Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ground conditions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule omówiono kryteria określania warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego dla obszarów perspektywicznych dla budownictwa. Następnie zaprezentowano praktyczne zastosowanie procedury na przykładzie okolic Brzegu Dolnego. Przedstawiona w artykule wstępna rejonizacja jest metodą prostą, mało[...]
EN In the first part the article describes criteria used for defining building grounds conditions. Procedure was used for the area in the vicinity of Brzeg Dolny. Defining of building conditions allows to avoid mistaken decisions concerning localization of new buildings. Within research area j good gro[...]
2
84%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 2 48-56
EN The construction of buildings necessitating deep excavations, particularly the ones located in populated areas, involves many challenges. During the investment preparation and delivery process, cooperation between specialists of different fields is indispensable. These must include geotechnicians, s[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 97 327-336
PL W referacie omówiono wymagania dotyczące opracowania prognozy wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię, dostosowanej do potrzeb projektowania. Podano także ogólne wskazówki odnośnie do przygotowania warunków geologicznych oraz gruntowych.
EN The paper discusses requirements concerning working out a forecast of mining influence on the ground surface, adjusted to designing needs. General guidelines for the preparation of geological and ground conditions are also given.
4
84%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 4 40-43
PL Zanim przystąpiono do budowy obiektu biurowego na terenie byłego zakładu przemysłowego w Gliwicach, należało przeprowadzić badania mające na celu określenie warunków gruntowo-wodnych. Ich wyniki wskazały na możliwość zastosowania jednej z metod wzmocnienia słabego podłoża – ciężkiego ubijania.
5
84%
Przegląd Budowlany
PL Przedmiotem referatu są przypadki niedostatecznego rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego pod posadowienie wybranych obiektów budowlanych i wygenerowane z tego tytułu skutki, powstałe na etapie przygotowywanego i przeprowadzanego procesu budowlanego. Prezentowana praca jest publikacją z zakr[...]
EN The paper presents cases of insufficient geotechnical reconnaissance of subsoil for foundations of selected civil structure and related costs generated at the construction stage. The paper is a geotechnical publication in the area of Eurocode implementation.
6
84%
Mosty
2018 nr 5 28--31
PL Badania podłoża gruntowego określające jego budowę i parametry geotechniczne są niezbędną podstawą projektowania posadowienia mostów. Błędy i niedostatki rozpoznania powodują dodatkowe koszty i utrudnienia realizacji oraz zagrażają bezpieczeństwu mostów. Ważniejsze od stosowania norm i wytycznych są[...]
EN Geotechnical problems and errors connected to bridge foundations, regulations regarding site investigation and selected details of the reconnaissance and evaluation of ground conditions are presented in the paper.
7
67%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 6 281--285
PL W czasie budowy nowego odcinka trasy drogowej wystąpiły uszkodzenia konstrukcji istniejących budynków mieszkalnych, położonych w sąsiedztwie głębokich wykopów zabezpieczanych oporowymi ścianami szczelinowymi. Opisano przebieg zdarzenia, uszkodzenia budynków, podjęte doraźne i docelowe działania zabe[...]
EN During the construction of new road route there were damages of residential buildings, located in the vicinity of deep excavations supported by diaphragm walls. The paper describes the course of event, damage to buildings, taken ad hoc and target hedging activities. They analyzed the cause of the fa[...]
8
67%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2007 nr 4 60-64
PL Zmniejszająca się liczba gruntów przydatnych dla budownictwa powoduje, że wykonawcy często budują na terenach o niekorzystnych warunkach gruntowych. Aby poprawić właściwości podłoża stosowane są metody jego wzmacniania, z których większość jest relatywnie nowa. Są one rozwijane, co powoduje, że norm[...]
EN The diminishing of useful grounds for construction industry is more and more noticeable. The contractors and builders face the necessity to build in places, where the ground's conditions are not so good. For the purpose of improvement the base properties are used various methods of strengthening. A [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last