Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gasifiers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2009 nr 2 52-58
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z biomasą oraz jej zgazowaniem. Przytoczono podstawowe założenia strategiczne Unii Europejskiej do roku 2020, dotyczące zintegrowanej polityki energetycznej. Przedstawiono definicję biomasy, źródła pozyskania dla energetyki oraz podstawowe wady i zalety [...]
EN The present paper reveals the many problems connected with biomass and biomass gasification. Moreover, the main EU strategic goals, concerning integrated energy policy until the year 2020 were depicted. In addition, this paper presents definitions of biomass, sources of supply for power industry pur[...]
2
100%
Przegląd Papierniczy
1998 R. 54, nr 2 85--88
PL Na bazie danych kotła sodowego RB 2000 opisano rozwiązania konstrukcyjne i zalety eksploatacyjne kotłów sodowych najnowszej generacji. Szczególną uwagę zwrócono na ośmiokątną komorę paleniskową z dwuspadowym dnem topielnym oraz na układ doprowadzania i rozdziału powietrza. Scharakteryzowano również [...]
EN Basing on the data of the RB 2000 recovery boiler the design solutions and the operating advantages of the recovery boilers of the latest generation have been described. Special attention has been paid to the octagonal furnace chamber with gable smelt bottom, as well as to the air supplying and dist[...]
3
100%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 4 89--102
PL Bezpieczeństwo energetyczne Polski, jak i świata uzależnione jest od racjonalnego wykorzystania węgla, a jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków jego energochemicznego przetwórstwa jest proces zgazowania. Obecnie węgiel, obok ropy naftowej, gazu ziemnego, odpadów przemysłu rafineryjnego i b[...]
EN The energy security of Poland and of the world is dependent on the rational use of coal. The gasification process is one of themost promising directions of chemical processing of coal. Currently, coal is the most widely used raw material for gasification apart from petroleum, natural gas, pet-coke, [...]
4
100%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 4 103--116
PL Do podstawowych zalet procesu zgazowania należy zaliczyć wysoką efektywność procesu oraz relatywnie niski negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ponadto o atrakcyjności tej technologii świadczy jej elastyczność i możliwość wykorzystania różnych surowców do wytwarzania energii, paliw ciekłych lub g[...]
EN The basic advantages of the gasification process are the high efficiency of the process and the relatively low negative impact on the environment. Another attractive aspect of this technology is its flexibility – the possibility to use it for the production of energy and liquid and gas fuels applied[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last