Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  goniophotometer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 303-314
PL Pomiary światłości źródeł i opraw oświetleniowych są bazą do opisu układów świetlnooptycznych. W celu zbadania rozkładu światłości w przestrzeni, używa się specjalnych urządzeń, zwanych fotometrami lub goniometrami. W artykule przedstawiono wyniki badań goniometru zwierciadlanego oraz dokonano anali[...]
EN Measurements luminous intensity of sources of lights and lightings' bindings they serve light-optical to description of arrangements. To examine schedule luminous intensity in space, it itself special devices, called photometer or goniophotometr. In article results of investigations were introduce[...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1221--1225
PL W artykule omówione zostały metody pomiaru rozsyłów światłości przy użyciu goniofotometru oraz miernika luminancji wraz z ekranem projekcyjnym. Przedyskutowano zarówno ograniczenia jak i możliwości dla obydwu metod. Zestawiono i porównano wykresy światłości tych samych układów świetlno-optycznych uz[...]
EN This paper describes tests methods of luminous intensity distribution measurements by using goniophotometer and matrix luminance meter with front projection screen. There were discussed both restrictions and chances for this methods. There were also presented candela plots of the same light-and-opti[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1031--1034, CD
PL W artykule opisano stanowisko do szybkich pomiarów rozsyłów światłości przednich świateł samochodowych zbudowane w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z .o.o. Zaprezentowano schemat szybkiego goniofotometru zbudowane w oparciu o kontroler National Instruments CompactRIO 9035 oraz stero[...]
EN This paper describes “on the fly” goniophotometer realized in BOSMAL Research and Development Institute Ltd. Diagram of measuring system using National Instruments CompactRIO 9035 and stepper motor drive NI 90530 that reduce vibrations caused by stepper motors rotation were presented. Technical para[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 866--869, CD
PL W artykule omówione zostały metody pomiaru charakteru przestrzennego odbicia światła przez elementy odblaskowe służące zapobiegania kolizjom z udziałem dzikich zwierząt. Do pomiarów wykorzystano goniofotometr oraz matrycowy miernik luminancji wraz z ekranem projekcyjnym do projekcji tylnej. Przeprow[...]
EN This paper describes tests methods of spatial reflection of light for wild warning reflectors using for wildlife-vehicle collision reduction. Measurements were made using goniophotometer and imaging luminance maeasuring device (ILMD) with rear projection screen. Validation of previous methods has be[...]
5
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2018 Nr 5 (121) 25--26
PL Artykuł powstał na podstawie projektu inżynierskiego pt. Goniometr fotometryczny, który otrzymał I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z elektryki zorganizowanym przez Oddział Gliwicki SEP w 2017 r. Promotorem projektu był dr inż. Adam Pilśniak. W pierwszej części zostały przedstawione [...]
EN The article was based on the diploma project, which won the first prize in the competition for the best diploma thesis in the field of electrics, organized by Gliwice Division of SEP in 2017. The promoter of the project was PhD. Eng. Adam Pilśniak. The article contains definitions regarding lighting[...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 2 138--141
PL W artykule zaprezentowano stanowisko do pomiarów brył fotometrycznych urządzeń świetlnych przy wykorzystaniu matrycowego miernika luminancji, goniometru oraz ekranu transmisyjnego. Omówiono problem zastosowania ekranu transmisyjnego o nie Lambertowskim charakterze rozpraszania światła i wpływ światł[...]
EN This paper describes method for getting total luminous intensity distributions using imaging luminance measurement device, goniometer and transmission screen. The problem of using transmission screen with non-Lambertian scattering distribution function of transmitted light via the screen and influen[...]
7
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 8 132-134
PL Pomiary bryły fotometrycznej światłości oprawy ze świetlówką kołową T5 o mocy 55 W za pomocą goniofotometru, w którym oprawa położona jest pionowo i jest obracana wokół osi poziomej charakteryzowały się dużymi błędami. W każdej płaszczyźnie pomiarowej oprawa posiadała inną wartość światłości osiowej[...]
EN The measurements were carried out for a luminaire with a circular T5 type fluorescent lamp. During the measurement process it turned out however that in each examined measurement plane, the luminaire under evaluation had a different axial luminous intensity. The maximum measured axial value was almo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last