Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  głos śpiewaczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule zaprezentowano aspekty projektowe dźwiękowej bazy danych głosów chóralnych. Przedstawiono cel, któremu projektowana baza ma służyć, główne założenia oraz sposób realizacji z uwzględnieniem procesu realizacji nagrań oraz ich obróbki wstępnej. Następnie opisano sposób segmentacji i przechow[...]
EN The herewith article presents design aspects of audio database of choir signing voices. The aim of such a database as being designed is are sented, with its main assumptions and the method of its construction, ths process of creating the recordings and their preliminary processing included. Followin[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Niniejszy artykuł skupia się na analizie szumu w głosie śpiewaczym. Analiza jakości głosu śpiewaczego jest złożonym zadaniem. W praktyce istnieją różne podejścia do analizy zagadnienia szumu w głosie. Muzycy patrzą na głos śpiewaczy z perspektywy emisji głosu. Lekarze analizując głos śpiewaka próbuj[...]
EN The article focuses on the analysis of a noise in singing voices using samples obtained from choral singers. Analysis of the singing voice quality is a complex task. There are various points of view and methods of analysis used to solve that problem. Musicians consider the voice of singers from the [...]
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Niniejszy artykuł dotyka interdyscyplinarnego zagadnienia jakim jest analiza cechy dźwięczności w śpiewie. Celem opracowania jest znalezienie parametrów, które odzwierciedlają wrażenie dźwięczności w barwie głosu. W artykule podjęto próbę dokładniejszego zdefiniowania co to jest dźwięczność w śpiewi[...]
EN The article touches upon the interdisciplinary subject of computer analysis of sonority feature in singing. The aim is to find the parameters that reflect the impression of sonority in timbre. The article attempts to define more precisely what is sonority in singing and what is sonorous voice. For t[...]
4
84%
Vibrations in Physical Systems
EN The ability to correctly reproduce notes by the voice is one of the essential features of the singing task and called intonation. In combination with other parameters like timbre, formants, and sound attack, it affects the reception of listening impressions. In this paper, we present results of the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last