Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 240
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat exchanger
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 2 203-205
2
100%
Mining Science
EN The article content the results of study of heat exchanger. Exchanger was made of plastic material: polystyrene. The measurement results were used for efficiency analysis of this type of heat exchanger as an alternative to the commonly used heat exchangers made of aluminum.
3
100%
Archives of Thermodynamics
EN In the paper presented is a calculation model of a Deep Geothermal Heat Exchanger (DGHE) together with its characteristics, which enable determination of geothermal energy rate in function of the depth of geothermal heat exchanger, temperature of water pumped into the heat exchanger, volumetric flow[...]
4
80%
Instal
2012 nr 6 27-31
PL W artykule przedstawiono analizę doboru i pracy wymiennika ciepła zamontowanego w obiekcie przemysłowym. Po pewnym czasie eksploatacji okazało się, że wymiennik nie podgrzewa czynnika do właściwej temperatury. Sporządzono bilans ciepła, przeprowadzono analizę dokumentacji projektowej i producenta wy[...]
EN The analysis of the selection and functioning of a heat exchanger mounted in the industrial building was presented in the article. After a while it appeared that the heat exchanger is not heating up the medium to the right temperature. A heat balance was prepared as well as an analysis of design doc[...]
5
80%
Instal
2010 nr 9 64-66
6
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z.8 397-418
PL W pracy przedstawiono metodę obliczeń regeneratorów cieplnych o przeciwprądowym przepływie gazów, przy czym zarówno z wypełnieniem obrotowym jak i nieruchomym. W odniesieniu do regeneratorów obrotowych rozważania dotyczą stacjonarnego stanu ich działania, a dla przypadków z wypełnieniem nieruchomym [...]
EN The paper is directed to present fundamental methodology applied to thermal design of heat regenerators both with rotary and fixed matrix of the countercurrent flow arrangement. With respect to the rotary cases the considerations refer to steady state operation. However, the fixed matrix regenerator[...]
8
80%
Journal of Polish CIMAC
EN The paper includes equations described heat exchange in countercurrent flow heat exchangers. Taking the energy balance formula as a basis and dividing the heat exchanger into sections, the thermal balances of the cooled fluid, plate and heated fluid are prepared and pertinent system of three differe[...]
9
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 11 7-13
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 349-356
PL W pracy przedstawiono warunki eksploatacji płytowych wymienników ciepła - ciśnienia, temperatury oraz czynniki robocze. Przedstawiono analizę konstrukcji wymiennika (szczególnie strefę uszczelnienia) z opisem obciążeń płyty. Przeanalizowano dwa rodzaje konstrukcji płyt - z usztywnionym i swobodnym o[...]
EN In this paper was presented working conditions of plate heat exchangers - temperatures, pressures and medium types. The construction of plate heat exchangers, especially seal area and load description were presented. There were analysed two kinds of plates: with stiffen and free border of plate. In [...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 357-364
PL W pracy przedstawiono warunki eksploatacji płytowych wymienników ciepła. Przedstawiono analizę konstrukcji płyty wymiennika z opisem obciążeń i naprężeń. Przeanalizowano wyniki badań odporności na korozję naprężeniową oraz dokonano próby ich odniesienia do newralgicznych miejsc konstrukcji płyty.
EN In this paper was presented working conditions of plate heat exchangers. The construction of plate heat exchangers with loads and stresses there were presented. Results of scc tests and its relations to significant places of plate also were described.
12
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 11 8-12
PL Przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej procesów cieplnych zachodzących w obszarze gruntowego wymiennika ciepła pompy grzejnej. Otrzymane rezultaty mają postać nieustalonego pola temperatury oraz strumieni ciepła przejmowanych przez czynnik pośredniczący znajdujący się wewnątrz rur rozpatrywan[...]
EN In the paper there are given the results of thermal analysis of heat transfer processes in the region of heat pump ground heat exchanger. The results have a form of unsteady temperature field and heat fluxes being transferred to the intermediate agent flowing inside the pipes of the exchanger. The p[...]
13
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 4 1285--1295
EN The paper presents a theoretical parametric study into latent heat thermal energy storage (LHTES) employing polymeric hollow fibres embedded in a phase change material (PCM). The polymeric hollow fibres of five inner diameters between 0.5 mm and 1.5 mm are considered in the study. The effectiveness-[...]
14
80%
Journal of Energy Science
EN Assuming that a maldistribution of media flow may have significant meaning for a cross-flow heat exchanger performance it is important to determine the form and scope of this non-uniformity. Experimental investigations of this problem are conducted for over ten years at the Institute of Thermal Tech[...]
15
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2011 Vol. 49, nr 2 573--576
EN Purpose: Over the past two hundred years, the mankind has exploited more than 50 percent of all natural resources, including energy minerals. The twenty-first century will be, out of necessity the period of intensive development of energy based on renewable resources. Design/methodology/approach: Th[...]
16
80%
Archives of Thermodynamics
2015 Vol. 36, no. 3 161--174
EN The experiment leads to establish the influence of radiated surface development heat exchangers on the values of heat flux transferred with water flowing through the exchangers and placed in electric furnace chamber. The values of emissivity coefficients are given for the investigated metal and cera[...]
17
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 21-22
EN In this article the equation obtained by correlation of results of heat transfer process in the annular concentric heat exchanger has been presented. The equation obtained describes heat transfer process in the annular channel through both surfaces in the range of the Reynolds number Re e (500 •*• 2[...]
18
80%
Management and Production Engineering Review
2020 Vol. 11, No. 1 23–-30
EN The operation of thermal devices and installations, in particular heat exchangers, is associated with the formation of various deposits of sediments, forming the boiler scale. The amount of precipitate depends on the quality of the flowing liquids treatment, as well as the intensity of the use of de[...]
19
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 4 135--142
EN The term “fouling” refers to a substance, which settles on the heat transfer surface and causes the rise of thermal resistance to the heat transfer process. Sometimes, fouling is regarded as deposit but that term should be only used to fouling in the form of solid. Taking the traditional division of[...]
20
80%
Journal of New Technologies in Environmental Science
EN The most efficient apparatus are known to be heat exchangers with classic countercurrent flow of heat carriers. However, this current scheme is rarely possible to create in an apparatus. In many cases cross flow heat exchangers are more acceptable in terms of efficiency of heat emission from the out[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last