Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 142
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hamowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 2 103-112
PL W pracy zostały przedstawione wyniki rekonstrukcji prędkości początkowej i drogi hamowania samochodu ciężarowego kategorii N3. Parametry te zostały wyznaczone na podstawie danych zgromadzonych podczas prób drogowych. Porównano je z wynikami uzyskanymi na pod.stawie symulowanych zapisów ,,czarnych sk[...]
EN In this paper there have been compared the 'reconstruction' calculation of initial velocity and braking distance carried out on the basis of data from experimental tests of N3 class truck with results which can be obtained from two kinds of 'black boxes': ADR1 - measuring six kinematic parameters an[...]
2
100%
Archiwum Motoryzacji
1999 Nr 3 183-199
PL Hamowanie, jako proces rozpraszania energii kinetycznej samochodu nabytej w fazie przyspieszania, wywiera znaczący wpływ na wartość stosunku energochłonności ruchu do przebytej drogi, stanowiącego wielkość proporcjonalną do przebiegowego zużycia paliwa. Przedmiotem opracowania jest analiza wpływu pa[...]
EN Any arbitrary driving schedule of a car contains respective basic phases of motion, i.e. acceleration, constant speed and deceleration. The complete of the three phases is composed of a single cycle (driving module). A driving schedule is a specified temporal variation of vehicle speed. In on-road o[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy zaprezentowano metodę wyznaczania dynamicznych charakterystyk przyczepności nawierzchni drogowych i opon samochodowych za pomocą polskiego zestawu pomiarowego SRT-3. Metoda ta może znaleźć zastosowanie zarówno w badaniach poznawczych, jak i masowych.
EN The paper presented the method of appointing the tire and pavement skid-resistance dynamics characteristics by means of the Polish measuring device STR-3 - in the mass and scientific research.
4
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The author presents theoretical analysis of the reduction possibilities of drive line loads caused by ABS operation. The introduction of pressure infinitely variable adjustment allows to reduce the time of occurence of drive line high values torsional loads and to diminish the amplitudes values of d[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Poszukiwanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego niektórych gmin Polski południowej skupia się m.in. na rozwoju ruchu turystycznego i jego infrastruktury. Stwarza to perspektywy budowy kolei górskich, które oprócz funkcji rekreacyjno-turystycznych powinny stanowić element infrastruktury komunika[...]
EN In their search for new development opportunities, many local authorities in south-eastern Poland focus on tourist traffic and infrastructure. This tendency may give rise to construction of mountain railways, which not only would meet the demands of tourist traffic, hut also would be part of the tra[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono układ likwidacji poślizgu przy hamowaniu wykorzystujący sterowanie rozmyte. Omówiono model matematyczny hamowanego zestawu kołowego z położeniem szczególnego nacisku na część nieliniową. Opisano zdania układu likwidacji poślizgu i zaproponowano rozmyty regulator typu Mamdani[...]
EN This paper presents an introduction for designing a fuzzy logic based Wheel Slide Protection (WSP) controller. A mathematical model of braked wheelset is presented, with putting special emphasis on nonlinear part of the model. Then general tasks and strategies of a WSP are described, and a Mamdani t[...]
7
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 2(95) 135-138
EN In the paper a method of target braking quality calculation and an evaluation of it has been discussed. The quality of target braking was featured and a quality indicator of target braking was dealt. Authors have attempted to define the braking quality and explained how to assess it. The Harrington`[...]
8
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 2 237-246
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie zadania doboru momentów hamujących działających na koła pojazdu wieloczłonowego. Wyprowadzono model matematyczny, którego kalibrację wykonano w oparciu o dane eksperymentalne, wykazując jednocześnie dobrą jego zgodność z rzeczywistym obiektem fizycznym. Do całkow[...]
EN The paper presents an application of the Nelder-Mead method to optimisation of braking torques, ap.plied to articulated vehicle wheels. Since the equations of motion of the vehicle have to be solved at each optimization step, a simplified spatial model of the vehicle is used. A rollover maneuver and[...]
9
80%
Pojazdy Szynowe
2011 Nr 2 30-33
PL W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania układu przeciwpoślizgowego wykorzystującego sterownik 88ZE-01 opracowany w Instytucie Pojazdów Szynowych "TABOR". Przedstawiono budowę sterownika oraz jego opis funkcjonalny. Zaprezentowano wyniki działania sterownika. Przedstawiono propozycję dalsz[...]
EN In this paper the structure and operating principles of a Wheel Slide Protection System using a 88ZE-01 controller, designed in Rail Vehicles Institute "TABOR", is presented. A structure of the controller and its functional description are presented as well as the results of operation of the contro[...]
