Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architektura Krajobrazu
2002 nr 1-2 54-56
EN Tomasz Opania is the author of a project and a builder of three sculptures situated at tollbooths in Milicz - Lower Silesia voiewodeship. The realization is a result of a Polish-wide contest organized by the City Culture Centre, represented by director G. Kreska, on demand of the City Office in Mili[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1348-1351
PL Artykuł opisuje wyniki badań możliwości zastosowania technologii RFID do identyfikacji osób z wykorzystaniem nowoczesnych, pasywnych znaczników RFID z układem Impinj Monza R6. Omówiono przebieg badań dynamicznych, w trakcie których znaczniki umieszczane były w różnych miejscach na ciele człowieka, w[...]
EN The aim of the study was to determine the suitability of passive RFID system operating in the UHF band to automatically identify people. Research conducted in the measuring system simulating office environment included the verification of the reading effectiveness of selected transponders of differe[...]
3
84%
Elektro Info
2006 nr 7-8 74-78
PL Artykuł jest kontynuacją projektu instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym, który zostal opublikowany w specjalnym zeszycie "e.projekty", wydanym w styczniu 2004 r. przez Dom Wydawniczy MEDIUM.
4
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 5 44-46
PL W pracy zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych procesu wtryskiwania tworzywa polimerowego PA6.6+50WS. Analizowano rozkład ciśnienia, temperatury w gnieździe formy, a także poziom skurczu i odkształceń wy-praski, przy użyciu programu symulacyjnego Cadmould. Celem badań było określenie wpły[...]
EN Numerical simulation of injection molding of PA 6.6+50GF is presented in the paper. Pressure loss, temperature, shrinkage and deformation distribution in the injection mold were determined with the usage of the Cadmould simulation software. An influence of gate diameter, injection moulding velocity [...]
5
84%
Zieleń Miejska
2016 Nr 4 38--40
PL Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jedyną rolą ogrodzenia jest fizyczne, materialne wyznaczenie granicy gruntu czy własności. Jednak nie jest ot jedyna funkcja jaką te elementy małej architektury mają do spełnienia.
6
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W artykule zaprezentowano wybrane etapy realizacji procesu optymalizacji konstrukcji. Wykorzystano do tego celu system komputerowy I-DEAS, za pomocą którego zbudowano model bryłowy urządzenia bramowego o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) 3,5 tony. Obliczenia przeprowadzono Metodą Elementów Skończ[...]
EN Selected stages of realization of construction optimization process are presented in the article. To optimize the construction the computer system I-DEAS was used. By means of it a solid model of gate device of permissible total mass 3,5 ton was built. The calculations were carried out using the Fin[...]
7
67%
Materiały Budowlane
2002 nr 7 6-11
PL W artykule omówiono prace normalizacyjne prowadzone obecnie przez CEN oraz przedstawiono dane o ustaniowionych już normach EC i ich krajowych odpowiednikach.
8
67%
Materiały Budowlane
2004 nr 7 11-14
PL Przedstawiono wykaz norm europejskich dotyczących zamków i okuć budowlanych, okien i drzwi, bram, żaluzji i zasłon.
9
67%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Wieżowce, które nawiązują do kształtu spiralnego, piramidalnego, formy obelisku oraz do kształtu bramy lub łuku triumfalnego, mogą przypominać dawne budowle o znaczeniu symbolicznym. Wciąż projektowane są wieżowce, które nawiązują do wspomnianych kształtów i form i które są z nimi kojarzone. Stosunk[...]
EN Tall buildings, which refer to spiral, pyramid or obelisk shapes, or the shape of a gate or triumphal arch, may resemble old buildings of symbolic importance. Tall buildings that relate to these shapes and forms and are associated with them are still being designed. The relatively easy recognition o[...]
10
67%
Materiały Budowlane
2002 nr 7 38-40
11
59%
Elektro Info
2013 nr 3 81--85
12
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 57-68
PL Nadmierna prędkość pojazdów jest jednym z głównych źródeł zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia związane z przekraczaniem dopuszczalnych prędkości przez pojazdy samochodowe. Stosowane w praktyce środki uspokojenia ruchu oraz odpowiednie działania sy[...]
EN Excessive speed of vehicles is one of the main sources of threat of road traffic safety. In the paper have been presented most important problems connected with exceeding admissible speeds by vehicles. Installations for limiting speed used in practice and suitable system approach efficiently extort [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last