Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 278
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glass
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 28 132-138
PL Stare szkło w zabytkowych budowlach to jeden z materiałów, który współtworzy wartości zabytkowe. Dawne technologie stosowane przy jego produkcji wpływały na barwę, stopień przezroczystości, grubość, nierówność powierzchni szkła i związane z nimi zniekształcenia widoków i odbić. Współczesne szk[...]
EN Old glass in historic buildings was one of the materials that contributed to their historic value. Old technologies used during the glass production process influenced its colour, degree of transparency, thickness, uneven surface and the resulting deformations of views and reflections. Modern glas[...]
2
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 463-470
PL W referacie omówiono dwa przykłady zastosowania szkła o dużych rozpiętościach, pełniącego funkcje konstrukcyjne, do ekspozycji elementów zabytkowych w budynkach. Szkło, ze względu na swą przezierność i neutralność architektoniczną pozwala na zachowanie cennych elementów zabytkowych tak, że pozostają[...]
EN The lecture describes two examples of the application, where a wide range glass is being used, as a structural component, in order to expose historic parts of the building. Glass, being transparent and architectural neutral allows preserving valuable historic elements especially that they remain int[...]
3
100%
Materials Science Poland
2010 Vol. 28, No. 1 255--263
EN Indentation techniques are largely used nowadays for characterizing the intrinsic mechanical properties of brittle materials. A cyclic indentation tests have been carried out on soda lime glass and borosilicate glass using an instrumented indentation apparatus. Repeated post-threshold Vickers indent[...]
4
100%
Materials Science Poland
EN Syntheses and thermal, optical as well as photoelectrical properties of carbazolyl-, triphenylaminoand 2-hydroxy-4-diethylaminophenyl-based hydrazones with reactive methacryloyl groups have been reported. All the synthesized materials form glasses with glass transition temperatures ranging from 9 to[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Rozwój nowych technologii szkła przynosi swobodę w kształtowaniu współczesnej formy architektonicznej. Obok tradycyjnych brył pojawiają się struktury przestrzenne o dowolnym kształcie. Asymetria, deformacja, fałdowanie to odejście od dotychczasowych kanonów geometrii kartezjańskiej. Większa dowolnoś[...]
EN The development of new technology of glass causes the freedom in developing the contemporary architectural form. Besides traditional solids appears freeform spatial structures. Asymmetry, deformation, a folding is resigning from existing canons of Cartesian geometry. A greater freedom is a chance of[...]
6
100%
Izolacje
PL Obserwowana w praktyce inżynierskiej sprzeczność, jaka istnieje w przypadku przezroczystych materiałów pomiędzy ich zdolnościami izolacyjnymi a możliwością pozyskiwania promieniowania słonecznego, była przyczyną poszukiwa.nia rozwiązania łączącego w sobie obydwie cechy. Ponieważ pojedyncze szyby i z[...]
7
100%
Optica Applicata
EN A new technology of refining soda-calcium-silicon glassy surfaces with aluminium compounds nano-molecules has been shown in the present study. A structural definition of aluminium compounds nano-powders exposed to thermal processing, including grain-size analysis, Has been discussed. Optimal technic[...]
8
100%
Optica Applicata
EN Glassy enamels are characterized by high chemical durability. Their chemical resistance properties, however, differ from those observed for conventional oxide glasses. This is because of their specific chemical composition and microstructure determined by enamel technology. In longer periods of expl[...]
9
100%
Recykling
2003 nr 1 8-9
PL Zaczynając pracę nad stworzeniem niniejszego rankingu spotkaliśmy się, ku naszemu zdziwieniu, z wieloma przeszkodami. W większości przypadków nie chciano udzielić nam informacji na temat cen skupu stłuczki, tłumacząc się ich dużym zróżnicowaniem cenowym, w zależności od jakości dostaczonego materiał[...]
10
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 117-117
PL W artykule poddano charakterystyce szkło laminowane (VSG) firmy Euroglas. Składa się ono z dwóch lub więcej tafli szklanych połączonych nierozerwalnie elastyczną folią PVB bardzo odporną na zerwanie. Eurolamex stosowany jest do produkcji szyb bezpiecznych w celu ochrony przed rozbiciem i przebiciem[...]
11
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 3 33-33
PL Artykuł dotyczy szyb Heat Mirror. Nazwa omawianej szyby pochodzi od nazwy folii stanowiącej podstawowy element jej budowy. Naciągnięta w procesie wygrzewania folia Heat Mirror rozbija falę dźwiękową, dzięki czemu wykazuje bardzo dobre właściwości dźwiękochłonne.
12
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 3 2-4
PL W artykule poddano charakterystyce różne rodzaje szkła budowlanego: otrzymywane metodą hutniczą (szkło płaskie ciągniowe, szkło płaskie float, szkło walcowane i kształtki szklane) oraz to, które po otrzymaniu metodą hutniczą zostało poddane dodatkowej obróbce (szyby zespolone, szkło bezpiecznie hart[...]
13
100%
Szkło i Ceramika
PL Badano rozpuszczalność gazów w szkłach. Próbki o różnym składzie chemicznym i różnej zawartości środków klarujących analizowano przy użyciu metody chromatografii gazowej. Przedstawiono rezultaty wstępnych pomiarów dla wybranych próbek szkieł topionych w temperaturze 1450 stopni C oraz czasie topieni[...]
EN The solubility of gases in glass was investigated. The samples of glasses of different chemical composition and with content of different fining agents were melted and examined by using gas chromatography method. The results of the initial measurements for selected samples of glasses melted at a te[...]
14
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2014 nr 17(4) 351--360
EN The paper presents results of calculations conducted on a change of demand for thermal power in a greenhouse covered with standard garden glass and a low-emission glass. Changes of heat demand were also determined. Changes of the amount of fuel (fine coal size grade) as well as changes in the emissi[...]
15
100%
Szkło i Ceramika
16
100%
Szkło i Ceramika
17
100%
Szkło i Ceramika
18
100%
Szkło i Ceramika
19
100%
Szkło i Ceramika
EN In the article, the fundamental and applied research in the Institute of Glass and Ceramics in Warsaw in the years 1952-1982, from the field of glass were described.
20
100%
Optica Applicata
EN Formation of crystal phases in glass and the kinetics of the crystal growth are commonly interpreted on the basis of classical nucleation theory (CNT), a thermodynamic description of the formation and growth of clusters of atoms (nuclei) of a new phase in heterogeneous system. The high resolution el[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last