Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas mixing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2019 Vol. 26, No. 1 191--197
EN Ethylene is one of the basic raw materials of the petrochemical industry used for the production of plastics, mainly plastic packaging. The USA is the largest producer of this compound. The enormous increase in demand for Ethylene has been observed in recent years in China as well as in the Middle a[...]
2
72%
Energetyka
2016 nr 1 15--20
PL Na terenach eksploatacji węgla kamiennego występują dwa główne gazy kopalniane, zawierające składniki palne (głównie metan CH4 ): gaz pokładowy (odmetanowania pokładów węgla kamiennego) i gaz wentylacyjny (wyprowadzany do otoczenia poprzez szyby wentylacyjne). Energetyczne wykorzystanie t[...]
EN On the hard coal mining areas two main colliery gases containing flammable components (mainly methane CH4) can be found: seam gas, coming from coal seams methane drainage, and ventilation gas emitted to the atmosphere by ventilation shafts. Utilization of these gases for energy generation[...]
3
72%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 7 528--533
PL W artykule przedstawiono praktyczne rozwiązanie dla modelowania zjawiska mieszania się gazów w złożu w postaci niezbędnych modyfikacji pełnowymiarowego symulatora złożowego typu black oil. Modyfikacje te objęły zagadnienia redukcji efektu dyspersji numerycznej oraz wprowadzenie numerycznego opisu zj[...]
EN The paper presents a practical solution of gas-mixing modelling in a reservoir by the appropriate modifications of a full-size black oil reservoir simulator. These modifications included techniques for the reduction of numerical dispersion and implementation of physical dispersion phenomena. The met[...]
4
72%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 3 177--184
PL W pracy przedstawiono praktyczne rozwiązanie dla modelowania zjawiska mieszania się gazów w złożu w postaci niezbędnych modyfikacji symulatora złożowego typu black oil. Modyfikacje te objęły zagadnienia redukcji efektu dyspersji numerycznej oraz wprowadzenia numerycznego opisu zjawiska dyspersji fiz[...]
EN The paper presents a practical solution of gas-mixing modelling in a reservoir by appropriate modifications of a standard black oil reservoir simulator. The modifications included techniques for the reduction of numerical dispersion and implementation of physical dispersion phenomena. The modified s[...]
5
72%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 2 75--80
PL Artykuł dotyczy praktycznego rozwiązania problemu związanego z modelowaniem zjawiska dyspersji fizycznej. Jest to kontynuacja poprzednich publikacji autorów, w których obliczenia zostały wykonane na bardzo uproszczonych modelach symulacyjnych. W ramach pracy dostosowano proponowane wcześniej modyfik[...]
EN The paper addresses the problem of physical dispersion modeling using a standard reservoir simulator. The paper builds upon the previous works of the authors, where simplified models were used to cope with the problem. Simulator modifications presented there are now applied to a model of real geolog[...]
6
72%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 1 441--446
EN The article consists comparative analysis of the gassing-up operation – purging cargo tanks with cargo vapour, on gas carriers carrying primarily Ethylene – one of the most expensive cargo of all hydrocarbons carrying by the sea. The source of the problem constitutes similar densities of both gases [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last