Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 75
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  green roof
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architectus
2008 Nr 2(24) 61--68
EN Known since ancient times, roofs deliberately covered with plants are currently growing in popularity in highly developed countries. The most intense research and technical experience gathering in green roofs takes place in Germany since the beginning of 80. in 20th century. In that country 25 milli[...]
2
100%
Instal
2011 nr 2 38-42
PL Dachy zielone należą do technicznych rozwiązań gospodarowania wodami opadowymi zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju, których zasada funkcjonowania opiera się na wykorzystaniu naturalnych procesów infiltracji i retencji. Ponadto, poprzez swoje walory krajobrazowe i funkcje użytkowe wpływają na [...]
EN Green roofs are technical solutions to rainwater management according to the philosophy of sustainable development, which the principle of operation is based on natural processes of infiltration and retention. In addition, through their landscape and utility features affect the quality of life in ci[...]
3
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 7-8 60-62
PL Dachy zielone - zagadnienia formalno-prawne. Cz. 1. Na łamach "Zieleni Miejskiej" wielokrotnie publikowane były artykuły dotyczące dachów zielonych. Tym razem przybliżona zostanie strona formalno-prawna tego zagadnienia oraz normy prawne, których znajomość może być przydatna przy realizacji tego ty[...]
4
100%
Instal
2011 nr 2 34-37
PL Zielone dachy są rozwiązaniami, którymi zainteresowanych jest coraz więcej inwestorów i to zarówno tych indywidualnych jak i instytucjonalnych. Aby zielony dach mógł spełnić oczekiwania odbiorców oraz funkcjonować nie zagrażając istniejącej konstrukcji nośnej, już na etapie projektowania należy usta[...]
EN Green roofs are solutions, which are concerned more and more investors, both these individual and institutional. To a green roof could meet the expectations of customers and operate without compromising the existing superstructure, already at the design stage is a need to determine the layer system,[...]
5
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 9 50-52
PL W przypadku zaniedbań przy budowie dachu zielonego winny takiego stanu rzeczy podlega odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
6
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 6 34-35
PL Zazwyczaj zieleń na stropie kojarzy się z nasadzeniami niskimi, takimi jak rozchodniki, byliny i krzewy. Ale co zrobić, gdy inwestorowi i projektantowi zamarzy się, by posadzić na dachu zieleń wysoką, która od razu lub po kilku latach ma cieszyć oko swoja dorodnością?
7
100%
Zieleń Miejska
2007 Nr 4 36-37
PL Maksymalne wykorzystanie terenów pod budownictwo zabiera tereny, które mogą być oazą zieleni w mieście. Warto więc zwrócić uwagę na to, że roślinnością można również obsadzić dachy budynków.
8
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 1 27-30
PL Często nie zdjaemy sobie sprawy, że rośliny tworzące otoczenie nowo powstających budynków rosną na ich stopach, a nie na gruncie rodzimym. dzieje się tak dlatego, że ceny gruntów pod zabudowę zmuszają inwestorów do szukania coraz to nowych rozwiązań.
9
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr IV/2 1649--1658
EN One of the main problems of urbanization is the continuous growth of sealed surfaces. Impermeable surfaces i.e. roofs, roads or pavements have dominated land cover, increasing surface runoff and limiting groundwater runoff, often contributing to increased flood risk. The practice of many countries h[...]
10
100%
Zieleń Miejska
2017 Nr 4 40--41
PL Dachy zielone stają się coraz bardziej powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Przybywa budynków z roślinnością na dachach, stropodachach czy tarasach. Technologia ta jest już na tyle popularna, że w funkcjonujących od dłuższego czasu obiektach uwidaczniają się błędy popełnione w trakcie realizacji.
