Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat pomp
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu ilości zmagazynowanej cieczy w zbiorniku akumulacyjnym na efekty energetyczne pompy ciepła. Energia zgromadzona w zbiorniku akumulacyjnym, w wyniku konwersji promieniowania słonecznego w ciepło, stanowiła dolne źródło ciepła które współpracowało ze sprężar[...]
EN The paper presents results of analysis concerning the influence of volume of liquid accumulated in the accumulation tank on heat pump energy effects. Due to conversion of solar radiation into heat, the energy accumulated in the accumulation tank constituted lower heat source, which was working with [...]
2
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyposażenie stanowiska, które będzie służyło do przeanalizowania pracy pomp ciepła wykorzystywanych do ogrzewania tuneli foliowych. Obiekt ten jest zlokalizowany na terenie Wydziału Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie. Obiekt wyposażony jest w zarówno w wymienniki pozi[...]
EN The paper presents equipment of the stand, which will be used to analyse operation of heat pumps used to heat plastic tunnels. This facility is located at the Faculty of Agricultural Engineering, Agricultural University in Krakow. The system is equipped with horizontal and vertical exchangers (lower[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono przykładowe wstępne projektowanie i porównanie ekonomiczne systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku jednorodzinnego z zastosowaniem pomp ciepła. Jako warianty głównych elementów tych systemów zastosowano pompy ciepła typów: powietrze/woda, solanka/woda, współpracujące [...]
EN The author presents preliminary designing and economical comparison of preparation systems for hot tap water in single-family home with the application of heat pomps. As alternatives to the main elements of these systems, the following heat pomp types were used: air/water, brine/water cooperating wi[...]
4
67%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy analizowano wydajność grzewczą dolnego i górnego źródła ciepła współpracujących ze sprężarkową pompą ciepła. Określono zmienność wydajności w funkcji różnicy temperatury między zasilaniem a powrotem czynnika obiegowego. Stwierdzono, że w badanych warunkach analizy cyklów pracy pompy ciepła, [...]
EN The paper contains an analysis of heating efficiency for lower and upper heat sources, which work with compressor-type heat pump. The researchers determined efficiency variability in the function of temperature difference between circulating medium supply and return. It was proved that in the examin[...]
5
67%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2016 T. 47, nr 4 152--157
PL Najbardziej rozpowszechnionymi pompami ciepła, wykorzystywanymi do celów grzewczych w gospodarce komunalnej, są pompy sprężarkowe. Napędzane są one najczęściej sieciową energią elektryczną. Źródłem niskotemperaturowego ciepła są ogólnie dostępne źródła: powietrze atmosferyczne, grunt lub wody grunto[...]
EN The heat pumps most commonly used for municipal heating applications are compressor heat pumps. They are mostly driven by electricity from the grid. Low-temperature energy sources are freely available in the environment: these include atmospheric air, ground or groundwater and wastewater. This study[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last