Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hełm ochronny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
PL Występowanie ryzyka w miejscu pracy wymaga opracowania środków dla eliminacji lub zmniejszenia ryzyka do akceptowalnego poziomu. Szczególne trudne zadanie dotyczy bezpieczeństwa pracowników służb specjalnych, np. sił interwencyjnych. Funkcjonariusze Policji i żołnierze, którzy wchodzą w skład zespoł[...]
EN Design patterns of today's helmets significantly differ from those used before. The differences are, first of all, accountable to the developments in the technology of materials used for helmet production. A bullet-and splinter-resistant helmet of today is a complex product in which the following tw[...]
2
84%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W referacie przedstawiono koncepcję funkcjonowania informatycznego systemu kierowania eksploatacją kamizelek i hełmów ujmującą podsystem ewidencji, sprawozdawczości i oceny stanu technicznego tych wyrobów. W procesie funkcjonowania systemu jego użytkownicy będą otrzymywali dokumenty w oparciu o któr[...]
3
84%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: W artykule przedstawiono opracowane metody badań i wyniki pomiarów przeprowadzonych z ich użyciem w zakresie temperatury powierzchni i zdolności odbijania promieniowania cieplnego przez hełmy ochronne dostępne aktualnie na rynku. Przedstawiono również wyniki pomiarów wartości mocy promieniowani[...]
EN Aim: The paper identifies developed research methods and results from measurements performed to assess the surface temperature and thermal radiation reflectivity of protective helmets, currently available on the market, as well as the determination of thermal radiation strength values using a radiom[...]
4
84%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN The paper presents a review of head injury criteria and determines an assessment criterion for test results. Parameters characterizing the protection properties of off-central impacted industrial helmets are chosen and the test stands used in the Central Institute for Labour Protection to test those[...]
5
67%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
6
67%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
7
67%
Journal of Sustainable Mining
PL W przemyśle, takim jak górnictwo, petrochemia czy energetyka, środki ochrony indywidualnej często są stosowane w strefach zagrożonych wybuchem. Przyczyną powstawania zagrożenia wybuchowego są występujące w środowisku pracy zjawiska elektrostatyczne i fakt gromadzenia się ładunku elektrycznego na pow[...]
EN In industries such as the mining, petrochemistry or power industries, personal protective equipment is often used in explosive atmospheres. What causes the occurrence of explosive hazards is ever-present in the work environment they include, electrostatic phenomena as well as the build-up of electri[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last