Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gearbox
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN In the presented work the sound generation design procedure is presented. On its basis the mathematical model of calculation of the noise emission by a gearbox of cars of family GAZ-3110, 31105 is created. Diagrams of emission of noise by a gearbox depending on frequency of rotation of its entrance [...]
2
100%
Journal of KONES
EN Research of vibroactivity of the means of transport, in particular of the gearbox, has become of significant importance in the recent years. Reducing of their environmental nuisance consists primarily of reducing the noise and vibration levels. Research of this type is currently conducted using simu[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN This paper gives a review of artificial neural networks (ANN) in the process of a condition classification of a gearbox operating in the mining environment. The neural networks are used for the definition of the relation between the input and output in gearbox diagnostics.
4
100%
Machine Dynamics Research
EN The article presents the method of determining profiles of teeth in the toothed gear transmission with a special shape of the rolling line of an internally toothed closed curve rack. The shape of the rack allows a pinion to run around it, which enables the propulsion of moving elements of a mechanis[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 1-M 143--152
PL W pracy przedstawiono sposób opracowania modelu dynamicznego umożliwiającego rozważanie wpływu podatności korpusu na zjawiska dynamiczne w elektromechanicznych układach napędowych. Do redukcji stopni swobody układu zastosowano metodę konsolidacji modalnej.
EN The paper presents a dynamic model, which enable consideration of the influence of the housing flexibility of dynamic effects in electromechanical driving systems. Modal Synthesis Method was used to reduce number of degrees of freedom.
6
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2017 Vol. 55 nr 4 1381--1395
EN In this paper, we define a resolution method to study the effect of a porous material on vibro-acoustic behavior of a geared transmission. A porous plate is coupled with the gearbox housing cover. The developed model depends on the gearbox characteristic and poroelastic parameters of the porous mate[...]
7
100%
Machine Dynamics Problems
EN The development of new aggregates of mobile machine aims at the reduction of production and operational costs and, at the same time, at the increase of transmitted power when a sufficient reliability is provided. Simultaneously, the real operational safety concerning maximum permissible stress is al[...]
8
88%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
9
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 2 601--612
EN In this paper, the nonlinear dynamic response in a wind turbine system is considered and the quantification of uncertainty effects on the variability of this nonlinear response is investigated. Under dynamic conditions, a lumped model with 12 degrees of freedom is proposed taking into account the un[...]
10
88%
Mechanics and Mechanical Engineering
2005 Vol. 9, nr 1 177--196
PL W pracy rozpatrzono najważniejsze problemy modelowania układu napędowego z automatyczną skrzynią biegów. Do modelowania przyjęto parametry samochodu Audi A4, silnik VW; 1.9TDI oraz automatyczną skrzynię biegów ZF 5HP18. Na proces sterowania układem napędowym z automatyczną skrzynią biegów składają s[...]
EN Simulation researches are realized on the basis of models of power transmission components. They are driving at cheap analysis of many control variants and limit area of permissible solutions. In modeling process were used parameters of car Audi A4, engine VW 1.9TDI and automatic gear box ZF 5HP18. [...]
11
75%
Archive of Mechanical Engineering
PL Praca przedstawia wyniki badań wpływu liczby przyporu zazębienia skośnego kół walcowych na wibroaktywność przekładni. Na podstawie pomiarów prowadzonych na stanowisku wyznaczono rozruchowe charakterystyki czasowo-częstotliwościowe drgań i ciśnienia akustycznego oraz oceniano wibroaktywność przekładn[...]
EN This article presents the results of investigating the influence of tooth contact ratio in helical cylindrical gears on vibroactivity of the gearbox. Based on the measurements carried out on a laboratory test stand, time-domain and frequency-domain start-up characteristics of vibrations and acousti[...]
12
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2011 nr 2 42-49
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, których celem jest obniżenie emisji hałasu przekładni zębatej podczas eksploatacji, poprzez odpowiedni dobór użebrowania jej korpusu. Analizowano wpływ położenia oraz kształtu dodatkowego użebrowania na zmiany postaci drgań górnej płyty korpusu or[...]
EN The article presents the results of simulation tests, the aim of which is to reduce the noise emission of the gearbox during operation by appropriate selection of the housing ribbing. The effect was analyzed of the position and shape of additional ribs on changes of the forms of vibration of the upp[...]
