Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 121
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gips
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 4 96-98
PL Artykuł przedstawia krótką historię gipsu w Polsce począwszy od pierwszych śladów zastosowania w pozostałościach romańskiego kościoła św. Mikołaja w Wiślicy z końca IX wieku aż do roku 1994, kiedy to w Elektrowni "Bełchatów" powstaje pierwsza w kraju instalacja odsiarczania spalin metodą mokrą wapie[...]
2
100%
Izolacje
PL Produkty te często postrzega się jako wyroby tego samego typu i do tego samego zastosowania. Tymczasem różnią się one właściwościami użytkowymi, które decydują o ich przeznaczeniu.
3
100%
Izolacje
PL Dzięki rozwojowi technologii coraz powszechniejsze jest stosowanie tworzyw gipsowych do wykańczania wnętrz umożliwiające również układanie okładzin ceramicznych na takich podłożach. Problemem jest jednak nieprzestrzeganie zasad poprawnego projektowania oraz wykonawstwa, które skutkuje odspajaniem pł[...]
4
100%
Cement Wapno Beton
PL Opracowano technologię nowych sztucznych włókien gipsowych, uzyskiwanych przez rekrystalizację. W procesie tym stosowano gips naturalny, gips syntetyczny i gips odpadowy powstający przy odsiarczaniu gazów w elektrowni Bełchatów. Próbki gipsu były rozpuszczane w roztworach kwasu solnego o różnych stę[...]
EN Technology of new man-made gypsum fibres obtained by re-crystallization has been worked out. In this process the natural, synthetic and waste gypsum from sulphur removal of gases from the Bełchatów power plant was used. The gypsum samples were dissolved in hydrochloric acid solution at elevated temp[...]
5
100%
Materiały Ceramiczne
PL W pracy przedstawiono przegląd najważniejszych metod prażenia gipsu. Ze względu na konstrukcję i sposób prażenia, omawiane są urządzenia, w których materiał pozostaje w bezpośrednim kontakcie z gorącymi gazami (młyn mieląco-prażący, piec obrotowy, prażarka fluidalna) oraz piece przeponowe (kalcynato[...]
EN A review of the most important methods of gypsum calcination are presented in this paper. Regarding calcination method, instalations are grouped into those, in which hot gas are in direct contact with raw materials (ring-roller mill, rotary kilns, flash calciner) and those instalations with indirect[...]
6
100%
Materiały Ceramiczne
PL Przeprowadzono modyfikację pół-wodnego gipsu za pomocą dwóch typów małocząsteczkowych żywic epoksydowych Epidianu 5 i Epidianu 53. Stwierdzono, że żywice epoksydowe zwiększając wodoodporność tworzyw gipsowych i utrudniając przenikanie w nich wody, a także w istotny sposób poprawiając wytrzymałość na[...]
EN Two kinds of low-molecular weight epoxy resins: Epidian 5 and Epidian 53 were used for modification of the semi-hydrate gypsum. It was found, that epoxy resins increase the water-resistance of gypsum materials and make difficult the water infiltration in them. They also significantly improve the fle[...]
7
88%
Izolacje
PL Autor przedstawia rys historyczny metod odsiarczania na świecie i w Polsce, przywołuje te najbardziej rozpowszechnione. Uwagę koncentruje na metodzie mokrej wapiennej, którą uznaje się za jedną z najbardziej popularnych. Następnie opisuje właściwości desulfogipsów i przedstawia stawiane im wymagania[...]
8
88%
Izolacje
PL Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują czas wiązania gotowej masy gipsowej. Przeznaczone są do prac wykończeniowych wewnątrz budynku, równ[...]
9
88%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 76-76
10
88%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych podstawowych cech technicznych materiałów kompozytowych, otrzymanych ze spoiwa gipsowego z odsiarczania spalin w przemyśle energetycznym. Właściwości tych kompozytów rozpatrzono głównie w zakresie ich odporności mechanicznej na kolejne zawilgocenia. Przedst[...]
