Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glass-epoxy composite
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN In this paper research results of ability vibration's suppression steel and composite leaf springs were presented. Polymeric composite leaf springs and steel were studied. Composite leaf springs were made from epoxy-glass composite reinforcement by glass fibre. Composite springs became designed to c[...]
2
100%
Journal of KONES
EN Composites are a group of materials applied more extensively in aviation constructions. Their good physicalchemical and mechanical properties, and particularly from the ratio of strength to low density give a dominant place for applying in thin- walled constructions as a load carrying-capacity struc[...]
3
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 43--48
PL W artykule określono warunki jakie powinno spełniać urządzenie stereotaktyczne do nakłuć komorowych oraz sprecyzowano kryteria, w kierunku których należy dokonać racjonalizacji rozwiązania proponowanego we wzorze użytkowym PL65969 Y1. Szczególną uwagę poświęcono konstrukcji bazowego pierścienia ster[...]
EN This paper presents the conditions to be met by stereotactic device designed to ventricular puncture. The criteria of further rationalization of the solution proposed in the utility model PL65969 Y1 are clarified. Particular attention is paid to the construction of stereotactic base ring. Direction [...]
4
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2009 Vol. 14, no 4 1181-1187
EN In this paper, results of research on vibration suppression in steel and composite leaf springs are presented. Polymeric composite leaf springs and steel springs are studied. Composite leaf springs were made of an epoxy-glass composite reinforced with glass fibre. Composite springs were designed in [...]
5
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Zniszczenie jednokierunkowo zbrojonego, szklano/epoksydowego kompozytu poddanego czystemu zginaniu było rozpatrywane. Inicjacja zniszczenia ma miejsce po ściskanej stronie belki. Nowy model mechanizmu zniszczenia jest zaproponowany. Zakłada on występowanie tylko strefy sprężystej po stronie rozciąga[...]
EN Flexural failure of a unidirectional glass/epoxy composite was studied using clear bending (Mg=const). Failure originated near the compressive side of the speciment. New model of failure was proposed. In bending the composite is elastic in the tensile part of the beam and elastic-damage in compressi[...]
6
63%
Kompozyty
PL Przedstawiono wyniki badań pełzania kompozytu epoksydowego przy stałym M (t) = const i zmiennym momencie skręcającym M(t) = Mm (1 + A[sigma]sin 2[pi]vt) (rys. 2). Badano próbki w postaci rurek o średnicy wewnętrznej dw = 30 mm, grubości ścianek 2 mm i długości pomiarowej l(0) = 100 mm (rys. 1). Osno[...]
EN In the paper, results of creep testing on epoxide resin composite with constant M(t) = const and variable torque M(t) = Mm (1+A[sigma]sin 2[pi]vt) have been presented (Fig. 2). Samples in the form of tubes with internal diameter of dw = 30 mm, wall thickness of 2 mm and testing length of l(0) = 100 [...]
7
51%
Composites Theory and Practice
2017 R. 17, nr 3 126--130
PL Celem pracy było zbadanie wpływu różnych kombinacji materiałów i parametrów procesu wytwarzania na własności wytrzymałościowe struktur warstwowych. W związku z tym zbadano właściwości struktur warstwowych wykonanych z tkanin (włókien szklanych/lnianych), sproszkowanej żywicy epoksydowej oraz drewnia[...]
EN The aim of this study was to examine the effect of different material combinations and process parameters on the material characteristics of sandwich structures. Therefore, the material properties of sandwich structures made from woven fabrics (glass/flax fibers) and powder epoxy resin as well as ba[...]
8
51%
Archives of Thermodynamics
2014 Vol. 35, no. 3 117--128
EN Transient heat transfer is studied and compared in two plane-parallel composite walls and one EPIDIAN 53 epoxy resin wall acting as a matrix for both composites. The first of the two walls is made of carbon-epoxy composite; the other wall is made of glass-epoxy composite, both with comparable thickn[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last