Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat power plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 1 8-11
PL Pomiarowa ocena wielkości fizycznych obciążona jest nieuniknionym błędem. W następstwie, przy odpowiednio dużej liczbie wielkości mierzonych, równania opisujące badane zjawisko pozostają niespełnione. Zastosowanie rachunku wyrównawczego pozwala na określenie najbardziej prawdopodobnych wartości wiel[...]
EN Adjustment method of mass balance in steam and water pipelines of heat and power station. Measuring estimation of physical quantities are encumbered with errors. In consequence, equations describing the analysed process can be not satisfied. Employment of adjustment method helps to find the most pro[...]
2
86%
Instal
2006 nr 10 27-30
PL Dla wybranego zakładu przemysłowego przedstawiono propozycje zastąpienia obecnego układu technologicznego opartego na pracy kotłów parowych i wodnych zasilanych ciekłym gazem oraz wspieranym energią elektryczną zakupywaną z krajowego systemu elektroenergetycznego, przez wprowadzenie skojarzonej gosp[...]
EN In the paper for chosen industrial works the proposal of replacing the present technological system on union of heat-electric management is described. The first system is based on operation of two steam and water boilers supplied by liquid gas and supported by electric energy buying from national po[...]
3
72%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The characteristics of territorial distribution of greenhouse gas emission sources have been analyzed for eastern Polish regions. Mathematical models and information technology for spatial analysis of greenhouse gas emissions from fossil fuel consumption of heat/power plants and households have been[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last