Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat transfer coefficients
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 202 221-228
PL W pracy przedstawiona została metoda pozwalająca wyznaczyć nieznane wartości stałych i wykładników potęgowych we wzorach korelacyjnych na liczbę Nusselta oraz na obliczenie współczynnika wnikania ciepła, metodą najmniejszych kwadratów, wykorzystującą zmodyfikowany algorytm Levenberga-Marquardta, po [...]
EN A method which allows numerical calculations unknown parameters in correlation formulas for Nusselt number and calculations of heat transfer coefficient was presented. The values of unknown parameters and heat transfer coefficients were determined on the hot and cold fluid side simultaneously withou[...]
2
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W dziedzinach techniki zajmujących się klimatyzacją, chłodnictwem przemysłowym oraz pompami ciepła, niezwykle ważne są procesy wrzenia i symulacje obliczeniowe współczynników przejmowania ciepła. Szacunkowe określanie współczynników wnikania przy wrzeniu nowych czynników chłodniczych jest istotne, z[...]
EN The boiling of coolants and investigating of heat transfer coefficients occur in modern air conditioning, refrigeration technologies and heat pumps. The prediction of heat transfer of new refrigeration coolants is significant because usage of new HCFC-22 is forbidden since the beginning of 2010. The[...]
3
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy przedstawiono metodę wyznaczenia zależności na współczynniki przejmowania ciepła opartą na wynikach badań doświadczalnych wymienników ciepła. Na podstawie wyznaczonych eksperymentalnie współczynników przenikania ciepła i przyjętych z literatury postaci wzorów na współczynniki przejmowania ci[...]
EN The paper presents the method determining the relation for calculating heat transfer coefficients, based on the results of experimental research of beat exchangers. On the basis of experimentally determined beat transfer coefficients and beat transfer coefficient formulas found in literature, the au[...]
4
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 202 263-272
PL Membranowe powierzchnie konwekcyjne i rury wzdłużnie ożebrowane, szeroko stosowane w kotlach parowych i wodnych mogą być wykorzystywane do budowy parowych podgrzewaczy powietrza, podgrzewaczy wody i konwekcyjnych przegrzewaczy pary. W pracy przedstawiono metodę wyznaczania lokalnych wspólczynników [...]
EN The paper presents the results of measurements and calculations of heat transfer coefficients in banks of fin tubes (longitudinaIly ribbed) and membrane type pipe banks. The local and mean heat transfer coefficients on the circumference of exchanger pipes are determined. Correlation formulas for the[...]
5
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Artykuł przedstawia metody wyznaczania współczynników przejmowania ciepła w warunkach konwekcji swobodnej na zewnętrznej powierzchni rur ożebrowanych wzdłużnie.
EN The paper presents methods of determination and the results of experimental studies of heat transfer coefficients on the outer surface of longitudinally finned tubes under free convection conditions.
6
63%
Technical Transactions
2017 Vol. 5(114) 151--161
PL Przedmiotem prezentowanej publikacji są wyniki badań eksperymentalnych intensyfikacji procesu wrzenia wewnątrz rur czynnika zeotropowego z dużym poślizgiem temperaturowym w warunkach niskich gęstości strumieni ciepła. W ramach pracy omówiono wpływ zastosowania trzech rodzajów wkładek na proces wymia[...]
EN The paper presents the results of experimental studies of the enhancement of the boiling process of a zeotropic agent with high temperature glide inside tubes at a low heat flux density. It discusses the effect of three types of inserts on the heat transfer process and the flow resistances during bo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last