Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hala stalowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W halach maszynowni w elektrowniach eksploatowane są podtorza suwnic o dużym udźwigu i dużych rozpiętościach. Obiekty te zrealizowane zostały często przed 30^40 laty, kiedy obowiązywały mniej restrykcyjne normy projektowania niż obecnie. Zbyt mała sztywność poprzeczna i podłużna podtorzy zrealizowan[...]
EN The supporting beams with rails of the overhead travelers located in the machinery buildings of power plants are characterized by big span and large load capacity. Such buildings usually were constructed 30-40 years ago, when not very restrictive design standards were obligatory. Relatively low long[...]
2
80%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 11 616-618
PL Zaproponowano model obliczeniowy pionowego stężenia rygla pełnościennego zgudowany z prętowych elementów skończonych, umożliwiający obliczanie sił wewnętrznych w płatwiach. Przydatność modelu wykazano wykonując obliczenia statyczne hali jednonawowej.
EN The actual behaviour of purlins differ significantly from the one exhibited by the standard model used in design practice. In the paper a model of the rafter glange bracing system has been presented which can be used to calculate internal forces in purlins. A typical one-bay structure is analysed as[...]
3
80%
Konstrukcje Stalowe
PL Przedstawiono, na przykładach z praktyki zawodowej autora, wnioski z realizacji hal o układzie nominalnie przegubowym stabilizowanym stężeniami kratowymi lub tarczami z elementów obudowy, w tym lekkiej obudowy z blach fałdowych. Wnioski dotyczą hal bez suwnic - jedno i wielonawowych o różnej siatce [...]
4
80%
Przegląd Budowlany
EN Halls construction systems examples. Technical projects and their compatibility with Polish standards and requirements. review of foreign halls constructions.
5
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 6 322-325
PL Przedstawiono rozwiązanie stalowej konstrukcji hali o rozpiętości 210 m, wysokości 107 m i długości 360 m. Konstrukcje części środkowej stanowią bezprzegubowe łuki półkoliste rozstawione co 35 m. W szczytach znajdują się bramy w kształcie ćwiartki kuli. Każda z nich składa się z ośmiu segmentów, z c[...]
EN Steel construction of the hangar with span 210 m, hight 107 m and length 360 m is presented. In gable ends speherical gates (each of 1/4 sphere) divided into 8 segments 6 of which is movable, are placed.
6
80%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 4 194-196
PL Opisano skutki awarii. Wśród przyczyn wskazano wadliwość modelu obliczeniowego, który nie opisywał zachowania rzeczywistej konstrukcji. Nieuwzględnienie podatności podpór płatwi ciągłych z kształtowników giętych spowodowało niebezpieczne przeszacowanie ich nośności.
EN The outcome of the collapse of a light warehouse steel structure is described. The defective calculating model is found as one of the causes of collapse. The disregard for spring character of purlin supports leads to an insecure overestimation of its limit load.
7
70%
Konstrukcje Stalowe
2010 nr 4 33-35
8
70%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 3 173-175
PL Omówiono przypadek wyboczenia podłużnych stężeń pionowych w kalenicy dwóch świetlików latarniowych pewnej hali przemysłowej. Przyczyną wyboczenia było odkształcenie głowic słupów spowodowane podmyciem ich stóp fundamentowych przez wodę deszczową. Uwzględniając zaistniałe imperfekcje eksploatacyjne, [...]
EN The paper deals with the buckling case of longitudinal vertical bracings in the ridge of two lantern skylights in a certain machine hall. Their buckling was caused by the deformation of pylon heads as a result of jetting their spot footings with rain water. After taking into consideration the arisen[...]
9
70%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 4 183-189
PL Przedstawiono wyniki badań przyczyn katastrofy budowlanej stalowej konstrukcji nośnej hali nr 1 Międzynarodowych Targów Katowickich. Wystąpiła ona w wyniku wad przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych hali, niedostatecznej jej wytrzymałości i sztywności oraz zalegania na dachu grubej pokrywy lodowo-śnie[...]
EN The results of investigations on the reasons of building catastrophe of the supporting structure of the Katowice International Fair hall have been presented. The collapse on occurred in a consequence of: faults of the structural solutions during design, unsuficient resistance and stiffness of hall's[...]
10
61%
Konstrukcje Stalowe
2011 nr 3 33-37
11
61%
Konstrukcje Stalowe
2009 nr 5 36-39
12
61%
Konstrukcje Stalowe
2008 nr 1 34-37
13
61%
Przegląd Budowlany
14
61%
Konstrukcje Stalowe
2006 nr 5 28-32
15
61%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 30-31
PL Wybór rodzaju ocieplenia obiektów halowych zależy od konstrukcji i pokrycia dachu oraz rodzaju ściany zewnętrznej. Fundamenty pod konstrukcję hali ociepla się od zewnątrz płytami izolacyjnymi np. z wełny skalnej, które w części podziemnej mocowane są do podłoża klejem bitumicznym. Płyty od zewnątrz [...]
16
61%
Przegląd Budowlany
17
61%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Celem pracy jest przeprowadzenie analizy obciążenia śniegiem istniejących obiektów budowlanych, szczególnie halowych budynków wielkopowierzchniowych zaprojektowanych jako obiekty stalowe przed 2006 rokiem w związku ze zwiększonymi obciążeniami wprowadzonymi zmianą do normy PN-80/B-02010/Az1:2006. An[...]
EN Conducting of analysis of load is purpose of work snow of existing construction object, before 2006 year with reference to change for norm particularly buildings designed PN-80/B-02010/Az1:2006. Analysis of roof of steel room (shop) has been included. It compare admissible values of loads before int[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2017 Z. 23 (173) 231-244
PL W artykule zaprezentowano autorski sposób wyznaczania obciążenia stabilizującego dla stężeń, zastępującego wstępne wygięcia górnych pasów w modelu przestrzennym. Praktyczne zastosowanie tego sposobu przedstawiono na przykładzie obliczeń jednonawowej hali stalowej. Uzyskane wyniki porównano z wynikam[...]
EN The author’s approach has been presented in this paper for the determination of the stabilizing load for bracing systems. Such an approach allows replacing the pre-bending of the upper flanges in the 3D model. An example of a practical application of this approach has been presented in this paper fo[...]
19
61%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 2 173--180
PL W badanej hali stalowej przyjęto systemowe rozwiązanie płatwi z kształtowników Z (giętych z blach na zimno) oraz ich ściągów (z prętów pełnych). Okresowa kontrola jej stanu technicznego ujawniła deformacje, wygięcia i skręcenia płatwi oraz wyboczenie ściągów. Stan techniczny konstrukcji wsporczej ob[...]
EN In the exanimated steel hall, the system of purlins made of Z cold-formed profiles and bar ties was used. A periodic inspection of the technical state of the hall reveals some deformations, bends and torsion of purlins and buckling of ties. The results of tests on the resistance and rigidity of the [...]
20
61%
Inżynieria i Budownictwo
PL Porównano zużycie stali na konstrukcję nośną hali, zaprojektowaną z uwzględnieniem współpracy pokrycia dachu z blachy fałdowej z konstrukcją nośną i z pominięciem tego wpływu. Podano sposób uwzględnienia współpracy pokrycia ze szkieletem hali.
EN For steel structure of a hall covered by corrugated roofing sheets a comparison of steel consumption for two variants one traditional without cooperation of roofing shield, and othermade allowance for shield action of roofing with skeleton structure has been done.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last