Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hamulec rowerowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1351--1356, CD
PL W pracy przedstawiono wyniki badań polegających na pomiarze opóźnienia hamowania rowerów. Badaniu poddano trzy rowery tego samego typu wyposażone w różne rozwiązania w zakresie konstrukcji układu hamulcowego: mechaniczne hamulce szczękowe typu „V”, mechaniczne hamulce tarczowe oraz hydrauliczne hamu[...]
EN The paper presents the results of the research on the measurement of braking delay of bicycles. Three bicycles of the same type were fitted with different braking system designs: mechanical V-brakes, mechanical disc brakes and hydraulic disc brakes. The results of the tests are com-pared to the requ[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 115--120, CD
PL W wyniku wzrostu liczby pojazdów poruszających się po polskich drogach, stan bezpieczeństwa na przestrzeni ostatnich lat uległ dużej zmianie. Ryzyko wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego zwiększyło się na skutek wzrostu natężenia ruchu. Statystyki policyjne wskazują, że jednym z uczestników koli[...]
EN As a result of the increase in the number of vehicles traveling on Polish roads, the state of security has changed sig-nificantly in recent years. The risk of a collision or traffic accident has increased as a result of increased traffic. Police statistics show that one of the participants in the co[...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 493--501, CD
PL W wielu polskich miastach można zauważyć wzrost inwestycji w zakresie infrastruktury rowerowej. Jest to bezpośrednim wynikiem wzrostu zainteresowania rowerem, jako środka codziennego transportu, jak również sposobu na spędzenie wolnego czasu. Prognozy pokazują, że tendencja ta będzie się dalej utrzy[...]
EN In many Polish cities, an increase in investments in the area of cycling infrastructure can be noticed. This is a direct result of increased interest in cycling as a means of everyday transport as well as a way to spend free time. Forecasts show that this trend will continue and interest in cycling [...]
4
80%
Tribologia
2018 nr 2 111--116
PL W wielu dużych miastach, np. Konurbacji Śląskiej, w celu ograniczenia negatywnych skutków eksploatacji pojazdów samochodowych wprowadzono samoobsługowe, odpłatne wypożyczalnie rowerów. Ich użytkownikami są przypadkowe osoby. Dlatego bezpieczeństwo uczestników ruchu na ścieżkach rowerowych i w miejsc[...]
EN In many big cities, for example, Silesia Conurbation, in order to limit the negative results of automotive vehicles operation, toll bicycle rental stations have been actuated. Their users are incidental persons. Therefore, the safety of a traffic participant on bicycle ways and on areas with bicycle[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last