Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  furfuryl resin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1843--1846
EN The results of mechanical reclamation of waste moulding sands with furfuryl resin and activators of new generation are presented. The aim of the research described in this study was to determine what effect the addition of reclaim obtained in the process of dry mechanical reclamation could have on t[...]
2
75%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The aim of the article is thermal and structural analysis of new two-component binders for foundry moulding sands. The previous research showed the possibility of using biodegradable materials as binders or parts of binders’ compositions for foundry moulding and core sands. This paper is concentrate[...]
3
75%
Przegląd Odlewnictwa
4
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL Samoutwardzalne masy formierskie SMS (no-bace) z żywicami furfurylowymi stanowią obecnie największy udział w produkcji odlewów ze stopów żelaza. Jakość odlewów produkowanych w masach tego typu jest wysoka, technologia w znacznym stopniu uniwersalna, zarówno pod względem stosowanego stopu odlewniczeg[...]
5
63%
Archives of Foundry Engineering
EN No-bake process refers to the use of chemical binders to bond the moulding sand. Sand is moved to the mould fill station in preparation for filling of the mould. A mixer is used to blend the sand with the chemical binder and activator. As the sand exits the mixer, the binder begins the chemical proc[...]
6
63%
Archives of Foundry Engineering
PL Coraz ostrzejsze przepisy w zakresie ochrony środowiska wymuszają na producentach materiałów dla przemysłu odlewniczego opracowywanie nowych produktów, bardziej przyjaznych dla środowiska. Jednym z takich produktów są żywice furfurylowe, które obecnie mają największy udział w grupie mas no-bake. Wpr[...]
EN More and more strict regulations, concerning the environment protection, force the producers of materials for foundry industry to develop new products, more friendly for the environment. One of such products are furfuryl resins, which currently have the largest share within the group of no-bake moul[...]
7
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Measurements of the hardening process course of the selected self-hardening moulding sands with the reclaimed material additions to the matrix, are presented in the hereby paper. Moulding sands were produced on the „Szczakowa” sand (of the Sibelco Company) as the matrix of the main fraction FG 0,40/[...]
8
51%
Archives of Foundry Engineering
EN Growing emission requirements are forcing the foundry industry to seek new, more environmentally friendly solutions. One of the solutions may be the technologies of preparing moulding and core sands using organic biodegradable materials as binders. However, not only environmental requirements grow b[...]
9
51%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2016 Vol. 56, no. 4 391--399
PL Rosnące wymagania dotyczące emisji substancji szkodliwych zmuszają przemysł odlewniczy do poszukiwania nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Do rozwiązań takich mogą należeć: technologie sporządzania mas formierskich i rdzeniowych z zastosowaniem organicznych materiałów biodegradowa[...]
EN The increasing requirements concerning the emission of hazardous substances force the casting industry to search for new, more environment-friendly solutions. Such solutions may include technologies of developing moulding and core sands with the use of organic biodegradable materials as binders. We [...]
10
51%
Metallurgy and Foundry Engineering
2017 Vol. 43, no. 3 189--198
PL Wykorzystanie przyrostowych technik zwanych „szybkim prototypowaniem” do produkcji rdzeni z mas ze spoiwami organicznymi jest obecnie najnowszym trendem w produkcji małoseryjnej i jednostkowej. Techniki te umożliwiają otrzymanie gotowego wyrobu w bardzo szybki i prosty sposób. W niniejszym artykule [...]
EN The use of additive manufacturing methods for the production of sand cores with organic binders is currently the latest trend in small and unit production, as it allows for a quick and simple way to get a final cast part; this is known as Rapid Prototyping. In this article, manufactured additive met[...]
11
51%
Archives of Foundry Engineering
2019 iss. 3 99--105
EN Recently, some major changes have occurred in the structure of the European foundry industry, such as a rapid development in the production of castings from compacted graphite iron and light alloys at the expense of limiting the production of steel castings. This created a significant gap in the pro[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last