Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gear shift
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 1/56 79-93
PL W pracy jest przedstawione stanowisko laboratoryjne do badania przekładni przełączanej pod obciążeniem oraz jego model matematyczny przeznaczony do symujacji komputerowych. Badania prowadzone na stanowisku mają na celu weryfikacje modeli matematycznych oraz założeń i algorytmów sterowania przyjętych[...]
EN A laboratory stand for testing a gear box switchable under loading and its mathematical model is presented in the paper. The stand was constructed for experimental verification of the mathematical model of shifting gears under loading in agricultural tractor drive and algorithms of automatic control[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 205-210
PL W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania samochodowej skrzyni biegów w motocyklu. Na podstawie opracowanego wirtualnego modelu mechanizmu zmiany biegów, z zastosowaniem technik CAD/CAE, przeprowadzono jego symulację ruchu.
EN This article presents the concept of using a car's gearbox on the motorcycle. Based on the developed virtual model of the gear mechanism, using CAD/CAE, motion simulation was made.
3
100%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN In the article the influence of the moment of beginning of shifting gears on the efficiency of acceleration of the vehicle has been evaluated – on the fuel consumption at a given level of dynamism of the car. Different programs of switching gear at different values of the length of the friction trai[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last