Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glin wymienny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2001 Vol. 8, nr 6 609-617
PL Oceniono stopień skażenia kilkudziesięciu drzewostanów dębowych, usytuowanych w różnych regionach Polski. Oznaczono odczyn gleb, zawartość glinu wymiennego w glebach oraz zawartość Zn, Cd, Pb i Cu w glebach i w drewnie dwóch gatunków dębów: szypułkowym (Quercus robur L.) oraz bezszypułkowym (Quercus[...]
EN The degree of pollution of many oak stands located in different regions of Poland was estimated. SoiI pH, the content of exchangeable aluminium in soil, the content of heavy metaIs - Zn, Cd, Pb and Cu - in oak wood of Quercus robur L. and Quercus petraea L. and in the soil was investigated. The perf[...]
2
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania przeprowadzone na glebie bardzo lekkiej pozwoliły na porównanie, w dwóch czteroletnich rotacjach oraz po następnych piętnastu latach, wpływu wapnowania na zmiany odczynu gleby oraz zawartości w niej glinu wymiennego. Czterokrotna dawka tlenku wapnia w większym stopniu neutralizowała kwasowoś[...]
EN The experiment made it possible to compare changes of the pH and exchangeable aluminium, caused by the application of lime in two 4-year crop rotations and after 15 years. The 4-fold calcium oxide application had the best effect, causing the soil acidity to be reduced, and it stayed that way until t[...]
3
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Praca obejmuje badanie nad zawartością glinu wymiennego i parametrów, takich jak: odczyn i pH gleby, węgiel organiczny i liczba jodowa. Gleby na badanych stanowiskach wykazywały odczyn od bardzo kwaśnego do zasadowego (pH 3,87–7,65). Zawartość glinu wymiennego w glebie wynosiła odpowiednio: 0,09–6,3[...]
EN The work involves the determination of exchangeable aluminum content and parameters such as reaction, soil pH, organic carbon and iodine. Soils on the test sites showed a pH ranging from very acidic to alkaline (pH 3.87–7.65). The content of exchangeable aluminum in the soil was: 0.09–6.3 mg/100 g a[...]
4
84%
Proceedings of ECOpole
2015 Vol. 9, No. 2 499--504
PL W pracy oceniono stopień zakwaszenia gleby oraz zawartość glinu wymiennego w zależności od rodzaju zastosowanego nawozu mineralnego oraz jego dawki. Badania prowadzono w oparciu o doświadczenie wazonowe z jęczmieniem jarym odmiany browarniczej Propino. Uzyskane wyniki wskazują, że największe zakwasz[...]
EN We assessed the level of acidification of the soil and the content of exchangeable aluminium in relation to the type and dose of mineral fertiliser. The study was based on a vase experiment with barley of the brewery variety Propino. The results showed that mineral fertilizing with NPK combined with[...]
5
84%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 413--420
PL Praca obejmuje badania nad zawartością glinu wymiennego i takich parametrów, jak: odczyn i pH gleby, węgiel organiczny i liczba jodowa. Gleby na badanych stanowiskach wykazywały odczyn od bardzo kwaśnego do zasadowego (pH 3,87-7,65). Zawartość glinu wymiennego w glebie wynosiła odpowiednio: 0,09-6,3[...]
EN The work involves the determination of exchangeable aluminum content and parameters such as reaction, soil pH, organic carbon and iodine. Soils on the test sites showed a pH ranging from very acidic to alkaline (pH 3.87-7.65). The content of exchangeable aluminum in the soil was: 0.09-6.3 mg/100 g a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last