Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1915
first rewind previous Strona / 96 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka odpadami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2006 Nr spec. 19-22
2
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 12 32-32
PL Dzisiaj wiemy dobrze, że rozwiązanie problemu właściwego gospodarowania odpadami to zadanie nieporównywalnie bardziej złożone niż np. rozwiązanie problemu zaopatrzenia w wodę czy gospodarowania ściekami. W przypadku odpadów za równoważne należy uznać rozwiązywanie spraw technologiczno-technicznych i[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 9 40-40
PL Poezja albo, jak kto woli, liryka to w głównej mierze przedstawianie przeżyć wewnętrznych, a więc, siłą rzeczy, odznaczających się subiektywizmem. Poezja nie uznaje rygorów, sztywności, podporządkowania zasadom. To intuicja, wizja, najczęściej jeszcze niespełniona. To pierwszy krok w stronę postępu.
4
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 7-8 12-12
PL W gospodarce odpadami stosuje się do dziś określanie ilości odpadów gromadzonych np. na składowisku czy zbieranych w gminie w metrach sześciennych. Najnowsze standardy także i Unii Europejskiej zalecają podawanie ilości odpadów w kilogramach (tonach). W związku z tym proszę o podanie zasad i ilościo[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 2 52-53
PL Ukarzą czy nie ukarzą? Zapłacimy czy nie zapłacimy? Pomogą czy pozostawią nas samych? - oto pytania stawiane przez wiele osób, które na co dzień zajmują się odpadami. Pytania, które na dobrą sprawę w ogóle nie powinny paść.
6
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 1 33-33
PL Od pewnego czasu ścierają się różne poglądy na model gospodarki odpadami w gminie. Niestety, wybór najkorzystniejszego wariantu zależy w głównej mierze od "punktu siedzenia". Wybór systemu gospodarki odpadami stał się swoistym "przeciąganiem liny" firm przygminnych i przedsiębiorców.
7
63%
Przemysł Spożywczy
PL Produkcja żywności i napojów ma istotne znaczenie dla gospodarki krajów Unii Europejskiej, a przemysł rolno-spożywczy jest jednym z najważniejszych sektorów przemysłu UE (tab. 1), Wytwarzaniu żywności towarzyszy powstawanie dużych ilości odpadów, które są mniej niebezpieczne od odpadów spotykanych w[...]
8
63%
Przegląd Komunalny
2013 nr 1 39-43
PL Realizowany od stycznia 2009 r. projekt TransWaste, czyli "Formalizacja nieformalnych praktyk w zakresie zbierania i transgranicznego przemieszczania odpadów wewnątrz i do państw Europy Środkowo-Wschodniej", dobiegł końca. Był on współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w rama[...]
9
63%
Przegląd Komunalny
2011 nr 1 53-53
PL Czytając ustawę o odpadach oraz jej nowelizację (Ustawę z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 28, poz. 145), można odnieść wrażenie, że wymagają one poprawy i doprecyzowania. Oczywiście, wprowadzenie zmiany w danym zakresie ma nieść za sobą eliminację[...]
10
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 42-43
PL Popularność kompostowania odpadów komunalnych w Polsce wzrasta w szybkim tempie. Z roku na rok przybywa nowych obiektów do przetwarzania odpadów organicznych na "nawóz wysokiej klasy", o czym świadczy zestawienie kompostowni w Polsce zamieszczone w lipcowym wydaniu "Przeglądu Komunalnego". Analiza d[...]
11
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 80-80
PL Rok 1989 i przemiany społeczno-gospodarcze, zrodziły nowe wartości, potrzeby, uwarunkowania i możliwości. Niektóre dawne problemy przestały istnieć, pojawiły się natomiast nowe. Brak pojemników (tak jak przypisany do minionego systemu brak sznurka do snopowiązałek) zniknął, ale pojawił się problem o[...]
12
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 11 50-50
PL Aluminium jest materiałem znanym i szeroko wykorzystywanym przez człowieka od około 100 lat. Metal ten został odkryty przez duńskiego fizyka Oersteda. W przyrodzie występuje jedynie w formie związków, których głównym źródłem są boksyty. Aluminium jest odporne na czynniki atmosferyczne a na jego powi[...]
13
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 6 48-49
PL Obecnie ważnym zagadnieniem dla Polski jest zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych. Przeważająca część zbędnej materii jest deponowana na składowiskach. W 1999 r. zebrano w Polsce około 12,3 mln. ton odpadów komunalnych, z czego składowano 11,68 mln. ton. W 2000 r. istniało w Polsce 99[...]
14
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 7 31-31
PL Do odpadów niebezpiecznych na pewno można zaliczyć stare, przeterminowane chemiczne środki ochrony roślin składowane w latach 60. i 70. w tzw. mogilnikach, które budowano najczęściej z betonowych kręgów lub w formie bunkrów. Niestety, w większości stanowią one obecnie "bombę ekologiczną", bowiem do [...]
15
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 6 50-50
PL Edukacja czy samokształcenie? Oto pytanie, które w kwietniowym wydaniu "Przeglądu Komunalnego" postawił Antoni Niedziałkowski. Autor daje odpowiedź, jak być powinno, ale jak sam stwierdza z realizacją jest różnie. Skąd te problemy? Czy jest to tylko brak środków finansowych w gminach czy niska świad[...]
16
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 39-39
PL Zmuszeni jesteśmy żyć w zdegradowanym środowisku głównie w wyniku swej własnej działalności, ignorancji i zwykłego niedbalstwa. Stwierdziwszy, że reakcja natury może spowodować poważne skutki (np. klęski żywiołowe jakich doświadczamy), podjęliśmy wysiłki na rzecz ochrony bogactw natury i środowiska [...]
17
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 12 56-58
PL 22 listopada Sejm odrzucił poprawkę do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pozwalającą na przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych na podstawie uchwały rady gminy. Co zadecydowało o takim potraktowaniu woli gmin - nie wiem. Wiem jednak, że je[...]
18
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 12 52-53
PL Antoni Niedziałkowski we wrześniowym wydaniu "Przeglądu Komunalnego" pisze o sprawach, które wydają się oczywiste i może dlatego pewnym ugrupowaniom, tak trudno jest je zrozumieć. Zgadzam się w zupełności z tytułem artykułu, że "Nie wszystko złoto co się świeci", ale dodałbym, że niestety oślepiać m[...]
19
63%
Przegląd Komunalny
2006 nr 1 25-25
PL Ubiegłoroczna, II Międzynarodowa Konferencja "Termiczne przekształcanie odpadów - za i przeciw", która odbyła się w dniach 24-26 października w sali obrad Rady Miasta Krakowa, zgromadziła ponad 130 uczestników z Polski i zagranicy.
20
63%
Przegląd Komunalny
2007 nr 12 29-29
PL W 2005 r. zostały uchwalone m.in. ustawa zmieniająca ustawę o odpadach i niektóre inne ustawy oraz tzw. ustawa kompetencyjna. Skutkują one istotnymi zmianami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2008 r.
first rewind previous Strona / 96 next fast forward last