Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 141
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geotourism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geotourism / Geoturystyka
2012 nr 1-2 59--62
2
100%
Geotourism / Geoturystyka
2014 nr 2 45--54
EN Western Pomerania is a region that is known among tourists mainly because of the sandy beaches of the Baltic Sea. Most of the more than 2 million tourists, who visit the region each year, come in summer and head straight for the beach resorts. This leads to a significant space-time concentration of [...]
3
80%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2013 nr 3 77--84
PL Artykuł prezentuje historię i pozostałości dawnych robót górniczych w okolicach Bystrzycy Górnej w Górach Sowich. Przedstawiono 500 lat historii poszukiwań i eksploatacji zlokalizowanego tam złoża polimetalicznego. W oparciu o wyniki kwerendy archiwalnej oraz przeprowadzonych na obszarze dawnych rob[...]
EN The article describes the outline of the history and the remains of mining in the area of Bystrzyca Górna (Sowie Mountains). History of 500 years polimetalic ore exploration and mining is described. The author attempt, on the basis of extant archival sources, nineteenth-century studies the history o[...]
4
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
5
80%
Geoturystyka
2009 nr 4 43-60
PL Celem niniejszej pracy jest prezentacja studium geologiczno-krajobrazowego z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej dla obszaru Sudetów, wzdłuż środkowej części proponowanej trasy turystyczno-rekreacyjnej, nazwanej Geostradą Sudecką im. Leszka Sawickiego. Geostrada Środkowosudeck[...]
EN The aim of the paper is presentation of a geological and landscape studies with inventarization of the objects of abiotic nature heritage located along the central part of proposed trail "The Leszek Sawicki Sudetic Geostrada". The Central Sudetic Geostrada extends from the Kowary Pass in the west to[...]
6
80%
Geoturystyka
2007 nr 2 61-62
EN The "Roadside Geology of..." is the American series of geoturist guidebooks. It contains 24 different volumes which describe geoturist sights of the USA or some regions in Canada. All of the books are written by professional geologists, but mostly for amateurs who would like to learn something more [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 280 145-155
PL Artykuł prezentuje preferencje turystyczne studentów poznańskich uczelni oraz pojęcie "geoturystyka" w ich postrzeganiu. W szczególności zwrócono uwagę na poziom wiedzy teoretycznej oraz praktyczną weryfikację ogólnie przyjętej definicji. Dodatkowo stworzono model określania stopnia zainteresowania [...]
EN The article presents touristic preferences of Students and their geotourism definition perception. Author pays a special attention to theoretical knowledge standard and commonly accept definition verification. Additionally the model defines standard of this activity form popularity has been found.
8
80%
Landform Analysis
2011 Vol. 16 191-193
EN The collection of 20 erratics complements the exhibition of diverse forms of biotic and abiotic nature of the Wielkopolski National Park. Within the rocks there are examples of magmatic, sedimentary and metamorphic ones. The most interesting are indicator erratics, derived in known Scandinavian moth[...]
9
80%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2013 nr 1 41-43
10
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 269 221-230
PL W pracy przedstawiono założenia geoturystyki miejskiej, zajmującej się obiektami zlokalizowanymi na terenach zurbanizowanych. Poprzez propagowanie wiedzy geologicznej na przykładzie naturalnych materiałów budowlanych, wydobycia i wykorzystania surowców mineralnych na terenie miasta, itp., geoturysty[...]
EN Paper presents a concept of urban geoturism, which is concentrated on geoturist sites placed within the urban environment. The geology is popularized on the example of natural stone materials, exploitation and use of raw materials in the city, etc. Urban geoturism indicates on the interaction betwee[...]
11
80%
Landform Analysis
2011 Vol. 16 59-63
EN The biggest erratic block in Wielkopolska (St. Hedwig Rock) is located in situ is south-east part of the region. This indicator erratic, Smaland granite, was transported onto Polish Lowland around 18,8 ka BP. Because of its size the rock is protected by law. Although its scientific, didactic and geo[...]
12
80%
Geotourism / Geoturystyka
2014 nr 1 3--14
EN The Klimkówka Lake geotouristic site is one of the greatest attractions of the Beskid Niski Mountains of the Polish Carpathians Mts. Nearly 20 years of existence of the artificial dam lake generated the development of tourism in the area. The great advantage of Klimkówka Lake region is the presence [...]
13
80%
Geotourism / Geoturystyka
2014 nr 1 21--24
EN The location and most interesting geological features of the outcrop of the Menilite Beds in Kobielnik village were described in the text. However, the main subject is the problem of determining the structural position in the absence of typical indicators of the bed 's top and bottom. The proposed s[...]
14
80%
Geoturystyka
2009 nr 4 3-18
PL Celem niniejszej pracy jest prezentacja studium geologiczno-krajobrazowego z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej dla obszaru Sudetów, wzdłuż proponowanej trasy turystyczno-rekreacyjnej, nazwanej Geostradą Sudecką im. Leszka Sawickiego. Poprzez inwentaryzację, opis oraz propozyc[...]
EN The aim of the paper is presentation of geological and landscape studies with the inventarization of abiotic nature objects located along proposed trail "The Leszek Sawicki Sudetic Geostrada". Through detailed descriptions of the trail and proposals of development of selected, most attractive geosit[...]
15
70%
Geotourism / Geoturystyka
2014 nr 2 33--44
EN The main aim of this paper is presentation of the most characteristic outcrops/geological monuments, which occur in Szczawnica spa vicinity and are perfect geotouristic objects. These objects are presented with short geological/geomorphological remarks about their origin, development and significanc[...]
16
61%
Przegląd Geologiczny
EN The paper presents inventory and results of valorization of geotopes located in the Walbrzych region. This region is situated in south-western Poland, in proximity of the Wałbrzych Foothills (Bolków-Wałbrzych Foothills), Wałbrzych Mts., Kamienne Mts. and Sowie Mts. and Kamienna Góra Basin. The 149 g[...]
17
61%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The development of tourism in Poland demands emphasizing the richness of tourism products. The tourism in postindustrial as well asp geologically differentiated areas may develop tourism and recreation in all regions of the country. Examples and successes in this range in many regions in Europe, and[...]
18
61%
Przegląd Geologiczny
2013 Vol. 61, nr 4 224--229
EN The Polish Geological Institute - National Research Institute is implementing a number of projects of new geoparks in Poland. One of them is the Geopark "Wislok Valley - The Polish Texas", which is located in the Polish Outer Carpathians (SE part). Oil resources, nappe tectonics and other geological[...]
19
61%
Górnictwo i Geologia
2011 T. 6, z. 3 169-181
PL Rejon Garbu Chełma może być wykorzystany w celach geoturystycznych, ze względu na dużą różnorodność obiektów znajdujących się w tym obszarze i ich znaczące walory geologiczne, a także historyczne, krajoznawcze, kulturowe i przyrodnicze. W niniejszym artykule skupiono się głównie na walorach geologic[...]
EN The area of Chełm Hummock has a lot of potential for geotourism, due to the great variety of objects and sites of historical, geological, landscape, cultural and natural qualities. The paper is focused on the geological qualities of Triassic limestone that which constitute a part of inanimate nature[...]
20
61%
Przegląd Geologiczny
2012 Vol. 60, nr 11 589–-592
EN We have recently observed an expansion of geoturism in Poland. It is a global trend connected with geoheritage and geodiversity protection. Geotourist maps contain basic information about the geology, history and nature of a region, many touristic data and a description of interesting sites. These m[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last