Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuzzy controller
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2004 T. 8, z. 2 167-183
PL Artykuł prezentuje zagadnienia sterowania obiektem za pomocą regulatora rozmytego. Badany był regulator rozmyty typu Mamdaniego z dwoma wejściami i jednym wyjściem. Wyprowadzono wzór matematyczny na funkcję przejścia tego regulatora. Badanym obiektem był silnik prądu stałego. Obiekt ten został opisa[...]
EN This article presents some control problems with applying of fuzzy controller. This controller was Mamdani type controller and had 2 inputs and one output. One had derived a mathematical formula of transmition function of this fuzzy controller with its parameters earlier defined. Direct current moto[...]
2
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 2 319-324
PL W artykule przedstawiono syntezę odpornego układu sterowania z rozmytym regulatorem prędkości typu PD-I o dwóch stopniach swobody dla serwonapędu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. Struktura MFC (ang. Model Following Control) i nieliniowy regulator zapewnia odporność na zmianę momentu [...]
EN The paper presents synthesis of robust speed control with use of a two degrees of freedom PD-I nonlinear controller for PMSM. The nonlinear characteristic of controller was created use fuzzy logic technique application. The structure MFC (Model Following Control) and nonlinear controller assure robu[...]
3
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 T. 5, z. 1/2 429-437
PL W pracy omówiono przykład zastosowania regulatora rozmytego do sterowania systemu nieskończenie wymiarowego (parabolicznego), opisanego abstrakcyjnym równaniem stanu w przestrzeni Hiberta. Jako zadanie sterowania przyjęto zadanie przestawienia, polegające na jak najlepszym (w sensie przyjętego wskaź[...]
EN In the paper an example of the fuzzy control system for the heat object is discussed. The control plant is described by the infinite - dimensional state - space equation in the Hilbert space. For this control system the servo problem is considered. As the performance index the control time without o[...]
4
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents the method for multicriteria design of a synchronous generator voltage regulator. The results of the voltage regulator polyoptimisation are compromise sets for a classic controller of type PI and fuzzy logic controller of type Takagi-Sugeno-Kang. A genetic algorithm is used to sol[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The contribution deals with the use of fuzzy regulators, which are used for modelling and identification of insulating materials for electrical rotary machines. For this purpose, we have used the fuzzy controller with the Sugeno fuzzy inference engine. The objective of this contribution is to outlin[...]
6
80%
Studia Informatica : systems and information technology
2007 Vol. 2(9) 43--53
EN Formation control consists in stabilising distances between ships during their motion at the same speed. Due to necessary coordination of motion of the ships, a structure is composed which allows constant distance to be kept between the ships with an assumed accuracy. Formation control makes use of [...]
7
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 82--98
PL W pracy przedstawiono metody projektowania rozmytych sterowników z wykorzystaniem podejścia Mamdaniego, logicznego oraz Takagi-Sugeno. Zaproponowano nową metodę oceny efektywności działania rozmytych sterowników. Metoda ta została oparta na kryteriach statystycznych zastosowanych w celu sprowadzenia[...]
EN In the paper the problem of fuzzy controllers designing is considered as the multicriterial optimization. Various Mamdani-type, logical-type and Takagi-Sugeno neuro-fuzzy systems, serving as fuzzy controllers, are studied and compared. Methods for the autoregressive order process estimation are adop[...]
8
70%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The formal verification of performance properties of a ship’s course control algorithm used in the InSim simulator of Maritime University of Szczecin is presented in the paper. Implementation of fuzzification, fuzzy rules and defuzzification techniques allowed the construction of a controller tuned [...]
9
70%
Challenges of Modern Technology
EN This paper presents a self-tuning fuzzy PD controller designed to improve a control strategy for a wheeled mobile robot. The dynamic model of a two-wheeled mobile robot was implemented in Matlab/Simulink environment. In this paper the trajectory tracking problem for a mobile robot in the presence o[...]
10
70%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The most problem of direct torque control are high torque ripple and Settling time to overcome this problem an efficiency Backstopping speed controller are proposed. This paper makes a comparison of the effectiveness of three PI speed controller based direct torque control, the first one is the clas[...]
11
61%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule podjęto tematykę sterowania silnikiem słonecznym. Adaptacyjne sterowanie polega na automatycznym dopasowaniu parametrów regulatora do zmieniających się zewnętrznych i wewnętrznych właściwości obiektu. Adaptacyjny system razem z regulatorem Fuzzy Logic zapewnia optymalne warunki dostawy en[...]
EN Solar engine control is the main topic of this article. Considering the high variability of input conditions this system requires utilisation of the adaptive control, which adjusts the engine operation mode based on both external and internal conditions of the system. The adaptive control system wor[...]
12
61%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 1 20--23
PL Artykuł jest kontynuacją badań nad możliwościami zastosowań systemów rozmytych oraz systemów rozmytych wyższych rzędów do sterowania filtrami powietrza. Artykuł prezentuje również autorskie implikacje rozmyte i wykorzystanie ich w interwałowym sterowniku rozmytym typu 2. Zmiennie wejściowe, którymi [...]
