Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gazociąg wysokiego ciśnienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2006 R. 62, nr 10 522-527
PL W artykule omówiono problem awarii gazociągów wysokiego ciśnienia. Przedstawiono główne przyczyny oraz zagrożenia i potencjalne skutki ewentualnej awarii. Zaprezentowano metodę szacowania obszaru dotkniętego skutkami poważnej awarii gazociągu wysokiego ciśnienia.
EN In this paper the problem of high pressure gas pipeline failures was discussed. Main causes as well as the potential consequences of failures were showed. The method of assessment of the extent of an area affected by major accident of high pressure gas pipeline was presented
2
100%
Nafta-Gaz
2001 R. 57, nr 5 268-281
PL W artykule omówiono problem gromadzenia i analizy danych o awariach na gazociągach wysokiego ciśnienia. Ukazano związek pomiędzy awariami a Systemem Zarządzania Ryzykiem. Przedstawiono klasyfikację dotyczącą zarówno przyczyn jak i konsekwencji awarii. Omówiono doświadczenia amerykańskie i europejski[...]
EN In this paper the problem of gathering and analysis of transit gas pipeline incidents is discussed. The relationship between such incidents and Risk Management System was shown. Classification of the cause of incidents as well as the consequences of failure were done. The American and European exper[...]
3
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 5 2-6
EN Unifying maximum working pressures for gas supply systems working in Polish conditions. Distance between other buildings and gas transporting infrastructure.
4
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 10 2-8
EN Present state of legal regulations in Poland concerning gas grids" inspections with measuring pistons. Selected technical standards in the field of gas grids" diagnostics. Directives for introducing necessary changes in Polish law and for designing transmission operator's strategy in the field of ad[...]
5
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2015 Nr 11 387--392
PL Gazociągi wysokiego ciśnienie są powszechnie badane przez tłoki do inspekcji wewnętrznej, wyposażone w czujniki służące do diagnostyki stanu ścianki gazociągu. Technologię EMAT zaprojektowano w celu wykrywania skutków korozji naprężeniowej, odspojeń zewnętrznej powłoki izolacyjnej, a także pęknięć m[...]
EN Gas transmission pipelines are commonly inspected by in-line tools equipped with sensors for nondestructive testing. EMAT inspection technology, designed for detection of stress corrosion cracking, is also sensitive to areas of disbanded coating and other crack-like features. An electromagnetic acou[...]
6
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 1 32--36
PL W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowanym razem z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, prezentujemy zakres tematyki, jaka została przedstawiona w czwartym numerze magazynu „Trenchless International” w 2015 r.
EN In the cycle on Trenchless technologies on six continents being prepared together with the Polish Foundation for Trenchless Technology, we present the range of subjects presented in the fourth issue of the Trenchless International magazine in 2015.
7
44%
Wiadomości Naftowe i Gazownicze
PL Utrzymywanie części liniowej infrastruktury przesyłowej w należytym stanie technicznym, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa, wymaga wykonywania szeregu czynności eksploatacyjnych. Wykorzystanie metody Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM), a w szczególności Bezkontaktowej Magnetycznej Diagnos[...]
EN Keeping the linear part of transmission infrastructure in proper technical condition, ensure an appropriate level of safety require performing a number of exploitation activities. The use of Metal Magnetic Memory (MPM) method, mainly Non-contact Magnetometric Diagnostics (NMD) is a very interesting [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last