Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas turbine engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish CIMAC
2009 Vol. 4, no 2 183-190
EN Safe operational use of an technical system, depends on properties and characteristics thereof, external excitations, and the correctly performed process of operation/maintenance of this system. Unserviceability and failures/damages to the system are the most essential problems, which – if not ident[...]
2
80%
Journal of Polish CIMAC
EN The paper deals with problem influence of changes variable stator vanes axial compressor settings of gas turbine engine on work parameters of compressor and engine. Incorrect operation of change setting system of variable vanes could make unstable work of compressor and engine. This paper presents t[...]
3
80%
Journal of Polish CIMAC
EN This article presents the basis of construction of diagnostic relations between the technical condition of the object and diagnostic symptoms. Terms: “relation” and ”functional relations” describing diagnostic relations were defined. Using a one-rotor gas turbine engine as an example, construction o[...]
4
80%
Journal of Polish CIMAC
2007 Vol. 2, no 2 511-517
EN The paper deals with problem influence of changes settings variable stator vanes axial compressor of gas turbine engine on work parameters of compressor and engine. Incorrect operation of change setting system of variable vaness could make unstable work of compressor and engine. This situation is un[...]
5
80%
Journal of Polish CIMAC
2009 Vol. 4, no 2 177-181
EN Reliability needs of the military focus primarily on operational readiness, longevity, supportability, robustness. That means product performance on demand, long useful life, repair ability and satisfactory performance over environmental extremes. Availability requirements of modern systems and equi[...]
6
80%
Polish Maritime Research
2019 nr 1 65--71
EN This article concerns the issue of thermal degradation process of fuels, important from the perspective of the operation of turbine engines, especially in the context of new fuels/bio-fuels and their implementation. The studies of the kerosenebased jet fuel (Jet A-1) and its blends with synthetic co[...]
7
70%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
EN Modern automated production requires technologies to provide stability in machining procedures and the absolute repeatability of the quality parameters obtained on the parts produced. Without the development of a new level of ESM procedures, the generation and implementation of technological equipme[...]
8
61%
Diagnostyka
2007 nr 3(43) 41-47
PL W artykule zaprezentowano analizę teoretyczną zagadnienia wpływu zmian ustawienia regulowanych łopatek kierownicy stopnia osiowego sprężarki turbinowego silnika spalinowego na parametry pracy samej sprężarki jak i całego silnika. Przedstawiono również wyniki badań własnych na obiekcie rzeczywistym. [...]
EN This paper presents theoretical analysis of problem influence of changes settings variable stator vanes axial compressor of gas turbine engine on work parameters of compressor and engine. Results of own researches on real engine are presented too. Incorrect operation of change setting system of vari[...]
9
61%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 2 239-249
PL W artykule przedstawiono wpływ zmian ustawienia regulowanych łopatek kierownicy sprężarki osiowej silnika turbinowego na parametry pracy sprężarki oraz całego silnika. Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu zmiany ustawienia regulowanych łopatek może powodować niestabilną pracę sprężarki przenoszoną n[...]
EN The paper deals with the problem concerning the influence of changes in the variable stator vanes axial compressor settings of a gas turbine engine on work parameters of compressor and engine. Incorrect operation of the change setting system of variable vanes could make the work of compressor and en[...]
10
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 10 (82) 273-286
PL W artykule przedstawiono dwie metodologie określania sprawności elektrowni gazowo-parowych. Dla każdej metodologii przedstawiono przykłady obliczeniowe. Opracowane metodologie pozwalają wyznaczyć sprawność badanych układów w funkcji temperatury na wlocie do turbiny gazowej i stopnia sprężania przy o[...]
EN The paper deals with two methods of determining the efficiency of combined gas-and-steam power stations. For each of them examples of calculations have been quoted. These two methods permit to determine the efficiency of investigated systems as a function of temperature at the inlet to the gas turbi[...]
11
61%
Journal of Polish CIMAC
2007 Vol. 2, no 2 347-354
EN While operation a gas turbine engine more modest method of research are brought into effect. But one of a basic method of estimate a technical condition of gas turbine engines bearing is oil analysis. To estimate a technical condition of gas turbine engines bearing systems on the basis of oil resear[...]
