lat 70. Wymiana floty śmigłowców to przełomowy moment w historii polskieg[...]
EN In 2008 the Ministry of Health bought 23 modern EC 135 P2+ rotocopters for the Polish Medical Air Rescue to replace old Mi-2Plus helicopters. The latter have been used in Polish medical aviation since early 70-ties. The fleet replacement opens a new chapter in the history of Polish medical aviation [...]
18
75%
Archive of Mechanical Engineering
PL Przedstawiono wyniki symulacyjnego przewidywania granic stref H-V dla śmigłowca w przypadku utraty mocy napędu. W zależności od stopnia spadku mocy wyznaczana jest możliwość manewru kontynuacji lotu lub przewidywane jest lądowanie autorotacyjne. Pokładowe urządzenie z wprowadzoną procedurą obliczeni[...]
EN The paper presents the results of simulation method for prediction of helicopter H-V zone envelope, in the case of engine power loss. Depending on the loss rate of available power, the emergency maneuver for flight continuation is calculated, or the autorotation landing is predicted. The realization[...]
19
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawiono symulacje dynamiki modelu struktury śmigłowca z uwzględnieniem warunków kontaktowych podwozie -podłoże. Jest to model swobodny z uwzględnieniem możliwości przesuwu i tarcia płóz o podłoże oraz oderwań płóz od podłoża. Artykuł stanowi rozwinięcie tematu przedstawionego w [4].[...]
EN In the article a simulation of dynamic model of helicopter structure, taking into account undercarriage -ground contact conditions, is presented. It is a free model in which possibility of helicopter skid motion on the ground and friction were taken into account. An analysis was carried out of a mod[...]
20
75%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 115-123
PL W artykule przedstawiono przykład modelowania struktury śmigłowca do badań rezonansu naziemnego. Do tego celu wykorzystano model obliczeniowy konstrukcji śmigłowca przygotowany do obliczeń metodą elementów skończonych. Obliczenia wykonano dla dwóch wariantów struktury kadłuba śmigłowca: swobodnie za[...]
EN In the paper an example of modelling of helicopter structure for ground resonance tests is presented. For this purpose, finite elements method model of helicopter structure was used. Calculations were performed for fuselage structure fitted with undercarriage and extra masses modelling propulsion an[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last