EN The resutts of examination of properties of gypsum-polymer composites of gypsum from processes of desulphurization of flue gases from power plants are presented. Composite gypsum materials, after the first moistening, lose considerably their strength and after drying do not reach their original prop[...]
11
88%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 4 685-700
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu warunków hydraulicznych na równoczesne strącanie gipsu i węglanu wapnia w krystalizatorze z mieszadłem. Użyto aparatu o objętości 0,4 dm^3 przystosowanego do pracy ciągłej. Analizowano wpływ stężeń, miejsca wprowadzania reagentów, jednostkowej mocy mieszania oraz śr[...]
EN The results of experiments focused on the effect of the hydrodynamic conditions on calcium carbonate and calcium sulphate dehydrate simultaneous precipitation are presented. The experiments were carried out in a continuously working crystallizer of volume of 0.4 dm^3 and forced circulation by means [...]
12
88%
Materiały Budowlane
2004 nr 12 77-80
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie podstawowych cech technicznych kompozytowych materiałów polimerowo-gipsowych z dodatkiem różnych włókien sztucznych, rozproszonych w całej objętości tworzywa. Za kryterium przydatności przyjęto m.in. gęstość objętościową, nasiąkliwość[...]
13
88%
Cement Wapno Beton
PL Nauka o cemencie często jest uważana za naukę prostą. W chemii cementu stosowany jest uproszczony sposób zapisu tlenków i związków "zbudowanych" z tlenków. Stosunkowo niewiele równań chemicznych jest używanych do przedstawiania reakcji cementów portlandzkich, z dodatkami, glinowych, siarczanoglinian[...]
EN Cement science is often introduced in a simple way. In the chemistry of cement a simplified means of representing oxides and compounds that have effectively been "built up" from oxides has been introduced. Relatively few chemical equations are used to demonstrate the reactions of Portland, blended, [...]
14
88%
Cement Wapno Beton
PL Znanych jest pięć faz siarczanu wapniowego: gips dwuwodny, półwodziany 0,5 i 0,6 H2O oraz anhydryty III, II i l. Struktury obu półwodzianów oraz anhydrytu III są zbliżone i składają się z wielościanów CaO8 połączonych tetraedrami SO4. Łańcuchy wielościanów tworzą w tych strukturach kanały, w których[...]
EN There are known five phases of calcium sulphate: gypsum dihydrate, subhydrates 0.5 and 0.6 H2O and anhydrites III, II and l. The structures of two subhydrates and of anhydrite III are similar and consist of CaO8 polyhedra linked with SO4 tetrahedra. The chains of polyhedra in these structures form c[...]
15
88%
Izolacje
2006 R. 11, nr 2 60--62
PL Popularność gipsu wynika z wyjatkowych zalet tego materiału. warstawa tynku gipsowego na ścianie poprawia bowiem izolacyjność akustyczną i termiczną, a dzięki możliwości wchłaniania i oddawania wilgoci zapewnia w mieszkaniu swoisty mikroklimat. Ponadto gips jest czysty ekologicznie i bezzapachowy. F[...]
16
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 3 68-71
PL Autor artykułu przedstawia historię spoin i wyrobów gipsowych począwszy od starożytnych Egipcjan. Opisuje wynalezienie i ulepszanie popularnych dziś płyt gipsowo-kartonowych.
17
75%
Izolacje
PL W artykule porównano wymagania normowe stawiane gipsowi budowlanemu. Przedstawiono wyniki badań porównawczych przeprowadzonych krajowymi i europejskimi metodami, a dotyczących spoiw gipsowych. Przedstawiono podstawowe różnice wynikające z warunków prowadzenia badań, metodyki oznaczeń oraz urządzeń s[...]
18
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2009 nr 2 62-64
PL Gips jako materiał budowlany znany i stosowany jest od dawna. Już w starożytnym Egipcie stosowano gips (dokładnie rzecz biorąc siarczan wapnia) nie tylko jako składnik zapraw czy tynków lecz również rzeźb i powłok. W średniowieczu gips (siarczan wapnia) był składnikiem zapraw murarskich, elementów d[...]
19
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 10 42-46
20
75%
Materiały Budowlane
2004 nr 10 34-35
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last