Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas distributor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 3 18-20
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wnikania masy w fazie ciekłej w reaktorze strumieniowym skali półtechnicznej, wyposażonym w dystrybutor gazu typu DSP. Uzyskane wyniki wykazały, że objętościowy współczynnik wnikania masy w fazie ciekłej w badanym reaktorze można opisać z wystarczającą do[...]
EN Experimental results of liquid-phase mass transfer in a semi-industrial-scale jet reactor equipped with the DSP-type gas distributor are presented. It has been proved that the liquid-phase volumetric mass-transfer coefficient obtained in the reactor tested can be accurately described using the corre[...]
2
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 326-327
PL Przedstawiono wyniki badań testowych dotyczących możliwości suszenia fluidalnego wybranych rodzajów biomasy. Określono warunki pozwalające na uzyskanie efektywnej fluidyzacji zrębków drzewnych. Zaprezentowano oryginalny dystrybutor gazu umożliwiający efektywną fluidyzację rozdrobnionej biomasy drzew[...]
EN Test results dealing with possibilities of fluidized-bed drying of selected kinds of biomass are described. Conditions for effective fluidization of wooden chunks were determined. An original design of gas distributor for effective fluidization of selected kinds of grinded biomass is presented.
3
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2003 Nr 4 9-12
PL Przedstawiono eksperymentalne wyniki badań wnikania masy w fazie ciekłej w reaktorze z dystrybutorem gazu typu DSP. Badania przeprowadzono w reaktorze o średnicy 293 mm i wysokości 220 mm. Dokonano porównania uzyskanych wyników z rezultatami dla innych reaktorów dwufazowych ciecz—gaz.
EN The experimental results dealing with liquid phase mass transfer in a reactor with the DSP-type gas distributor are presented. The experiments have been carried out in the reactor of 293 mm in diameter and 220 mm in height. A comparison of the results with those obtained in other two-phase gas-liqui[...]
4
67%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2003 Nr 2 17-20
PL Badano dwa reaktory (ciecz - gaz) o różnej wielkości (skala laboratoryjna i skala pilotowa) i o różnym obciążeniu czynnikami roboczymi. W każdym z reaktorów zastosowano metodę DSP (Dwa Strumienie Prostopadłe) rozpraszania gazu. Wymiary geometryczne reaktorów i natężenia przepływu czynników roboczych[...]
EN Differently loaded, laboratory and pilot-scale gas-liquid reactors have been tested. The DSP (two perpendicular streams) method of gas dispersion has been employed in both reactors. A ratio of geometry and media flow rates in reactors was equal to 1:2. An influence of differences of these parameters[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last