13
75%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 41-46
PL Modelowanie złożonych obiektów technicznych w zaawansowanych środowiskach graficznych jest zadaniem wymagającym wykorzystania wielu specyficznych narzędzi projektowych. W przypadku tworzonego modelu skrzyni biegów wykorzystano zwłaszcza moduły służące modelowaniu kół zębatych, nakładaniu więzów oraz[...]
EN Modeling of complex technical objects in the advanced graphical environments is a task requiring the use of many specific design tools. In a case of the created gearbox model it have been especially applied modules for modeling gear wheels, imposing constraints and motion simulation. This allowed fo[...]
14
75%
Diagnostyka
2009 nr 4(52) 55-60
PL W artykule przedstawione zostały zrealizowane etapy opracowywania i dostrajania modelu stanowiska z przekładniami zębatymi pracującymi w układzie mocy krążącej (FZG). O celowości modelowania tego stanowiska zadecydowała jego popularność i uniwersalność, pozwalająca wykorzystać je w wielu badaniach l[...]
EN This article presents executed stages of preparing and identification a power circulating gear testing machine. The purposefulness of modelling this test-stand was justified by its popularity and universal character that enabled to apply it in many laboratory research works. It was assumed that prop[...]
15
75%
Diagnostyka
PL W referacie przedstawiono wykorzystanie ciągłej transformaty falkowej w diagnozowaniu lokalnych uszkodzeń kół zębatych przekładni. Przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych diagnostyczne eksperymenty czynne polegające na pomiarach drgań poprzecznych wałów przekładni z zamodelowanymi lokalnymi uszko[...]
EN This paper presents carried out laboratory tests, which were aimed at detecting early stages of chipping of the pinion tooth tip and tooth crack by measurement and analysis of transverse vibration speed of the transmission gear shafts. During co-operation of defected gear wheels the local unsteadine[...]
16
75%
Diagnostyka
PL W referacie przedstawiono wyniki badań związanych z modelowaniem przekładni zębatej w układzie napędowym. Model dynamiczny przekładni umożliwił wyznaczenie sił dynamicznych w węzłach łożyskowych. Przeprowadzono symulacje numeryczne oraz badania eksperymentalne. Obiektem badań była jednostopniowa prz[...]
EN This paper presents an analytical model proposed for predicting the vibration of gearbox. The prediction of the dynamic behavior of the gearbox needs an accurate identification of generalized forces acting on the housing. For this purpose , both numerical simulation and experimental inves-tigation w[...]
17
75%
Diagnostyka
2003 Vol. 29 73-78
PL W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z modelowaniem przekładni zębatej w układzie napędowym. Model dynamiczny przekładni umożliwił wyznaczenie sił dynamicznych w węzłach łożyskowych. Przeprowadzono symulacje numeryczne oraz badania eksperymentalne. Obiektem badań była jednostopniowa prze[...]
EN This paper presents an analytical model proposed for predicting the vibration of gearbox. The prediction of the dynamic behavior of the gearbox needs an accurate identification of generalized forces acting on the housing. For this purpose, both numerical simulation and experimental investigation wer[...]
18
75%
Diagnostyka
2002 Vol. 26 45-52
PL W artykule przedstawiono wyniki badań kół zębatych z uszkodzeniami lokalnymi, takimi jak pękniecie u podstawy i wykruszenie wierzchołka zęba o różnym stopniu zaawansowania. Wyniki badań wskazują, że sygnał resztkowy jest bardzo wrażliwy na efekty wywołane lokalnymi uszkodzeniami i może ułatwić ocenę[...]
EN The paper presents investigations results of gearbox with local faults. Two types of progressing local faults, broken tooth and gear crack were simulated. The results suggest that residual signals are very affective for early detection of local faults and may provide a powerful tool to indicate the [...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 z. 19 31-34
EN The paper deals with an approach to solution of periodic motion of large nonlinear systems consisting of linear subsystems coupled by linear and nonlinear couplings. A shooting method [1] is used to looking for a periodic solution of these systems. This approach is applied to the inner components of[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 43 131-136
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących minimalizacji aktywności wibroakustycznej korpusu przekładni zębatej dużej mocy. Badania symulacyjne zostały przeprowadzone w oparciu o metodę elementów skończonych w systemie COSMOS/M. Wyniki badań symulacyjnych zostały potwierdzone po[...]
EN A simulation method is used by finite element vibration analysis for the purpose of evaluating the sound power radiated from a gearbox. The proposed method is applied to multi stage high power gearbox. Evaluated power is in good agreement, with the power obtained from sound intensity measurement.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last