Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  graded composites
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Biomateriałów
PL W pracy przedstawiono wyniki badań "in vitro" resorbowalnych włókien PGLA, PGLA-HAP i alginianowych oraz modyfikowanych nimi błonek kompozytowych z poliglokolilaktydu. Badania te wykazały zróżnicowane zachowanie zarówno samych włókien resorbowalnych jak i kompozytów z ich udziałem. Na podstawie uzys[...]
EN This paper presents the results of "in vitro" examination of resorbable PGLA, PGLA-HAP and alginate fibres as well as poly(glycol)lactide composite thin foils modified with use of these fibres. The study confirmed different behavior of fibres and of composites made with their contribution. Based on [...]
2
80%
Inżynieria Biomateriałów
PL W pracy przedstawiono wyniki badań kompozytów o osnowie z polimeru resorbowalnego PGLA modyfikowanych proszkami, takimi jak: HAp naturalny (HAp/n), HAp syntetyczny (HAp/M), bioszkło, TCP i proszek alginianowy. Kompozyty inkubowano w wodzie destylowanej i na podstawie obserwacji mikroskopowych oraz p[...]
EN The results are reported on investigation of composites with resorbable polimer PGLA matrix, modified with powders such as natural HAp (HApn), synthetic HAp (HApM), bioglass, TCP and alginate powder. Composites were incubated in distilled water and based on microscopic observations and measurements [...]
3
61%
Engineering of Biomaterials
PL Celem pracy były wstępne badania nad wytworzeniem i scharakteryzowaniem biopolimerowego materiału, który stanowiłby jedną z faz modyfikujących resorbowalną osnowę. Tak wytworzony materiał wykorzystany został do otrzymania kompozytowych materiałów gradientowych różniących się trwałością w środowisku [...]
EN The aim of his study was estimation of production a new biopolymeric material, which could be use as a modification phase for resorbable matrix. Such material was used to fabricate graded composites with various durability in in vitro conditions. An initial material was sodium alginate (NaAlg), whic[...]
4
61%
Engineering of Biomaterials
PL Celem pracy było wytworzenie gradientowych materiałów kompozytowych, które mogłyby znaleźć zastosowanie jako implanty przeznaczane dla kierunkowej regeneracji tkanek. W pracy przeprowadzono ocenę zachowania się w środowisku biologicznym resorbowalnych kompozytów polimerowo-metalicznych o osnowie z p[...]
EN The aim of this study was to obtain graded composites, which may be used as implants for direct tissue regeneration. The work presents an analysis of the resorbable composites behaviour with a poly-L-lactide (pLLA) matrix in the biological solution. Magnesium wires were introduced directly into a po[...]
5
41%
Elastomery
PL Zsyntezowa.no termoplastyczne, multiblokowe elastomery uretanowe (PUR) różniące się zawartością segmentów giętkich, napełnione gradientowa napełniaczem nanokrystalicznym o właściwościach magnetycznych. Materiały uzyskano metodą prepolimerową z oligomerycznego polieteru (PTMO) zakończonego grupami hy[...]
EN Gradient-filled thermoplastic multiblock polyurethane elastomers (PUR with a nanocrystaline filler, containing different concentration ofpolyether soft segments were synthesized to prepare an nanocompo-site with high abrasive tuear resistance. The materials were obtained by the prepolymer methode wi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last