Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gating system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Foundry Engineering
EN Nowadays, there are growing demands on the accuracy of production. Most of this is reflected in precise manufacturing, such as the investment casting process. Foundries are looking for causes of defects in some cases for a very long time, and it may happen that the source of defects is completely di[...]
2
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 71--77
PL Przedstawiono koncepcję rozwinięcia iloczynowej formuły współczynnika sprawności przepływu żeliwa przez układ wlewowy w formie piaskowej. Zaproponowano określenie: cząstkowego współczynnika drożności kanałów w zależności od długości kanału i przekroju poprzecznego oraz parametru określającego właści[...]
EN It has been presented the conception extension of the productive formula of efficiency coefficient of the grey cast iron flow in channel of the casting mould. It has been proposed determine of the efficiency partial coefficient in dependance for the lengt and cross section of channel and rheologic p[...]
3
75%
Archives of Foundry Engineering
EN This paper presents the findings of a study of gas emissivity and the volumetric gas flow rate from a patented modified cellulose mix used in production of disposable sand casting moulds. The modified cellulose mix with such additives as expanded perlite, expanded vermiculite and microspheres was us[...]
4
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Foundry technologists use their own style of gating system designing. Most of their patterns are caused by experience. The designs differ from plant to plant and give better or worse results. This shows that the theory of gating systems is not brought into general use sufficiently and therefore not [...]
5
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 95-100
PL Minimalna grubość wlewu doprowadzającego powinna być większa od trzech grubości warstwy przyściennej metalu, która zależy z kolei od łącznej grubości warstw: reologicznej i krzepnącej. Zastępczy parametr reologiczny można oznaczyć na podstawie prób lejności. Uwzględniając zastępczy parametr reologic[...]
EN The minimum thickness of runner in gating system depends on boundary layers: rheological and solidifying. The rheological boundary layer thickness of metal has been calculated on the basis of rheological parameters defined in fluidity test. The solidifying boundary layer thickness of metal after det[...]
6
63%
Archives of Foundry Engineering
EN In order to study the effects of various gating systems on the casting of a complex aluminum alloyed multi-way valve body, both software simulation analysis and optimization were carried out. Following, the aluminum alloyed multi-way valve body was cast to check the pouring of the aluminum alloy val[...]
7
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Aluminium-silicon castings are typically produced by gravity casting. Bottom gated systems are usually required if surface turbulence is to be eliminated. Latest research has demonstrated, that for every liquid metal there is critical velocity above which the surface will fold over and entrain itsel[...]
8
63%
Archives of Foundry Engineering
2019 iss. 4 55--60
EN Submitted work deals with the analysis of reoxidation processes for aluminium alloys. Due to the aluminium high affinity to the oxygen, the oxidation and consequently reoxidation will occur. Paper focuses on the gating system design in order to suppress and minimize reoxidation processes. Design of [...]
9
51%
Polimery
PL Przedstawiono wycinek badań dotyczących termicznej stabilności wieloskładnikowego tworzywa na bazie celulozy, stosowanego do budowy układów wlewowych przeznaczonych do wielkogabarytowych odlewów żeliwnych. Zachowanie się samego materiału w podwyższonej temperaturze ma istotne znaczenie dla procesu z[...]
EN This study presents a fragment of research aimed at determining the thermal stability of a cellulose-based composite material used for building gating systems for large iron castings. The behavior of the material itself at elevated temperatures is of major significance for the mould filling process.[...]
10
51%
Polimery
PL Artykuł ma charakter przekrojowy, omówiono w nim zastosowanie wzajemnie skorelowanych narzędzi CAx [wieloaspektowy termin opisujący zastosowanie ogółu technik inżynierskich i narzędzi komputerowego wspomagania: projektowania (CAD), analiz (CAE), wytwarzania (CAE), itp.]. Zasadniczą część procesu kon[...]
EN In this review paper, the application of correlated CAx tools - a multi-aspect terminology used to describe the application of general engineering techniques as well as the computer aid tools for design (CAD), analysis (CAE), production (CAE) etc. has been presented. The fundamental part of the cons[...]
11
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The here in paper contains the results of investigations on a new type of cellulose blend used for the manufacture of profiles applied in the process of making gating systems in the foundry industry. A standard cellulose profile was subjected to an experiment. During the experiment the profile was f[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last