10
80%
Archiwum Motoryzacji
2000 Nr 1 67-84
PL Praca opisuje wpływ działania automatycznych urządzeń sterujących układami pojazdu na jego dynamikę. Omówiono działanie urządzenia przeciwblokującego ABS, przeciwślizgowego ASR, aktywnego zawieszenia AS i kierowania czterema kołami 4WS. Zaproponowano nowe algorytmy działania tych urządzeń, które zre[...]
EN The paper presents the influence of automatic control devices upon vehicle dynamics. The operation of antilocking device ABS, traction control ASR, active suspension AS and four wheel steering 4WS are discussed. The new, original algorithms of control are proposed, which realisation is based on fuzz[...]
11
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 231-236
EN The paper describes design and build the model of the Electric Parking Brake in automobiles. The Microprocessor Control System of the Hill-Holder brake shall be equipped with self-locking feature when it detects a vehicle stop and tilt (front of the car is higher than the rear). The system should au[...]
12
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 82 209-215
EN Modern electric servodrives are equipped with standard or brushless dc motors and PWM transistor converters. The designers must utilise motors electric braking if high demands on motors’ dynamics are to be met. It often happens that during coasting, real speed does not keep up with quickly decreasin[...]
13
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 113-118
EN Electric vehicles have been attracting unprecedented attention in light of the volatile market prices and prospect of diminishing supplies of fuel. Advances in battery technology and significant improvements in electrical motor efficiency have made electric vehicles an attractive alternative, especi[...]
14
80%
Pneumatyka
2004 nr 4 12-16
PL W artykule zdefiniowano pojęcie masy efektywnej obiektów podlegających wyhamowywaniu, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wprawianych w ruch przez napędy pneumatyczne. Zestawiono praktyczne wzory do wyznaczania masy efektywnej dla najczęściej występujących w praktyce obiektów ruchomych.
15
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 3/42 31-42
PL W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych procesu hamowania samochodów, wyposażonych w urządzenia blokujące. Zasada działania rozpatrywanych urządzeń przeciwblokujących oparta jest na różnych algorytmach sterowania. Różne też są ich realizacje wykonawcze - analizowane są układy z regulatorami[...]
EN The papers presents the results of investigations of braking process of vehicles equipped with antilicking devices ABS. The principle of discussed ABS is based on different control algorithms. Also the realisation. The control algorithms are described, which corectness is checked by means of compute[...]
16
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 69 45-50
EN The aim of this paper is to elucidate the energetic aspects when soft starters are used for starting and braking the squirrel cage induction motors with constant load. The technique for engineering calculations of induction motor energy losses in transients when the applied voltage changes in auorda[...]
17
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 1/40 49-67
PL W pracy zbadano mechanizm przenoszenia drgań wywołanych oscylacjami momentu hamującego, które występują podczas hamowania w rzeczywistych warunkach drogowych. Uwzględnianie parametrów hamulca, szczególnie geometrii tarczy hamulcowej, podczas występowania tych drgań, pozwala na zrozumienie mechanizmu[...]
EN The excitation and transfer mechanism of brake judder was investigated in real operating condition on the road. Monitoring brake disc geometry, during judder led to a profound understanding of the excitation mechanism. This dynamic brake-disc geometry changes virtually due to acting forces on the wh[...]
18
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 4/43 5-15
PL W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych procesu hamowania samochodu ciężarowego. Analizie poddano przebiegi sił w układzie jezdnym samochodu i ich związek z procesem hamowania. Szczególną uwagę zwrócono na oddziaływanie tarcia suchego w zawieszeniu kół na drgania nadwozia podczas hamowania.[...]
EN Results of investigations of truck vehicle braking process are presented in the paper.Oscillations forces zcting in car road wheels system and their alliance with braking process are analysed. Especially influence of a dry friction in truck suspension on body vibrations during breaking are carried o[...]
19
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 1/40 171-179
20
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 1/40 119-129
PL W pracy przedstawiono wyniki badań obciążeń dynamicznych koła samochodu ciężarowego podczas hamowania. Badania prowadzono z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej jednoosiowej przyczepy dynamometrycznej, której koła toczyły się po powierzchni dwóch bębnów o średnicy 2 m. Przygotowany układ pomiarow[...]
EN Results of investigations of lorry`s wheel dynamic loads while braking were presented in the paper. Investigations were carried out using special uniaxial dynamometer trailer that wheels were rolled on surface of 2m diameter two drums. Prepared trailer`s measuring system among other things was used [...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last