11
100%
Zieleń Miejska
2018 Nr 12 12--14
PL Zabudowując szczelnie strefę miejską skutecznie zmniejszamy dostępną przestrzeń, niezbędną w walce z negatywnymi skutkami intensywnej urbanizacji. Logicznym następstwem szukania powierzchni, którą można do tego wykorzystać, było wprowadzenie zieleni na dachy budynków. Przestrzeń ta stała się idealny[...]
12
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2018 z. 65, nr 1 45--52
EN Now is the time to take our future more seriously and start providing solutions for tomorrow´s world. The new notion or significant specification of the term “BLUE to GREEN” infrastructures in buildings in the modern information age is the expression of the sustainable development of a „smart city“ [...]
13
88%
Zieleń Miejska
2010 Nr 4 37-39
PL Coraz mniejsza ilość zieleni miejskiej z zurbanizowanym świecie sprawia, że architekci krajobrazu sięgają po nowoczesne rozwiązania jakimi są zielone dachy. Jednym z nich jest m.in. ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
14
88%
Zieleń Miejska
2010 Nr 7-8 68-69
PL Wprowadzanie ogrodów na dachach czy zielonych ścianach staje sie coraz popularniejszym trendem w przestrzeni miejskiej. Ważnym pojęciem, które się łaczy z ich budową jest przestrzeń biologicznie czynna. Jednak definicja ta obecnie budzi wiele kontrowersji, tym bardziej, że od 2002 r. zmiany prawne t[...]
15
88%
Journal of Ecological Engineering
EN The retention of rainwater is one of the main functions of green roofs in urban areas. One of the elements influencing the variability of rainwater retention on green roofs is the configuration of the roof, i.e. the combination of drainage and vegetation layers and plants. In the article, laboratory[...]
16
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 3 99--105
PL Niniejszy artykuł podejmuje tematykę przegród zielonych i ich wpływu na ochronę cieplną budynku oraz otoczenie. W pierwszej części przedstawiono podstawową systematykę i charakterystykę budowy dachów zielonych oraz ścian zielonych. Następnie zajęto się wpływem tego typu rozwiązań na izolacyjność cie[...]
EN This paper concerns green roof and wall systems, their impact on thermal properties of building and surrounding environment. In first part a basic classification and structural properties of green roofs and green vertical systems is presented. Further, an impact on building thermal insulation, annua[...]
17
75%
Zieleń Miejska
2011 Nr 3 48-49
PL W dziedzinie architektury i budownictwa dach zielony nierozerwalnie wiąże się z pojęciem powierzchni biologicznie czynnej, Słysząc takie określenie, ktoś nieobyty w branży gotów pomyśleć, że może chodzić o stworzenie zielonej przestrzeni dla aktywności fizycznej człowieka. I trzeba przyznać, że nie [...]
18
75%
Zieleń Miejska
2010 Nr 12 35-35
PL Na terenie znajdującego się u zbiegu ulic Filtrowej i Raszyńskiej w Warszawie XIX-wiecznego zespołu architektury przemysłowej, gdzie wciąż działają filtry powolne, powstał nowy budynek ozonowania i filtracji na węglu aktywnym. Z zewnątrz nawiązuje on do dawnej, zabytkowej zabudowy, jednak wewnątrz z[...]
19
75%
Zieleń Miejska
2010 Nr 9 36-37
PL W ciągu ostatnich dziesieciu lat zielone dachy w Wielkiej Brytanii stały się ważną częścią nurtu w budownictwie i architekturze. proces ten przebiegał powoli, a jego korzeni należy szukac przede wszystkim w pracy miejskich ekologów. Obecnie zielone dachy są istotnym elementem projektowania nowych ob[...]
20
75%
Zieleń Miejska
2009 Nr 3 26-27
PL Przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań zielo.nych dachów na stropach garaży możemy zbudować tereny zieleni niczym nieróżniące się od tych, jakie moglibyśmy wykonać na gruncie rodzimym - z dużymi drzewami, basenem, fontanną, drogą pożarową czy placem zabaw Należy jednak uważać na popełniane często[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last