12
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono metodę modelowania wirnika wytwornicy spalin silnika turbinowego wraz z wprowadzonymi obciążeniami pochodzącymi m.in. od niewyrównoważenia wirnika. Model umożliwia wprowadzenie wirtualnego przemieszczenia osi wału wirnika, statycznego i dynamicznego niewyrównoważenia w zakre[...]
EN The paper presents a method of modelling of gas generator rotors at the presence of virtually introduced dynamics loads, like unbalancing effects. The rotors model provides opportunities for introducing shaft displacements, static and dynamic unbalancing and rotations similar to those observed in a [...]
13
61%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
EN The paper highlights the modern method of high-performance machining of geometrically complex surfaces of gas turbine engine (GTE) blades, i.e. the method of creep feed grinding. This method is widely used to machine parts made of the difficult-to-get materials, e.g. the heat-resistant nickel alloys[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators — KPI) to jedno z podstawowych narzędzi sterowania eksploatacją obiektów technicznych. Ich właściwe wdrożenie i stosowanie pozwala na doskonalenie oraz kontrolę zarówno procesów utrzymywania, jak i użytkowania układów energetycznych. W arty[...]
EN Key performance indicators (KPI) are one of basic tools used in technical objects exploitation management. Proper implementation and use of KPI make it possible to improve and control maintenance as well as operation processes of power systems. The paper presents some aspects of use of key performan[...]
15
51%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 2 195-204
PL W eksploatacji okrętowych silników turbinowych powszechnie wprowadzane są coraz nowsze metody badań diagnostycznych. Jednak jedną z podstawowych metod nadzoru stanu technicznego silników są analizy olejowe. W badaniach diagnostycznych silników turbinowych na podstawie zanieczyszczeń metalicznych w o[...]
EN During the operation a gas turbine engine, a more modest method of research is brought into effect. One of the basic methods of estimating the technical condition of gas turbine engines is oil analysis. The x-ray method of radioisotope fluorescence was used to estimate the technical condition of gas[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 71 11-20
PL Zaprezentowano model symulacyjny przyspieszania fregaty typu FFG-7. Ten jednowymiarowy model jest pierwszym etapem budowy symulatora układu napędowego "kadłub - pędnik - turbinowy silnik spalinowy". Program wizualizacyjny jest przeznaczony do celów dydaktycznych oraz pozyskiwania symptomów stanu w d[...]
EN The paper presents the simulation model of acceleration of FFG-7 type frigate. The 1D model is the first step of multidimensional simulator of dynamics of arrangement "hull - propeller - gas turbine engine". Presented model was created as an educational tool and simulation diagnosis.
17
51%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 4 9-17
PL W referacie sformułowano znaczenie ogólnych parametrów diagnostycznych w eksploatacji okrętowych turbinowych silników spalinowych. Przedstawiono metodę postępowania i wyniki przeprowadzonej analizy trendu zmian temperatury spalin wylotowych pomocniczego, jednowirnikowego, turbinowego silnika spalino[...]
EN This paper shows the significance of general diagnostic parameters for operation of marine turbine engines. The procedure and the results of the analysis of trends in temperature changes of exhaust gases of an auxiliary one-rotor turbine engine of the GTU-6A type operating in a destroyer energy syst[...]
18
51%
Polish Maritime Research
2006 nr 2 22-26
EN This paper presents a method of vibroacoustic control of ship gas turbine engines. Analysis of recorded parameters makes it possible to identify unbalance of rotors, as well as sources of the unbalance. The presented software ANALIZA makes measured data storing and processing for engine diagnosing p[...]
19
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1458--1462
PL W artykule przedstawiono analizę stosowania turbinowych silników spalinowych w układach napędowych i elektrowniach jednostek pływających z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Zaprezentowane zostały wyniki wstępnych badań emisji związków szkodliwych spalin laboratoryjnego silnika turbinowego. Doko[...]
EN The article presents an analysis of the use of gas turbine engines drive systems and power boats, taking into account environmental aspects. Presented preliminary results of emission of harmful exhaust of laboratory turbine engine. Also examined the possibility of carrying out measurements of concen[...]
20
51%
Vibrations in Physical Systems
2010 Vol. 24 69--74
EN The work is devoted to condition monitoring and vibroacoustical diagnosis of the crack-like damages of the gas-turbine engines (GTE) blades at the steady-state and non-steady-state modes of GTE. The developed diagnostic model of GTE is presented and the influence of damage on the measured vibro- and[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last