Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gilotyna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Modelowanie Inżynierskie
2008 T. 5, nr 36 159-166
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych nagrzewania się blach ułożonych w pakiety w trakcie przecinania ich nożem o zdefiniowanej geometrii na gilotynach. Opracowano modele fizyczne i odpowiadające im modele matematyczne uwzględniające nieustalony przepływ ciepła i anizotropowe termofizyc[...]
EN In the paper the results of numerical calculations of heating sheets arranged in bundles during cutting them by a knife of the defined geometry on guillotines were shown. The physical models and corresponding to them the mathematical models taking into account a transient heat flow and anisotropic t[...]
2
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono modelowanie powstawania defektów w pakietach blach aluminiowych ciętych na gilotynach. Przyczyną podjęcia takich badań jest losowe pojawianie się pionowych rys w przekroju poprzecznym pakietu przecinanych blach. W pracy zestawiono szereg modeli fizycznych pomocnych w analizie z[...]
EN In the work, the modelling of arising defects in an established cutting process of a bundle of aluminium sheets by a guillotine is presented. The cause for taking up such research is random occurring of vertical scratches in cross section of a cutting bundle of sheets. In the paper, several physical[...]
3
100%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2013 z. 12 33--38
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy wstępnego stanu naprężenia w pakietach blach stalowych wywołanego obciążeniem belki dociskowej. Opracowane modele fizyczne i odpowiadające im modele matematyczne poddawano obliczeniom numerycznym stosując metodę elementów skończonych i wykorzystując profesjonalny[...]
EN In this paper, the results of the analysis of a preliminary state of stress caused by loading the pressure beam in bundles of steel sheets have been presented. The elaborated physical models and corresponding to them mathematical models were subjected to numerical calculations using the finite eleme[...]
4
84%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 11, nr 42 191-200
PL Przedmiotem pracy jest prototypowa gilotyna do cięcia pakietów blach. Opracowano metodę i algorytm sterowania prędkością noża gilotyny przy użyciu języka programowania obiektowego C++ oraz dokumentację techniczną gilotyny przy użyciu systemu komputerowego wspomagającego projektowanie CAD. Gilotyna u[...]
EN The aim of the paper was preparation of methods and algorithms for the velocity control of a prototypical guillotine used for cutting bundles of sheets applying an object oriented language C++ and elaboration of technical documentation of the guillotine using a computer aided design system CAD. The [...]
5
84%
Modelowanie Inżynierskie
PL W trakcie przeprowadzania procesu cięcia pakietu blach na gilotynie, w przekroju przedmiotu poddanego obróbce, mogą pojawić się defekty, których skutkiem jest niemożność dalszych procesów obróbkowych materiału (blach). W pracy przedstawiono proces powstawania zagięcia i pionowego uszkodzenia krawędz[...]
EN In the process of cutting sheet metal using guillotine, defects may occur in the section of the machined object, resulting in the impossibility to perform further machining of the material (sheet metal). The publication presents the process of edge bending during bundle cutting of sheet metal. The e[...]
6
84%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono numeryczną symulację procesu cięcia cienkich blach na gilotynie z zastosowaniem powłokowych elementów skończonych typu shell. Obliczenia numeryczne zostały przeprowadzone w programie ANSYS/LS-Dyna z zastosowaniem metody explicit. Opracowany model umożliwia kompleksową analizę [...]
EN In the paper a numerical simulation of the thin sheet metals guillotining with using shell elements was presented. Numerical results were analyzed using the dynamic explicit method in the Ansys LS - Dyna program. The applications that were developed to the method of finite elements provided a comp[...]
7
84%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2010 z. 9 41--48
PL W pracy przedstawiono stan naprężenia i odkształcenia w pakietach blach stalowych wywołany losowo pojawiającymi się defektami na ostrzu noża w trakcie ich przecinania na gilotynie przy użyciu metody elementów skończonych. Defekty na nożu zamodelowano w kształcie półkoli o różnych dyskretnych wartośc[...]
EN In the paper, the state of stress and strain in bundles of steel sheets induced by randomly occurring defects on the blade of a cutting tool during the cutting process on a guillotine using the finite element method has been introduced. The defects on a cutting tool have been modelled in the shape o[...]
8
84%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2008 z. 7 47--54
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych nagrzewania się blach ułożonych w pakiety w trakcie przecinania ich nożem o zdefiniowanej geometrii na gilotynach. Opracowano modele fizyczne i odpowiadające im modele matematyczne uwzględniające nieustalony przepływ ciepła i anizotropowe termofizyc[...]
EN In the paper, the results of numerical calculations of heating sheets arranged in bundles during cutting them by a knife of the defined geometry on guillotines were shown. The physical models and corresponding to them the mathematical models taking into account a transient heat flow and anisotropic [...]
9
84%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2007 z. 6 81--84
PL W pracy przedstawiono modelowanie powstawania defektów w ustalonym procesie cięcia pakietów aluminiowych blach na gilotynach, przyczyną podjęcia takich badań jest losowe pojawianie się pionowych rys w przekroju poprzecznym pakietu przecinanych blach. W pracy zestawiono szereg modeli fizycznych pomoc[...]
EN In the work, the modelling of arising defects in an established cutting process of a bundle of aluminium sheets by a guillotine is presented. The cause for taking up such research is random occurring of vertical scratches in cross section of a cutting bundle of sheets. In the paper, several physical[...]
10
67%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 14, nr 45 241--248
PL W niniejszej pracy przedstawiono metodykę prowadzenia badań doświadczalnych, trwałości zmęczeniowej kół zębatych o zębach prostych, na stanowisku własnej koncepcji. Stanowisko zostało zaprojektowane tak, aby umożliwiało zadawanie dowolnego rodzaju przebiegów obciążeń w postaci momentu skręcającego z[...]
EN In the present paper a methodology of experimental research of fatigue life of straight teeth gear wheels on the self-concept test stand was presented. The stand was designed to enable setting of arbitrary kind of progress of loads of torque moment set on a drive shaft, gauged with a torque meter [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last