Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 169
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gaz łupkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2013 nr 4 21--28
2
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 866--874
PL Gaz ziemny uznawany za najbardziej ekologiczny z nośników energii jest coraz szerzej wykorzystywany w sektorach energetycznym oraz przemysłowych całego świata w tym Polski. Prognozy mówią, że wprzeciągu kilku dekad jego zasoby zostaną wyczerpane. Gaz łupkowy zaliczany jest do złóż niekonwencjonalnyc[...]
EN Natural gas is considered to be the one of the most ecological sources of energy. Natural gas is more and more often used in energy and industrial sectors around the world, including Poland. Forecasts suggest that within a few decades of natural gas resources will be exhausted. Shale gas is consider[...]
3
80%
Czysta Energia
2012 Nr 11 36-39
4
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 2 64-66
PL Rewolucyjne procesy w Afryce Północnej oraz związane z nimi nowe wyzwania stawiane przed ludzkością stwarzają nieznane dotąd zagrożenia. Bezpieczeństwo jest wartością powszechną i jako kategoria jest różnie definiowane oraz odnoszone do odmiennych podmiotów i przedmiotów. We współczesnym globalnym ś[...]
5
80%
Czysta Energia
2011 Nr 2 11-13
6
80%
Chemik
PL Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Europie i na świecie, a także rozwój technologii górnictwa, zwróciło uwagę na niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego, w szczególności łupkowego. Na podstawie danych geologicznych i analizy potencjału gazowego, ocenia się, że znaczne złoża tego g[...]
EN The need to ensure energy security for Europę and the world, and development of mining technologies has drawn attention to unconventional natural gaś deposits, in particular the shale gaś. Basing on the geological data and the gaś potential analysis, it is assessed mat there arę considerable deposit[...]
7
80%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Gaz ziemny ze źródeł niekonwencjonalnych może stać się alternatywnym, czystym źródłem energii. Jego poszukiwania budzą jednak w Polsce wiele obaw związanych głownie z ochroną naturalnego środowiska. Najistotniejszym zagadnieniem jest wpływ na wody podziemne, które stanowią główne źródło zaopatrzenia[...]
EN Natural gas from unconventional resources can be an alternative, clean source of energy. It's exploration however, gives rise to serious concern especially with regard to natural environment. The most important issue is the impact on groundwater being the main source of water supply. Investigations [...]
8
80%
Czysta Energia
2014 Nr 2 18--19
9
80%
Przegląd Komunalny
2014 nr 2 21--22
PL Dobra komunikacja, konsultacje społeczne oraz procesy dialogu społecznego to efektywne metody zapobiegania i rozwiązywania konfliktów, które rodzą się podczas poszukiwania lub eksploatacji gazu łupkowego.
10
80%
Czysta Energia
2011 Nr 3 30-31
11
80%
Czysta Energia
2012 Nr 4 18-20
12
80%
Przegląd Komunalny
2014 nr 2 16--20
PL Jeszcze kilka lat temu o Polsce mówiło się jak o nowym gazowym Eldorado. Później inwestorzy zaczęli rewidować wcześniejsze założenia i rezygnować z wierceń. Złą kartę może odwrócić obiecujący odwiert w Lewinie na Pomorzu. Czy zatem kilkaset gmin, których tereny pokrywają koncesje na poszukiwania cen[...]
13
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono energetyczne oraz ekologiczne aspekty spalania paliw kopalnych. Opisano genezę powstawania paliw kopalnych ciekłych i gazowych, w tym gazu łupkowego (shale gas). Sprecyzowano różnice, jakimi charakteryzują się konwencjonalne i niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego. Opisano t[...]
EN The article presents energy and ecology aspects of mined fuel combustion. A genesis of forming of mined fluid and gasses fuels, involving the shale gas has been described. The differences characteristic for conventional and unconventional deposits of natural gas have been defined. The engineering an[...]
14
80%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2017 nr 6 17--21
PL Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące robót geologicznych prowadzonych na terenie Polski w poszukiwaniu niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego z formacji łupkowych (shale gas) oraz podsumowanie prac prowadzonych przez PGNiG S.A. w rejonie koncesji „Stara Kiszewa” w okresie do końca 2016 r.
EN Intensive work aimed at defining the production potential of gas from unconventional shale gas resources started in 2010. One hundred and twenty-two concessions in total were granted to fuel concerns from Poland and from abroad. In the years 2011–2016 seventy-two wells were drilled in total , out of[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
16
80%
Czysta Energia
2012 Nr 5 16-17
17
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 10 1312-1315
18
70%
Czysta Energia
2014 Nr 3 22--25
19
61%
Przegląd Geologiczny
2013 Vol. 61, nr 8 478--488
EN The purpose of this article is to review the possibilities of using well logging in the exploration and completion of the shale gas plays. This presentation is addressed to a broad geological community. The article was divided in two parts: the first one, already published in PG, which was focused o[...]
20
61%
Przegląd Geologiczny
2013 Vol. 61, nr 7 424--434
EN The purpose of this article is to review the possibilities of using well logging in the exploration and completion of the shale gas plays. This presentation is addressed to a broad geological community. The article is divided in two parts, the first is focused on the borehole logging tools and metho[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last