Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  global warming
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2007 R. 63, nr 11 657-660
PL Perspektywa niebezpiecznego ocieplenia klimatu nakłania liczne środowiska naukowe i międzynarodowe gremia (ONZ, UE) do zorganizowania wspólnych działań globalnej społeczności na rzecz ograniczenia ocieplenia. W artykule przedstawiono siedmioetapowy plan działania, obejmujący m.in. wprowadzenie powsz[...]
EN Prospects of dangerous global warming induce numerous scientific bodies as well as international institutions (United Nations; European Union) to undertake at a global level, activities of tackling the problem. The paper describes a set of seven steps. Among them: a global regime that puts an effect[...]
2
100%
Przegląd Geologiczny
3
80%
Energetyka
2007 nr 12 872-875
PL Globalne ocieplenie stanowi największe wyzwanie, przed którym kiedykolwiek stanęła ludzkość. Naukowcy ostrzegają, że bieżące emisje CO2 muszą być obniżone co najmniej o połowę w okresie najbliższego półwiecza, aby zapobiec przyszłemu ociepleniu w skali światowej. Opisano 15 "klinów stabilizacyjnych"[...]
EN Global warming presents the greatest test we humans have yet faced. Scientist warn that current CO2 emissions should be cut at last by half over the next 50 years to avert a future global warming. Fifteen "stabilization wedges" are descripted to realize goal using existing technologies to reduce emi[...]
4
80%
Journal of Ecological Engineering
EN Geothermal energy is abundant everywhere in the world. It certainly would be a great benefit for human being once it is produced by a sophisticated technology. Consequently, it would be the biggest console for earth considering environmental sustainability. Unfortunately, the current status of comme[...]
5
80%
Archiwum Motoryzacji
EN Climate change and the associated global warming affect all of us. These changes cause the melting of the glaciers and consequently the increase in sea and ocean levels. This phenomenon threatens the existence of some of the island states. The warming casing all this was brought on by the economic a[...]
6
80%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
2019 Vol. 89, No. 3 317--341
EN The evolution of chemical speciation of Fe, Mn, Pb, Cu, and Zn was investigated in the chronosequence of young sediments, exposed by a currently retreating Arctic glacier on Spitsbergen. Werenskioldbreen is a 27 km2 subpolar, land-terminated, polythermal glacier in recession, located near[...]
7
70%
Przegląd Papierniczy
2009 R. 65, nr 5 277-281
8
70%
Napędy i Sterowanie
PL Zagrożenia związane z prognozowanymi zmianami klimatycznymi zmusiły Unię Europejską do zdecydowanej reakcji. Opublikowane w styczniu 2007 r. główne cele unijnej polityki energetycznej, sformułowane w tzw. pakiecie energetyczno-klimatycznym „3 x 20”, mają wymusić w przemyśle i energetyce działania o [...]
9
70%
Polish Journal of Ecology
EN Many thermophilous species are predicted to shift their ranges to higher latitudes and altitudes in response to climate warming. The range trend was analysed for two orthopteran species Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) and Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) of tropical origin at their northern [...]
10
70%
Problemy Ekorozwoju
EN Sustainable development has undergone an important evolution over recent years. It has been used not only as a tool to decide among several options in research programs but also in political decisions. However, how can we measure if something is sustainable or not? It seems that Life Cycle Assessmen[...]
11
70%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 4 167--175
EN The amount of water required to support a river ecosystem in proper condition are of particular importance in the areas of high natural value. The hydrological threats for the protected areas are region-specific and vary from region to region. The local hydrological conditions depend largely on the [...]
12
70%
Energy Policy Studies
2018 No. 1 (2) 52--61
EN Natural gas is being considered as a “bridging fuel” that plays a crucial role in implementing the transition to a low-carbon economy and society. This study reviews an aspect of the natural gas industry that has been neglected for far too long, in spite of the growing importance of countering globa[...]
13
70%
Oceanologia
2013 No. 55 (4) 917--935
EN The effects of temperature on two reef building corals Pocillopora damicornis and P. verrucosa inhabiting the Obhur Creek, a small embayment on the western, Red Sea coast of Saudi Arabia, was studied from December 2009 to November 2010. The overall annual range of seawater temperature in Obhur Creek[...]
14
70%
Journal of KONES
EN In this paper, the results of the theoretical study of an internal combustion engine, fuelled with lean air - gas mixtures, are presented. Energetic property calculations were done for several chosen gaseous fuels such as methane, landfill gas, and producer gas. Based on these fuels, the performance[...]
15
70%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2019 R. 64, nr 8 15--19
PL Artykuł jest głosem w toczącej się obecnie dyskusji dotyczącej zmian klimatycznych w skali globalnej. Czy w ogóle są to zmiany? Czy człowiek i jego działalność może być przyczyną tych zmian. Opisano rolę atmosfery w kształtowaniu klimatu ziemskiego oraz przytoczono wyniki badań naukowych świadczącyc[...]
16
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 9 359--363
PL Ciągły wzrost temperatury na Ziemi oraz wzrost stężenia gazów cieplarnianych spowodowany działalnością człowieka to kwestie, które wymagają szczególnej uwagi. Artykuł odnosi się do przyczyn globalnego ocieplenia i substancji sklasyfikowane jako gazy cieplarniane (GHG). Zwrócono także uwagę na wzrost[...]
EN The continuous increase in global temperatures, and the increased concentrations of greenhouse gases in the atmosphere caused by human activity, are issues which require urgent attention. In the introduction to the article the probable causes of global warming are examined and the substances classif[...]
17
61%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 8 597--600
PL W referacie wskazano zagrożenia związane z globalnym ociepleniem klimatu i opisano światową kampanię na rzecz powstrzymania wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Wyspecyfikowano kategorie emisji gazów cieplarnianych przypisywane górnictwu naftowemu. Scharakteryzowano aktualne zasady kr[...]
EN In the paper the threats connected to global warming and the world campaign to stop the rise of greenhouse gas concentration in the atmosphere have been described. Categories of greenhouse gas emission assigned to oil and gas exploration and production activities have been specified. Present princip[...]
18
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2011 nr 10-11 506-512
19
61%
Ekologia i Technika
2010 R. 18, nr 3 120-127
PL Ditlenek węgla to powszechnie znany gaz, uczestniczący m.in. w procesie fotosyntezy. W ostatnich latach zyskał on jednak miano czynnika, który w głównej mierze przyczynia się do powstania efektu cieplarnianego, a walka z emisjami CO2 stała się jednym z najważniejszym elementów polityki UE. Powiązani[...]
EN Carbon dioxide is a well-known gas, which participates in the photosynthesis process. In recent years however, CO2 became considered the factor which mainly contributes to the global warming effect. The fight against CO2 emission has become, perhaps, the most important element of EU policy. Introduc[...]
20
61%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Zmiany klimatu, negatywne zjawiska, takie jak powodzie, huragany, susze skłaniają do zastanowienia, jaki wpływ ma ludzka działalność na te procesy. Tematyka stanowi centrum zainteresowania naukowców z wielu dziedzin np. klimatologów, meteorologów, fizyków, chemików, specjalistów wielu gałęzi przemys[...]
EN In this study an attempt was made to estimate how man's activity can affect global phenomena. The emission of CO2 and other greenhouse gases generated by man's activity was considered. The amount of these gases was compared with natural resources resulting from air composition and solubility of thes[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last