Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  green roofs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 6 26-29
PL O ogrodzie na dachu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie napisano kilkanaście artykułów, zarówno na etapie projektu, jak i po zakończeniu realizacji, ale przed jego otwarciem, które wciąż jest przekładane.
2
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 3 52-54
PL Przez ostatnie lata inwestorzy, projektanci, wykonawcy i użytkownicy zdążyli poznać zalety dachów zielonych. Grono ich zwolenników zdecydowanie się powiększa, warto jednak postawić pytanie, co się poprawiło, a co nadal stwarza problemy?
3
100%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród projektantów, wykonawców i użytkowników dachów zielonych. Na podstawie badań dokonano próby określenia stanu technicznego dachów zielonych eksploatowanych w Polsce.
EN The article presents the results of public opinion polls conducted among designers, contractors and users of living roofs. Results of the survey formed the basis for making an attempt to determine the condition of living roofs which are in use in Poland.
4
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 2 38-40
PL Deweloperzy coraz częściej decydują się na całkowitą zabudowę terenu. Aby spełnić wymagania prawne związane z udziałem powierzchni biologicznie czynnej, na zabudowaną działkę muszą wprowadzać zieleń. Aby była ona dobrze wykonana na płycie stropowej, niezbędna jest znajomość podstaw prawidłowego plan[...]
5
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The construction of a green roof requires drainage which ought to be characterized by adequate hydraulic conductivity and be resistant to changing meteorological conditions during the winter period. A properly functioning drainage system guarantees the reliability of the entire green roof system. Th[...]
6
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The natural environment is of great importance when it comes to developing a city, as it shapes its spaces, defines its roles and performs climatic and protective functions. Industrialization often requires removing landscape obstacles and vegetation to erect new buildings. An urban planner should b[...]
7
100%
Zieleń Miejska
2017 Nr 7-8 64--65
PL Opaski żwirowe sa niezbędnym elementem dachu zielonego. Pełnią funkcję balastujacą dach, poprawiają również drenaż i odgrywają ważną rolę w profilaktyce przeciwpożarowej.
8
100%
Zieleń Miejska
2017 Nr 10 18
PL Szybko rosnące w ostatnich dekadach miasta nie są jeszcze dobrze przygotowane do zmian infrastrukturalnych. Z trudem organizowane są podstawowe funkcje życia w metropoliach, a zmieniające się warunki klimatyczne dodatkowo komplikują sytuację.
9
100%
Zieleń Miejska
2018 Nr 11 42--43
PL Ogrody dachowe ze względu na korzyści ekologiczne i ekonomiczne oraz walory estetyczne stają się coraz popularniejsze w Polsce. Są to nie tylko typowo zazielenione powierzchnie dachów budynków, ale też zagospodarowane i obsadzone roślinami podziemne garaże z całą infrastrukturą służącą mieszkańcom o[...]
10
88%
Zieleń Miejska
2010 Nr 11 38-39
PL Dużą role w minimalizowaniu lokalnych podtopień mogą odgrywac zielone dachy. Jednak w Polsce ich właściwości retencyjne są ciągle niedocenione. Dziwi to, tym bardziej że powodzie i podtopienia występują w każdej części kraju.
11
88%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
12
88%
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
2014 Vol. 61, nr 3-4 141–-162
EN This paper deals with the impact of different forms of urbanization on the basin outflow. The influence of changes in land cover/use, drainage system development, reservoirs, and alternative ways of stormwater management (green roofs, permeable pavements) on basin runoff was presented in the case of[...]
13
88%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 9 80--82
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem zastosowania ekstensywnych dachów zielonych na redukcję odpływu wód opadowych z terenów zurbanizowanych. Przy użyciu programu EPA SWMM5 przeprowadzono symulacje hydrodynamiczne dla opadów obliczeniowych (wzór Błaszczyka oraz IMGW) oraz dla zarejestro[...]
EN The article presents the results of research on the influence of extensive green roofs to reduce stormwater runoff from urbanized areas. Using software EPA SWMM5 hydrodynamic simulations were performed for rainfalls calculated using IDF relationships (Błaszczyk and IMGW equations) and recorded rainf[...]
14
75%
Budownictwo i Architektura
PL W artykule przedstawiono jeden z coraz popularniejszych kierunków projektowania szeroko rozumianej architektury zintegrowanej z zielenią. Długa tradycja łączenia budynku z zielenią sięga aż III tysiąclecia i dotyczy ogrodów tarasowych, świątynnych w Babilonii. Za wprowadzaniem zieleni do budynku prz[...]
EN In the article, there is shown nowadays one of the most popular directions in designing, which is architecture integral with environment. Long tradition of connecting the building with vegetation reaches III millennium and was used widely in Babylon as a terrace gardens in temples. Tradition is not [...]
15
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 7-8 31-35
PL Sztuczne profile glebowe(zielone dachy) zapewniają optymalne warunki powietrzno-wodne szacie roślinnej dla jej rozwoju. Szata roślinna na fasadach czy dachach zabudowań umożliwia w pewnym stopniu niwelowanie uciążliwości klimatu wielkomiejskiego: kurz, hałas, przesuszenie powietrza pełniąc tym samy[...]
EN Artificial soil profiles (green roofs) ensure optimal air and water conditions for growth of plants. Plants growing on buildings' faćades or roofs enables to some extent to diminish city climate drawbacks, like dust, noise or air dryness and in built-in areas they have all functions of biologically [...]
16
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 18-19
PL Na finalny wygląd zazielenionych dachów wpływa wiele aspektów. Roślinność wykorzystywana do tego typu projektów musi zostać dobrana z rozwagą. Uwzględnić należy także niszczącą siłę wiatru oraz sposób nawadniania zieleni. Wykonawca projektu powinien pamiętać zarówno o przepisach przeciwpożarowych, j[...]
17
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 4 56-57
PL Zielony dach jest rozwiązaniem duzo trwalszym niz dachy standardowe. Może on bez napraw przetrwać dziesiątki lat. jednak zasada ta dotyczy tylko pokryc, które zostały poprawnie wykonane.
18
75%
Zieleń Miejska
2015 Nr 1 44--45
PL Wytyczne FLL są zbiorem zaleceń oraz odniesień do norm, określających wymagania techniczne oraz parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy zielonych dachów. Stanowią punkt odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych w większości krajów Europy i świata i uzna[...]
19
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono problem degradacji zieleni osiedlowej dwudziestowiecznych blokowisk, a także metody jej rewitalizacji z uwzględnieniem rekompozycji przestrzeni wspólnych, wprowadzenia „zielonych dachów” oraz ogrodów wspólnotowych.
EN The paper discusses the problem of green areas degradation of the 20th century housing developments and the methods for revitalization including recomposition of common space, the introduction of green roofs and community gardens.
20
75%
Journal of Water and Land Development
2016 no. 30 113--117
PL Zmiany klimatyczne powodują coraz częstsze występowanie zjawisk ekstremalnych. Szczególnie niekorzystne ze względów hydrologicznych jest występowanie na terenach zurbanizowanych gwałtownych burz czy też długotrwałych opadów. Skutkiem tych zjawisk jest występowanie powodzi czy podtopień. Nadmierne us[...]
EN Climate change causes a more frequent occurrence of extreme events. The result of these phenomena is the occurrence of floods and flooding, and periods of drought. Particularly unfavorable is intensive rainfall over the urban catchments. To prevent the negative consequences of these phenomena, uncon[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last