EN This article is a continuation of research on the possibilities of applications of fuzzy systems and fuzzy systems of higher order to control the air filters. The article presents the author’s fuzzy implications and use of them in the interval type 2 fuzzy controller. Variable inputs which are the c[...]
13
61%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2011 Nr 5 (98) 27--31
PL W artykule przedstawiono strukturę regulatora rozmytego typu Mamdaniego. Zrealizowano model symulacyjny napędu prądu stałego z rozmytymi regulatorami prądu oraz prędkości. Przeprowadzono strojenie regulatorów rozmytych przy wykorzystaniu metody sekwencyjnego programowania kwadratowego. Zaprezentowan[...]
EN The paper presents the structure of the Mamdani fuzzy controller. The simulation model of the direct current drive with the current fuzzy controller and the speed fuzzy controller was worked out. Tuning of fuzzy controllers was carried out with the application of the sequential quadratic programming[...]
14
61%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W pracy opisane i przebadane zostały trzy regulatory wykorzystujące strukturę klasycznego regulatora PID: liniowy, rozmyty i neuronowy. Ocena jakości pracy układów sterowania z tymi regulatorami przeprowadzona została na stanowisku laboratoryjnym w układzie sterowania poziomem wody w kaskadzie dwóch[...]
EN The article describes the three algorithms which are based on the structure of the classical PID controller: the linear controller, the fuzzy controller and the neural network controller. The operation quality of control systems with those controllers was evaluated at the laboratory station during t[...]
15
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano nową metodę sterowania bez szczotkowym silnikiem DC bez czujnika Hall'a, z wykorzystaniem regulatora adaptacyjnego opartego na logice rozmytej. Algorytm na bieżąco dostraja nastawy regulatora PID. Badania symulacyjne maszyny, przeprowadzone w programie Matlab-Simulink, wykazały zn[...]
EN This paper presents a novel adaptive fuzzy controller approach of brushless DC motors (BLDCM) without hall sensors. The fuzzy controller adopts fuzzy logic to retune the PID parameters online. Based on the mathematical model of BLDCM introduced, a novel adaptive fuzzy control strategies have been de[...]
16
61%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 579-587
PL Algorytmy immunologiczne odwzorowują procesy adaptacji i zróżnicowane możliwości działania naturalnego systemu immunologicznego. Selekcja klonalna jest jednym z naturalnych procesów naturalnego systemu immunologicznego, które najczęściej są odwzorowywane w algorytmach. Algorytm selekcji klonalnej je[...]
EN In this paper, the application of the clonal selection has been used to solve optimization problems. A computational implementation of the algorithm of clonal selection, named CLONALG [1] is adapted to solve optimization tasks. This algorithm was employed to design PID fuzzy logic controller for cho[...]
17
61%
Control and Cybernetics
EN It is nesessary to tune the fuzzy rules and the scalling factors in real-time control of a large scale system, the steam generator of a nuclear power plant, as it is related to safety and availability of the plant. A novel real-time tuning algorithm of fuzzy controller based on the scaling factors i[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2003 z. 187 7-15
PL Celem artykułu jest przedstawienie możliwości realizacji regulatora rozmytego za pomocą 16-bitowego mikrokontrolera. Jako obiekt sterowania autorzy wybrali klasyczny prostownik tyrystorowy z obciążeniem typu RL. Układ sterowania bazuje na mikrokontrolerze Hitachi H8/3048, popularnym w wielu zastosow[...]
EN The aim of the paper is to investigate some possibilities of implementation fuzzy controller with use of 16-bit microcontroller. The authors used known classical controlled rectifier and RL load as the object of investigation. The control unit was based on Hitachi microcontroller H8/3048, popular fo[...]
19
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 12 250--252
PL W artykule przedstawiono model silnika synchronicznego z magnesami trwałymi oraz przekształtnika PWM. Zaproponowano zastosowanie regulatora rozmytego prędkości kątowej w układzie sterowania napędu. Sformułowano ogólną procedurę strojenia regulatora rozmytego z zastosowaniem metody programowania niel[...]
EN The article presents a model of a permanent magnet synchronous motor and the PWM inverter. The use of the angular speed fuzzy controller in the control system drive was proposed. The general procedure for tuning the fuzzy controller with using the nonlinear programming method was formulated. The sim[...]
20
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule opisano zastosowanie algorytmu uczenia ze wzmocnieniem metodą elementów ASE/ACE do uczenia następników reguł regulatora rozmytego Takagi-Sugeno. Poprawność proponowanych rozwiązań zweryfikowano symulacyjnie w sterowaniu układem wahadło odwrócone - wózek. Przeprowadzono również eksperyment[...]
EN The adaptation of reinforcement learning algorithm with the use of ASE/ACE elements for rule consequence learning of the Takagi-Sugeno fuzzy logic controller is proposed. The solution is applied to control of the cart-pole system and tested by computer simulations. The original neuronlike elements [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last