Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
2
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
3
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Varved clays, which consist of alternating layers of sill and clay, arc common in glaciated regions of North America and Northern Europe. This layering results in several unique engineering properties making varved clays a challenging soil for engineering design. Varved clays have hydrau-lic conduct[...]
4
88%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN This study was performed to evaluate a standard method of PENCEL pressuremeter (PPMT) testing to allow engineers to more precisely carry out the standardized tests and to generate the p-y curves for analysis and design of deep foundations. Based on the results of a comprehensive testing program the [...]
5
75%
Materiały Ceramiczne
2010 T. 62, nr 3 249-253
PL Głównym celem badań opisanych w artykule była charakterystyka budowy odłamków naczyń ceramicznych znalezionych w okolicach Wyszogrodu w Polsce, datowanych na VII-IX wiek. Odłamki ceramiczne badano za pomocą mikroskopu optycznego i elektronowego mikroskopu skaningowego. Materiał był przedmiotem anali[...]
EN The principal aim of the investigations described in the paper was to characterize the structure of fragments of ceramic vessels found in the region of Wyszogród, Poland, and dated from 7th to 9th century. The ceramic fragments were examined by optical and scanning electron microscopy. The material [...]
6
75%
Chemical and Process Engineering
PL Badano wpływ rozmiarów zbiornika na kinetykę flokulacji zawiesiny gliny w trzech zbiornikach z przegrodami o średnicach 0,15, 0,20 i 0,30 m mieszanej za pomocą turbiny Rushtona. Na podstawie danych literaturowych i wcześniejszych badań autorów sformułowano kryteria skalowania dla procesu flokulacji [...]
EN The effect of vessel size onto flocculation kinetics of clay slurry was investigated in three baffled tanks of diameter 0.15, 0.20 and 0.30 m agitated with a Rushton turbine. Based on literature review and our previously published results the scale up criteria for flocculation were formulated. The p[...]
7
75%
Izolacje
PL W artykule omówiono charakterystykę gliny jako materiału budowlanego z pokazaniem jej wad i zalet. Omówiono alternatywę dla gliny lekkiej ze słomą, jaką jest glina z dodatkiem porowatych środków mineralnych, takich jak keramzyt, szkło porowate itp. Opisano metody poprawy izolacji cieplnej z gliny, z[...]
EN The article discusses the characteristics of clay as a construction material, showing its advantages and disadvantages. It also discusses an alternative to light clay with straw, which is the clay with the addition of porous mineral components such as kermesite, porous glass, etc. In addition, the a[...]
8
75%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2008 z. 8 45--50
EN In the presented paper an clay soil and some possibilities of its properties improvement as an electro-osmosis, electro-foresis and cations exchange is discussed. The attention was paid to the clay minerals especially a montmorillonite which has very interesting properties according to its behaviour[...]
9
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN The choice of acid composition for the treatment of carbonate reservoirs, which include up to 40-60% of clay inclusions, must be in comprehensive research of the formulations' influence on the changes in the physico-chemical characteristics of the cores. It is established, that mineral acids quickly[...]
10
75%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The Piezocone test (CPTU) continues to gain in popularity as a result of its potential, particularly in clay soils. In order to have confidence in the interpretation of CPTU results in clay soils, it is vital that the test results are accurate and representative of the in situ soil conditions. This [...]
11
75%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 218-220
PL Badano nanometryczne aspekty różnych glin (smektytu, kaolinitu oraz nakrytu) z wykorzystaniem mikroskopii wysokorozdzielczej (HREM) a także spektroskopii strat energii elektronów (EELS). Celem badań było zbadanie tych materiałów w nanoobszarach dzięki temu uzyskanie informacji o lokalnej strukturze [...]
EN High Resolution Electron Microscopy (HREM) and Energy Loss Electron Microscopy (EELS) have been used to study the nanometric aspects of various species of clays: smectite, kaolinite and nacrite. The aim of this work is to explore clays at the nanometric scale, which has not been so much explored at [...]
12
63%
Architecturae et Artibus
PL Zamiarem autora było rozpoznanie zakresu dawnych zastosowań gliny i innych budowlanych paramateriałów (nie wyłączając nawet łajna), co w zakresie ograniczonym do klepisk, podłóg i ścian wykonano i przedstawiono już w poprzednim artykule z tej serii (Szewczyk, 2011). Zaś w pracy niniejszej przedstawi[...]
EN The objective of the work was to reveal the astonishing richness and diversity of building technologies related to the usage of clay and dung, and other unusual materials and admixtures. The subject matter has been analyzed on examples of ceilings and roofs, as the other parts of buildings were stu[...]
13
63%
Architecturae et Artibus
PL Nietypowe materiały budowlane, takie jak glina i odchody zwierzęce, stanowiły częsty przedmiot rozważań w dawnej polskiej literaturze technicznej i poradnikowej. Zalecano ich użycie w każdej części budynku, od podłogi po dach. Eksperymentowano z nimi, ulepszano je i dyskutowano o ich zaletach i wad[...]
EN Non-standard building materials, such as clay or dung, were popular subject in the old Polish technical and household literature. They were used for all parts of buildings, from floors to roofs. Their building usage was the subject of experiments and improvements, and polemics, including discussions[...]
14
63%
Architecturae et Artibus
PL Przedstawiono rozwój w latach 1774-1838 wybranych technik budownictwa z gliny, mianowicie tych, które były zalecane i opisywane w polskiej literaturze technicznej tego okresu – zwłaszcza technik budownictwa glinobitego oraz murowanego z surowej cegły na zaprawie gliniano-piaskowej. Pominięto glinian[...]
EN The Polish clay building in 1774-1838 is described and analyzed in the paper, with special focus on the types of building constructions which were referenced in the literature of that period, i.e. various sorts of adobe and cob building. Wattle-and-daub, stackwall and other folk constructions are ge[...]
15
63%
Szkło i Ceramika
16
63%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The natural soils were deposited in successive layers during thousands of years. They develop different horizontal and vertical shear strengths, characteristic of their in-situ anisotropic behaviour. This article describes the anisotropy of the mechanical properties of resistance and deformability o[...]
17
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2009 nr 2 76-77
18
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2004 nr 2 86-87
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 225-230
PL Omówiono autorskie doświadczenia w zakresie upowszechniania budownictwa z gliny we współczesnych warunkach rozwoju zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego. Niskonakładowe inwestycyjnie i eksploatacyjnie, oparte na prostych technikach i naturalnych surowcach, głęboko osadzone w kontekście harmonijn[...]
EN This article presents the author's experience in the popularization of clay construction in the contemporary conditions of the development of sustainable housing construction. Having a low budget of investment and operation, based upon simple techniques and natural resources, deeply placed in a cont[...]
20
63%
Ceramika Budowlana i Silikaty
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last