Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hałas komunikacyjny drogowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 50--53
PL W artykule podano praktyczne wskazówki dla zespołów pomiarowych odnośnie wykonywania badań hałasu komunikacyjnego dla dróg o małym natężeniu ruchu. Przyjęto, że małe natężenie ruchu ma miejsce w sytuacji przejazdu po drodze, mniejszej jak 300 ilości pojazdów w ciągu godziny. Wskazano na znaczne rozb[...]
EN In this article there are presented some practical guidelines for measurements teams regarding making measurements of road traffic noise. It was assumed that low traffic relates to a situation when there are less than 300 vehicles passing per 1 hour. Some discrepancies of conducted measurements were[...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 255-258
PL W artykule przedstawiono propozycję zmian procedury pomiaru poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych przy wykorzystaniu metody próbkowania. Podjęto próbę skrócenia czasu pomiaru pojedynczej próbki hałasu komunikacyjnego, zachowując rozstęp wyników mieszcz[...]
EN The article presents the suggestion of change of the measurement procedure of noise levels in environment in connection with public roads exploitation , by the use of sampling method. The attempt of shortening the time of measurement of one traffic noise sample, keeping the difference within the ran[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 54--57
PL W artykule przedstawiono konsekwencje wprowadzenia w Polsce w roku 2012 wyższych poziomów dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego. Na podstawie własnych analiz akustycznych, prowadzonych dla dróg, wskazano zagrożenia wynikające z takiego postępowania. Wprowadzone wyższe poziomy dopuszczalne hałasu kom[...]
EN In this article there have been presented the consequences of introducing the higher permissible levels of traffic noise in Poland in 2012. On the basis of own acoustic analyses conducted for roads there were pointed out some risks resulting from this activity. Higher permissible traffic noise level[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last