Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gear teeth
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawiono różne sposoby kształtowania uzębienia stożkowej przekładni spiroidalnej, które jest nacinane za pomocą narzędzia jednoostrzowego na frezarce CNC z pięcioma osiami sterowanymi numerycznie. W pracy przedstawiono model geometryczny i technologię kształtowania uzębienia stożkowe[...]
EN The paper presents different methods of shaping gear teeth of bevel gear drives with cylindrical worm. The generation of the gear teeth is based on application of a single blade tool (grinding tool). Cutting the gear teeth is performed on CNC milling-machine with five axis numeric system control. Th[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zmian własnego pola magnetycznego uzębienia kół zębatych w trakcie eksploatacji. Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników. Stwierdzono interesujące trendy zmian, pozwalające na postawienie tezy o związku pomiędzy ilością cykli zmian obciążenia, jego wartością [...]
EN The paper presents some results showing the changes of magnetic self-field within a gear teeth during the operation. The results showed some interesting trends, which enabled us to made a statement about the relationship between the number of stress cycles, their level and distribution along the tee[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 77 61--68
PL W artykule zaprezentowano wybrane wyniki obliczeń, których celem było określenie wpływu kilkunastu czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na zjawiska dynamiczne zachodzące w przekładniach zębatych. Wpływ tych czynników na wibroaktywność został wyznaczony na podstawie badań symulacyjnych prowad[...]
DE Der Artikel präsentiert Ergebnisse der Berechnungen, deren Ziel war die Bezeichnung des Einflusses der Konstruktions– und Betriebsfaktoren auf dynamische Phänomene gelangend in Zahnradgetrieben. Der Einfluss der Faktoren war mit Ausnutzung des Modells der FZG Prüfstand mit Berücksichtigung verschied[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W referacie przedstawiono problematyką dokładnego pomiaru uzębienia kół zębatych o uzębieniu zewnętrznym i wewnętrznym z uwzględnieniem parzystej i nieparzystej liczby zębów. Podkreślono zależność dokładnego bazowania i rodzaj stosowanej metody pomiaru na uzyskiwaną jakość wyników. Zaprezentowano mo[...]
EN The paper presents the problems of precise tooth measuring of external and internal gears in the case of both even and uneven number of teeth. The dependance of the results on the precise base and the measurement method was indicated. The monitoring capability of a Klingelberg PNC 65 stand based on [...]
5
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule przedstawiono metodę kształtowania niejednorodnych uzębień czołowych o prostej linii zębów, metodą podziału ciągłego na frezarce CNC. Zaprezentowano model geometryczny oraz algorytm sterujący procesem kształtowania niejednorodnych uzębień czołowych, o prostej, modyfikowanej linii zębów, m[...]
EN The method of forming the non-homogeneous face toothing with straight line, on CNC milling machine with continuous indexing and the scheme of the process kinematics have been presented in the paper. The geometrically design model and the algorithm for forming the nonhomogeneous face toothing with mo[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule scharakteryzowano strukturę budowy typoszeregów walcowych przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia. Przedstawiono metodę doboru parametrów uzębień ewolwentowych zewnętrznych elementów zębatych wchodzących w skład tych przekładni, opartą na przeszukiwaniu zbiorów możliwych rozwiązań para[...]
EN The structure of general purpose cylindrical involute gears was presented in the paper. The gear designing process, using the possible solution areas method, was also described. There is given a computer implementation example for this method.
7
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2004 z. 64 [217] 169-176
PL W artykule przedstawiono metodę postępowania pozwalającą określić parametry zewnętrznych walcowych uzębień ewolwentowych w zależności od tolerancji wykonania grubości zęba i średnicy wierzchołkowej elementu zębatego. Metodę oparto o model określania obszarów możliwych rozwiązań parametrów uzębień el[...]
EN Methodology of procedure which allows to determine the parameters of external, cylindrical involute gears, according to the tolerance of gear thickness and diameter, has been presented in the article. The method is bosed on model of gear's possible solution areas. There is given an example that can [...]
8
84%
Tribologia
2010 nr 6 293-306
PL W pracy podjęto zagadnienia dotyczące wyboru materiału na koła zębate, w zależności od stosowanych operacji technologicznych w końcowym etapie procesu ich wytwarzania. Rozważania prowadzono na kołach zębatych stosowanych w układach napędowych maszyn roboczych ciężkich. Są to napędy przenoszące wysok[...]
EN The issues are addressed relating to the selection of material to make gear teeth, depending on the applied finishing treatment techniques. Gear teeth considered in the study are those used in driving systems in earthmoving machines, where the drive systems handle large torque, which varies consider[...]
9
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2001 z. 57 [188] 141-149
PL Proces projektowania narzędzi do ślimacznic powinien odbywać się z uwzględnieniem skutków, jakie niesie za sobą dla wytworzonego nimi zarysu powierzchni roboczej zęba ślimacznicy kształt krawędzi skrawającej narzędzia. Taka analiza może dać odpowiedź w granicach jakich wymiarów geometrycznych możliw[...]
EN The impact of the tool profile designed for worm wheels machining on tooth profile generated should be taken into consideration in designing procedure. Such an analysis may give some hints concerning geometrical limits for tool exploatation. The designing system for tools should assure user that, wi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last